งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารสุขภาพ ในฐานะบุคลากรสุขภาพ คุณมีบทบาทอะไรบ้าง ในการทำ Health promotion?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารสุขภาพ ในฐานะบุคลากรสุขภาพ คุณมีบทบาทอะไรบ้าง ในการทำ Health promotion?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารสุขภาพ ในฐานะบุคลากรสุขภาพ คุณมีบทบาทอะไรบ้าง ในการทำ Health promotion?

2 Health promotion Advocate Mediate Enabling

3 คำถาม : สุขภาพคือความเป็นจริง หรือข้อเท็จจริง ? A fact or reality?

4 คนที่มีสุขภาพดีวัดได้ด้วยอะไรบ้าง ? บุคลากรทางสุขภาพ ชาวบ้าน

5 โคลงโลกนิติ ( บทที่ ๑๓๐ ) หมอแพทย์ ทายว่าไข้ลมคุม โหรว่าเคราะห์แรงรุมโทษให้ แม่มดว่าผีกุมทำโทษ ปราชญ์ว่ากรรมเองไซร้ก่อสร้าง มา เองฯ

6 มุมมองต่อร่างกาย หมอ, นักวิทยาศาสตร์ -- กายภาพ – แพทย์แผนไทย = ธาตุทั้งสี่ – แพทย์แผนปัจจุบัน = อาจารย์ใหญ่ คนไข้เวลาได้รับการบำบัดรักษา - ท่อนไม้ พระ - สัตว์โลก นายทุน - หุ่นยนต์ วัยรุ่น - นายแบบ - นางแบบ นักกฎหมาย - สิ่งศักดิ์สิทธิ์

7 การสร้างความเป็นจริง ประสบการณ์ ภาษา – คำพูด ความหมายของสรรพสิ่งซึ่งสังคมกำหนด

8 ประสบการณ์ ประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ของคนอื่น

9 ภาษา – คำพูด เปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้รับสารมีประสบการณ์ จับกลุ่มตามประเด็น ลำดับความตามการเกิดก่อน – หลัง ความเป็นเหตุ – เป็นผล ใช้หลักภูมิศาสตร์ – บนไปล่าง เหนือไปใต้ ซ้าย ไปขวา ฯลฯ ใช้ตรรกะ inductive – deductive reasoning

10 ความหมายของสรรพสิ่งซึ่งสังคม กำหนด You cannot not communicate! The meaning is not in words but in people.

11 การสื่อสารกับผู้รับสาร โรค หรือ คุณภาพชีวิต ความกลัว หรือ ความหวัง ปฏิเสธความรู้เดิม หรือ เสนอทางเลือกใหม่ เปลี่ยนเงื่อนไขชีวิต สิ่งแวดล้อม หรือ สร้าง ปัญญา

12 โรค vs คุณภาพชีวิต

13 สร้างความกลัว vs สร้างความหวัง

14 ปฏิเสธความรู้เดิม vs เสนอ ทางเลือกใหม่

15 เปลี่ยนเงื่อนไขชีวิต สิ่งแวดล้อม vs สร้างปัญญา

16 บุคลากรสุขภาพควรรู้อะไร...? ประเด็นในการดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ

17 ตลาดเครื่องดื่ม ตลาดนมถั่วเหลือง ( ไวตามิลค์ แลคตาซอย ) 5,000,000,000 ตลาดเครื่องดื่มธัญญาหาร ( น้ำลูกเดือย นมข้าวโพด ) 300,000,000 ตลาดน้ำผัก - ผลไม้ 100% (Nestle, Unif) 1,500,000,000 ตลาดชาเขียว (Unif, Oishi)3,000,000,000 ตลาดน้ำผลไม้พาสเจอไรซ์ 100% (Squeeze Nestle)300,000,000 ตลาดน้ำผลไม้ 25% ( ดีโด้ ดีดี้ Qoo บีเบอร์ ) 1,300,000,000 ตลาดน้ำผักผลไม้ 40% (Unif, Tipco, เดลี่ ซี มาลี ) 400,000,000 ตลาดน้ำดำ ( โค้ก เป๊บซี่ )33,000,000,000 ตลาดน้ำสี ( แฟนต้า มิรินด้า )7,000,000,000

18 มูลค่าตลาดสินค้าที่น่าจะได้รับผลกระทบจากการ รณรงค์ไม่กินหวาน มูลค่าตลาดเครื่องดื่ม฿ 51.8 หมื่น ล้าน มูลค่าตลาดของกินเล่น฿ 26.0 หมื่น ล้าน มูลค่าตลาดนม ( ไม่รวมนมกล่อง ) ฿ 10.0 หมื่น ล้าน รวมมูลค่าตลาดสินค้า ฿ 87.8 หมื่น ล้าน

19 สัดส่วนการตลาดของสินค้าที่เด็กๆ เข้าถึงได้

20


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารสุขภาพ ในฐานะบุคลากรสุขภาพ คุณมีบทบาทอะไรบ้าง ในการทำ Health promotion?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google