งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม
วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์

2 บุคลิกภาพ(Personality)
ลักษณะของบุคคล โดยรวม ทั้งรูปลักษณ์ทางกาย พฤติกรรมอากัปกิริยา อารมณ์ สติปัญญา ที่ปรากฏออกมา และมีอิทธิพลต่อผู้พบเห็น (อมรรัตน์ กรีธาธร:๒๕๔๖)

3 ประเภทบุคลิกภาพ

4 ประเภทบุคลิกภาพ

5 ประเภทบุคลิกภาพ (แนวพระพุทธศาสนา)
ราคจริต โทสจริต โมหจริต ศรัทธาจริต วิตกจริต พุทธจริต

6 ประเภทบุคลิกภาพ

7 อารมณ์ นิสัย กาย จิต ความรู้

8 กาย(Body) อ้วน ท้วม

9 การวัดดัชนีมวลกาย (Body mass index)
ค่าปกติ 20.0 – 24.9 น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) 2 ส่วนสูงเป็นเมตร

10 สุขภาพกาย

11 การแต่งกาย ชุดปฏิบัติงาน/งานพิธีการ สูท ชุดไทย เครื่องแบบ

12 สูท (Suit) basic

13 สูท (Suit) blazer sport

14 สูท (Suit) tuxedo Black tie Dinner suit

15 ชุดไทย

16 ส่วนประกอบเครื่องแต่งกาย
กางเกง รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด เครื่องประดับ

17 จิต (soul) พลังงานที่แฝงอยู่ในสมองเพื่อให้สมองคิด สั่งการ
รับรู้ได้ไกล รับอารมณ์ได้เร็ว รับรู้ได้ทีละเรื่อง อยู่ในคน

18 สุขภาพจิต สภาพชีวิตที่เป็นสุข สุขภาพ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สมบูรณ์มั่นคง แข็งแรง สามารถเผชิญอุปสรรค

19 อุปสรรคการพัฒนาสุขภาพจิต
สิ่งแวดล้อม การงาน/การเรียน ครอบครัว/ญาติ

20 การสร้างภูมิต้านทางความเครียด

21 ท่านเป็นคนแบบใด ร่วมกิจกรรมกับครอบครัว/เพื่อนบ่อย ๆ
มีปัญหา ไม่สบายใจ สามารถแก้ไขได้ เพื่อนยอมรับ ปรึกษาหารือ มีผู้ไปมาหาสู่ เยี่ยมเยียนประจำ จริงจัง ทุกที่ ทุกเรื่อง ทุกเวลา สนใจสิ่งที่ชอบอย่างเคร่งเครียด ไร้อารมณ์ขัน คิดถึงผลตอบแทนการกระทำทุกเรื่อง วิตก กังวล จนปรากฏเห็นชัด

22 การสมาคม 1. อิริยาบถ – การทักทาย
ไหว้ กราบ จับมือ จุมพิต คำนับ ถอนสายบัว 2. การยืน 3. การเดิน 4. การนั่ง

23 การสมาคม การพูด การใช้โทรศัพท์

24 การสมาคม การรับประทานอาหาร

25 การสมาคม

26 การสมาคม

27 การสมาคม

28 การสมาคม

29 การสมาคม

30 การสมาคม การปรากฏตัวและการวางตัวต่อหน้าชุมชน งานพิธี/งานประชุม งานบวช
งานแต่งงาน งานศพ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google