งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหาร 500 ราย 1 เครื่องดื่ม 144 ราย 2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1,209 ราย 3 ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 1,570 ราย 4 การลงทะเบียน OTOP รวม 985 ราย เดิม 638.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหาร 500 ราย 1 เครื่องดื่ม 144 ราย 2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1,209 ราย 3 ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 1,570 ราย 4 การลงทะเบียน OTOP รวม 985 ราย เดิม 638."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหาร 500 ราย 1 เครื่องดื่ม 144 ราย 2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1,209 ราย 3 ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 1,570 ราย 4 การลงทะเบียน OTOP รวม 985 ราย เดิม 638 ใหม่ 347 ราย 3,670 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 247 ราย 5

2 อาหาร 68 ผลิตภัณฑ์ 1 เครื่องดื่ม 21 ผลิตภัณฑ์ 2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 186 ผลิตภัณฑ์ 3 ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 238 ผลิตภัณฑ์ 4 การคัดสรร OPC 531 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 18 ผลิตภัณฑ์ 5

3 อาหาร 68 ผลิตภัณฑ์ 1 เครื่องดื่ม 21 ผลิตภัณฑ์ 2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 186 ผลิตภัณฑ์ 3 ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 237 ผลิตภัณฑ์ 4 ผลการคัดสรร OPC ระดับจังหวัด 525 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 16 ผลิตภัณฑ์ 5

4 เปรียบเทียบ การลงทะเบียน/คัดสรร OTOP ปี 52 / ปี 53 990 485 985 531

5


ดาวน์โหลด ppt อาหาร 500 ราย 1 เครื่องดื่ม 144 ราย 2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1,209 ราย 3 ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 1,570 ราย 4 การลงทะเบียน OTOP รวม 985 ราย เดิม 638.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google