งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบุคลิกภาพและ การสมาคม วิบูลย์ รัตนาภรณ์ วงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบุคลิกภาพและ การสมาคม วิบูลย์ รัตนาภรณ์ วงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบุคลิกภาพและ การสมาคม วิบูลย์ รัตนาภรณ์ วงศ์

2 บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพ (Personality) ลักษณะของบุคคล โดยรวม ทั้ง รูปลักษณ์ทางกาย พฤติกรรม อากัปกิริยา อารมณ์ สติปัญญา ที่ปรากฏออกมา และมีอิทธิพล ต่อผู้พบเห็น ลักษณะของบุคคล โดยรวม ทั้ง รูปลักษณ์ทางกาย พฤติกรรม อากัปกิริยา อารมณ์ สติปัญญา ที่ปรากฏออกมา และมีอิทธิพล ต่อผู้พบเห็น ( อมรรัตน์ กรีธาธร : ๒๕๔๖ ) ( อมรรัตน์ กรีธาธร : ๒๕๔๖ )

3 ประเภทบุคลิกภาพ

4 ประเภทบุคลิกภาพ

5 ประเภทบุคลิกภาพ ( แนวพระพุทธศาสนา ) ราคจริต ราคจริต โทสจริต โทสจริต โมหจริต โมหจริต ศรัทธาจริต ศรัทธาจริต วิตกจริต วิตกจริต พุทธจริต พุทธจริต

6 ประเภทบุคลิกภาพ

7 กา ย จิต ความรู้ อารมณ์ นิสัย

8 กาย (Body) กาย (Body) อ้วน.......... ท้วม

9 การวัดดัชนีมวลกาย (Body mass index) น้ำหนักตัว ( กิโลกรัม ) น้ำหนักตัว ( กิโลกรัม ) 2 ส่วนสูงเป็น เมตร ค่าปกติ ค่าปกติ 20.0 – 24.9

10 สุขภาพกาย สุขภาพกาย

11 การแต่งกาย ชุดปฏิบัติงาน / งานพิธีการ ชุดปฏิบัติงาน / งานพิธีการ เครื่องแบบ สูท ชุดไทย

12 สูท (Suit) basic

13 สูท (Suit) blazersport

14 สูท (Suit) tuxedo Black tie Dinner suit

15 ชุดไทย ชุดไทย

16 ส่วนประกอบเครื่องแต่งกาย กางเกง กางเกง รองเท้า รองเท้า ถุงเท้า ถุงเท้า เข็มขัด เข็มขัด เครื่องประดับ เครื่องประดับ

17 จิต (soul) พลังงานที่แฝงอยู่ในสมอง เพื่อให้สมองคิด สั่งการ พลังงานที่แฝงอยู่ในสมอง เพื่อให้สมองคิด สั่งการ รับรู้ได้ไกล รับอารมณ์ได้เร็ว รับรู้ได้ไกล รับอารมณ์ได้เร็ว รับรู้ได้ทีละเรื่อง รับรู้ได้ทีละเรื่อง อยู่ในคน อยู่ในคน

18 สุขภาพจิต สภาพชีวิตที่เป็น สุข สุขภาพ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรง สามารถเผชิญ อุปสรรค สภาพชีวิตที่เป็น สุข สุขภาพ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรง สามารถเผชิญ อุปสรรค

19 อุปสรรคการพัฒนาสุขภาพจิต ครอบครัว / ญาติ การงาน / การเรียน สิ่งแวดล้อม

20 การสร้างภูมิต้านทาง ความเครียด

21 ท่านเป็นคนแบบใด ร่วมกิจกรรมกับ ครอบครัว / เพื่อน บ่อย ๆ ร่วมกิจกรรมกับ ครอบครัว / เพื่อน บ่อย ๆ มีปัญหา ไม่ สบายใจ สามารถ แก้ไขได้ มีปัญหา ไม่ สบายใจ สามารถ แก้ไขได้ เพื่อนยอมรับ ปรึกษาหารือ เพื่อนยอมรับ ปรึกษาหารือ มีผู้ไปมาหาสู่ เยี่ยมเยียนประจำ มีผู้ไปมาหาสู่ เยี่ยมเยียนประจำ จริงจัง ทุกที่ ทุก เรื่อง ทุกเวลา จริงจัง ทุกที่ ทุก เรื่อง ทุกเวลา สนใจสิ่งที่ชอบ อย่างเคร่งเครียด ไร้อารมณ์ขัน สนใจสิ่งที่ชอบ อย่างเคร่งเครียด ไร้อารมณ์ขัน คิดถึงผลตอบแทน การกระทำทุกเรื่อง คิดถึงผลตอบแทน การกระทำทุกเรื่อง วิตก กังวล จน ปรากฏเห็นชัด วิตก กังวล จน ปรากฏเห็นชัด

22 การสมาคม 1. อิริยาบถ – การทักทาย ไหว้ กราบ จับมือ จุมพิต คำนับ ถอนสายบัว ไหว้ กราบ จับมือ จุมพิต คำนับ ถอนสายบัว 2. การยืน 3. การเดิน 4. การนั่ง

23 การสมาคม การพูด การพูด การใช้โทรศัพท์ การใช้โทรศัพท์

24 การสมาคม การรับประทาน อาหาร การรับประทาน อาหาร

25 การสมาคม

26 การสมาคม

27 การสมาคม

28 การสมาคม

29 การสมาคม

30 การสมาคม การปรากฏตัวและการวางตัวต่อ หน้าชุมชน การปรากฏตัวและการวางตัวต่อ หน้าชุมชน งานพิธี / งานประชุม งานพิธี / งานประชุม งานบวช งานบวช งานแต่งงาน งานแต่งงาน งานศพ งานศพ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบุคลิกภาพและ การสมาคม วิบูลย์ รัตนาภรณ์ วงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google