งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Facts ข้อเท็จจริง. ช่วงค้นหาความหมาย … รู้ แน่นอน ประสบการณ์ มีตัวตน เห็นด้วย จริง เป็นจริง ข้อเท็จจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Facts ข้อเท็จจริง. ช่วงค้นหาความหมาย … รู้ แน่นอน ประสบการณ์ มีตัวตน เห็นด้วย จริง เป็นจริง ข้อเท็จจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Facts ข้อเท็จจริง

2 ช่วงค้นหาความหมาย … รู้ แน่นอน ประสบการณ์ มีตัวตน เห็นด้วย จริง เป็นจริง ข้อเท็จจริง

3 มีนิยามใดบ้างที่อธิบายคำว่า “ ข้อเท็จจริง ” ได้ ทุกอย่าง

4 บอกข้อเท็จจริง 5 อย่างที่เกี่ยวกับห้องที่ กำลังเรียนอยู่นี้ โดยห้ามบอกชื่อของวัตถุ อย่างเดียว แต่ให้บรรยายถึงสิ่งที่เห็นโดยที่มี บริบทประกอบ มีหน้าต่างสี่บาน มีหน้าต่างเปิดอยู่สี่บาน โดยที่ไม่มีม่านบังแดด หรือมู่ลี่ป้องกันไม่ให้คนภายนอกเห็นกิจกรรม ภายในห้อง …

5 ข้อไหนคือข้อเท็จจริง น้ำแข็งตัวที่ 0 องศาเซลเซียส และระเหย เป็นไอที่ 100 องศาเซลเซียส ศาสนาของคนส่วนใหญ่ในภูฐานคือศาสนา พุทธ อาหารในโรงอาหารรสชาติไม่เป็นสับปะรด ( ห่วย ) เมืองไทยไม่มีภูเขาไฟ ทุกๆ คนควรจะออกกำลังกายทุกวัน ทุกครั้งที่เปิด คือคุณค่าที่มากกว่าความเย็น ( แอร์มิตซูบิชิ )

6 ลักษณะของข้อเท็จจริง อธิบายได้ด้วยความเป็น objective พิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานที่เป็นตัวตน, การจด บันทึก, การสังเกต

7 ข้อเท็จจริงกับความเป็นจริง (reality) สัจธรรม ข้อเท็จจริง ความเป็นจริง

8 ข้อเท็จจริงกับการแต่งเรื่องขึ้น (fiction) Davinci Code

9 ความรู้สึกก็เป็นข้อเท็จจริงได้ การอธิบายความหมายในศิลปะแขนงต่างๆ ความรู้สึกสุนทรีย์ในการมองการเคลื่อนไหว ต่างๆ

10 ข้อเท็จจริงไม่ใช้เรื่องที่ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง probability ตั้งอยู่บนสิ่งที่สังคมเห็นตรงกัน ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องของประสาททั้ง 5 และ ความเห็นของมนุษย์

11 ข้อเท็จจริงกับความกดดันทาง สังคม Asch experiment Spiral of silence Self fulfilling prophesy (My Fairlady)

12


ดาวน์โหลด ppt Facts ข้อเท็จจริง. ช่วงค้นหาความหมาย … รู้ แน่นอน ประสบการณ์ มีตัวตน เห็นด้วย จริง เป็นจริง ข้อเท็จจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google