งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทพวสันต์ จันพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทพวสันต์ จันพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทพวสันต์ จันพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ : ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practies) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทพวสันต์ จันพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

2 เครือข่ายการเรียนรู้
เครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) หมายถึง การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และการเรียนรู้ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ และแหล่งความรู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่และการประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพหรือทางสังคม หลักสำคัญของเครือข่ายการเรียนรู้ 1.  การกระตุ้นความคิด ความใฝ่แสวงหาความรู้ จิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  2.  การถ่ายทอด แลกเปลี่ยน การกระจายความรู้ทั้งในส่วนของวิทยากรสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  3.  การแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ ของทั้งในภาครัฐและเอกชน  4.  การระดมและประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อการพัฒนาและลดความซ้ำซ้อน สูญเปล่าให้มากที่สุด

3 เครือข่ายสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) - Web 1.0  Web Social Networking คือสังคมที่ผู้คนสามารถทำความรู้จัก ร่วมแบ่งปันสิ่งที่สนใจ และสามารถเชื่อมโยงกันได้ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ในโลกอินเตอร์เน็ต โดยอาศัยรูปแบบการบริการ เรียกว่า บริการเครือข่ายสังคม หรือ Social Networking Service (SNS) - สามารถประยุกต์ใช้สังคมออนไลน์ กับงานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ หรือการเรียนการสอนในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ร่วมกัน ตัวอย่างผู้ให้บริการเครือข่ายสังคม - Hi5 - Facebook - Multiply

4 ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคม

5 กลุ่มของผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
กลุ่มหลัก ๆ ของ SNS เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แบ่งออกได้ดังนี้ 1. กลุ่มเว็บไซต์เผยแพร่ “ตัวตน” เช่น hi5,facebook 2. กลุ่มเวปไซต์เผยแพร่ “ผลงาน” เช่น Youtube 3. กลุ่มเว็บไซต์ที่มีความสนใจตรงกัน เช่น Zickr,Digg 4. กลุ่มเว็บไซต์ที่ใช้ทำงานร่วมกัน เช่น Wikipedia

6 Blog - Blog หรือ Weblog ถูกใช้เป็นครั้งแรกโดย Jorn Barger ในเดือนธันวาคม ปี เป็นเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ที่คล้ายๆกับไดอารี่ส่วนตัวแบบออนไลน์ - ผู้ที่ใช้งาน Blog หรือเจ้าของ Blog เรียกว่า “Blogger” - ไม่จำกัดเนื้อหาหรือภาษาที่ใช้เขียน - มีการอัพเดตข้อมูลสม่ำเสมอ - เรื่องที่บันทึกลงไป เป็นได้ทั้งเรื่องส่วนตัว มุมมอง บทความ ความรู้ต่างๆ ฯลฯ - มีส่วนแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้งานคนอื่นๆเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน - มีการจัดระเบียบ หมวดหมู่ ค่อนข้างชัดเจนโดยเจ้าของ Blog เอง บิลเกตต์ กล่าวถึง Blog ว่า “ในอนาคต การสื่อสารภายในองค์กรจะใช้ Blog เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญ” นักบริหารที่มีชื่อเสียงจะมี Blog ไว้แสดงความก้าวหน้าในการพัฒนางานของตนเอง เมื่อนำ blog ของทุกคนมารวมกันจะเป็นชุมชนปฏิบัติ( Community of Practices) ที่ใหญ่มากในโลกไซเบอร์

7 Blog VS Website Blog แตกต่างจาก Website ? 1. มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านได้ หรือ Interactive 2. บทความใน Blog จะเขียนในรูปแบบที่เป็นกันเอง มากกว่าในเว็บไซต์ 3. ระบบที่ใช้เขียน Blog นั้นง่าย ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเก่งคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเขียน Blog ได้ 4. อัพเดทได้บ่อยมาก 5. Blog เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำการตลาดแบบ Viral Marketing (การตลาดแบบบอกต่อ)

8 Blog VS Webboard Blog แตกต่างจาก Webboard ? เว็บบอร์ด (Webboard) นั้นเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารได้ดีและเป็นแหล่งข่าวสารต่าง ๆ มากมายที่มีผู้คนมากมายมาช่วยกันแสดงความคิดเห็น แต่จะไม่สามารถระบุตัวตนที่แน่นอนได้ว่า ข้อความนี้เป็นของใครและมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดเมื่ออ่านแล้วจะ ต้องพิจารณากันเอง และการจัดการข้อความและเนื้อหานั้นจะอยู่ที่ผู้ดูและระบบคนเดียวที่สามารถจะ ลบ หรือ แก้ไข ได้ เว็บบล็อก (Weblog) นั้นจะมีความเป็นของตัวเองนั้นคือสามารถจัดการบริหารเนื้อหาได้ สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาของตัวเองได้และการแสดงความคิดเห็นก็สามารถที่จะทราบได้ว่าคนที่เข้า มาแสดงความคิดเห็นคือใคร เพราะระบบของเว็บบล็อก(Weblog) นั้นจะอนุญาตให้เฉพาะคนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงจะมีสิทธ์เข้ามาร่วมแสดง ความคิดเห็นได้ และอาจมีส่วนประกอบอื่นๆ

9 Blog Webboard

10 การใช้งาน Blog บนเว็บ CDE(CD Excellence Center)
- การสมัครสมาชิก - การเขียนบทความใหม่และแสดงความเห็น - การเพิ่มคลังภาพ เข้าเว็บได้ทาง

11 การใช้งาน Blog บนเว็บ CDE : การสมัครสมาชิก
1.ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) 2-3.กำหนดรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน 4.ใส่ชื่อ-นามสกุลผู้ใช้งาน 5.ใส่ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน 6.ใส่เบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้งาน

12 การใช้งาน Blog บนเว็บ CDE : การสมัครสมาชิก (ต่อ)

13 การใช้งาน Blog บนเว็บ CDE : การเขียนบทความใหม่
การเพิ่มบทความใหม่

14 การใช้งาน Blog บนเว็บ CDE : การเขียนบทความใหม่ (ต่อ)
เข้าเว็บอัพโหลดรูป เช่น ใส่รูปภาพประกอบ ใส่ชื่อเรื่องและเนื้อหา

15 การใช้งาน Blog บนเว็บ CDE : การเขียนบทความใหม่ (ต่อ)
แสดงบทความที่เพิ่มมาใหม่ เสนอความคิดเห็น

16 การใช้งาน Blog บนเว็บ CDE : การเพิ่มคลังภาพ
เพิ่มอัลบั้มใหม่

17 การใช้งาน Blog บนเว็บ CDE : การเพิ่มคลังภาพ (ต่อ)
แสดงผลอัลบั้มภาพ เพิ่มรูปจากในเครื่อง

18 สาธิตการใช้งาน

19 Blog จากผู้บริการอื่นๆ
Blogger , Blogspot exteen

20 Blog จากผู้บริการอื่นๆ
Bloggang Blog.mthai

21 เข้าสู่เว็บไซต์ทาง http://www.exteen.com
การใช้งาน Blog exteen เข้าสู่เว็บไซต์ทาง สมัครสมาชิก

22 ใส่รายละเอียดการสมัครสมาชิก
การใช้งาน Blog exteen 1.ชื่อ Username 2.ใส่ Password และยืนยัน 3.ใส่ชื่อ Blog ของเรา 4.ใส่รายละเอียดของ Blog 5.ใส่อีเมล์ของเรา 6.ใส่ชื่อที่ต้องการแสดงผล ใส่รายละเอียดการสมัครสมาชิก

23 ยืนยันการสมัครทางอีเมล์
การใช้งาน Blog exteen ยืนยันการสมัครทางอีเมล์

24 การใช้งาน Blog exteen เข้าสู่ระบบ หน้าเมนูหลักในการจัดการ Blog

25 การใช้งาน Blog exteen เพิ่มบทความใหม่

26 ส่วนจัดการเนื้อหาภายใน Blog
การใช้งาน Blog exteen ส่วนจัดการเนื้อหาภายใน Blog

27 การใช้งาน Blog exteen เพิ่มหน้าเมนูใหม่

28 ส่วนของการเปลี่ยน Theme
การใช้งาน Blog exteen ส่วนของการเปลี่ยน Theme

29 การใช้งาน Blog exteen ส่วนการอัพโหลดไฟล์

30 การใช้งาน Blog exteen Dashboard

31 การใช้งาน Blog exteen หน้าตา Blog

32 สาธิตการใช้งาน

33 ถาม-ตอบ

34 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt เทพวสันต์ จันพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google