งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการเจรจา และ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการเจรจา และ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการเจรจา และ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
นพพร โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาศาลฎีกา

2 กรอบของการจัดการความขัดแย้ง
NEGOTIATION CONSULTATION MEDIATION ARBITRATION LITIGATION ADR (Alternative Dispute Resolution) Out of court Mediation Court based Informal ADR Formal ADR

3

4 ศาล ไกล่เกลี่ย กฎหมาย สิทธิ เผชิญหน้า อดีต ศัตรู แก้แค้น ความต้องการ ประโยชน์ เผชิญปัญหา อนาคต มิตร แก้ไข

5

6

7 Oh father, please forgive them. They don't know what they are doing
Oh father, please forgive them! They don't know what they are doing." [Those are] the words of Jesus heard from the cross. "Please forgive them!"

8 ทำที่เหตุ / ทำที่ผล

9 Pay off high low high risk low

10

11 Who is a Party? Primary Parties – ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง
Secondary Parties – มีกิจกรรม หรือผลกระทบเกี่ยวข้อง Observers – ผู้สังเกตการณ์ Enforcers – ผู้บังคับการตามกฎหมาย

12 การเจรจาที่มีประสิทธิภาพ
ถูกโอกาส ถูกหู ถูกใจ ถูกต้อง

13 แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง
โอกาส กับการ ฟัง ทักทาย แนะนำตัว แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนความเห็น แลกเปลี่ยนอารมณ์ ไม่รู้จัก เริ่มรู้จัก คุ้นเคย เริ่มสนิท เพื่อนสนิท

14 Open ended questions / Lead questions / Close ended questions
Sharing of information / dialogue Active listening Paraphrasing Summarizing Reframing I/u message Yes…but / Yes…and Open ended questions / Lead questions / Close ended questions Building Relationships as we Negotiate

15 Stage 1 : Active listening
Mirroring Paraphrasing Emotional Labeling Summarizing Minimal Encouragers

16 listen

17 องค์ประกอบของคน จิตสำนึก จิตใต้สำนึก

18 ต้องการยอมรับ รู้สึกสำคัญ ต้องการผลประโยชน์ Egotists (สนใจแต่ตัวเอง)
LS/MFT (low self-esteem means friction and trouble) Win the argument and lose the sale. Les Giblin, How to have Confidence and Power in Dealing with People, (1956) 1966 edition

19

20

21 ความต้องการ (ข้อเรียกร้อง)
ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่มีการ reframe แล้ว ข้อเสนอ ข้อเสนอ ข้อเสนอ ข้อเสนอ ข้อเสนอ ข้อเสนอ พิจารณาข้อเสนอ เลือกข้อเสนอ ทำสัญญา

22 ขั้นตอนในการดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย
1. แนะนำ ตัว วิธี กติกา 2. ค้นหาปัญหา 3. แยกไกล่เกลี่ย (Caucus) 4. รู้ปัญหา และการหาทางออกร่วมกัน 5. เลือกทางออก - ปฎิบัติได้ - ไม่ขัดกฎหมาย ไม่ก่อปัญหาใหม่ - ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ 6. ตกลงประนีประนอมยอมความ


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการเจรจา และ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google