งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรับแจ้ง ทะเบียนชื่อตัว ทะเบียนชื่อรอง ทะเบียนร่วมชื่อสกุล หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อ สกุล หนังสือรับรองการขอจด ทะเบียนชื่อสกุลคนต่างด้าว หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรับแจ้ง ทะเบียนชื่อตัว ทะเบียนชื่อรอง ทะเบียนร่วมชื่อสกุล หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อ สกุล หนังสือรับรองการขอจด ทะเบียนชื่อสกุลคนต่างด้าว หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบรับแจ้ง ทะเบียนชื่อตัว ทะเบียนชื่อรอง ทะเบียนร่วมชื่อสกุล หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อ สกุล หนังสือรับรองการขอจด ทะเบียนชื่อสกุลคนต่างด้าว หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัว คนต่างด้าว

2 ทะเบียนชื่อตัว, ชื่อรอง, ร่วมใช้ชื่อสกุล ต้องเป็นคนใน สนท. ระบุเลขประจำตัว ประชาชน ระบบจะตรวจสอบว่า เป็นคนใน สนท. นั้นหรือไม่

3 ระบบจะตรวจสอบว่าผู้ที่มาขอเปลี่ยนชื่อตัว อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ถ้าไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องบันทึก ชื่อผู้ปกครอง เลขที่คำร้องที่มาจาก ทร.97 ไม่จำเป็นต้องบันทึก

4 มีการ Gen เล่มที่, ฉบับที่ให้ ซึ่งถ้าครบฉบับที่ 100 ก็จะไป + 1 ให้เล่มที่

5 หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล ผู้ขอร่วมใช้ชื่อสกุล ไม่จำเป็นต้องเป็นคนใน สนท.

6 เจ้าของชื่อสกุล ต้องเป็นคนใน สนท. นั้น

7 พิมพ์คำขอ ช.5 หนังสืออนุญาต เลขที่หนังสือ ให้บันทึกเอง

8 ระบบตรวจสอบ / แก้ไข ทะเบียนชื่อตัว ทะเบียนชื่อรอง ทะเบียนร่วมชื่อสกุล หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อ สกุล หนังสือรับรองการขอจด ทะเบียนชื่อสกุลคนต่างด้าว หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัว คนต่างด้าว

9 ทะเบียนชื่อตัว, ชื่อรอง, ร่วมใช้ชื่อสกุล และหนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล ระบุประเภทการตรวจสอบ / แก้ไข บันทึกค่า

10 มีการเพิ่มเติมระบบ ดังนี้ การจำหน่ายรายการ ระบบเก็บตก

11 ระบุประเภทการดึงรายการเพื่อจำหน่าย

12 เมื่อตรวจสอบว่าเป็นรายการที่ต้องการจำหน่ายแล้ว ให้กดปุ่ม จำหน่ายรายการ

13 ระบบเก็บตก ทะเบียนชื่อตัว ทะเบียนร่วมชื่อสกุล หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อ สกุล

14 ระบุ เลขประจำตัวประชาชน และกดปุ่ม ค้นหา ไม่ต้องเขียนคำขอ ช.1

15 สามารถแก้ไขชื่อตัวได้ แต่ระบบจะตรวจสอบว่าเป็นชื่อตัวที่อยู่ใน chanpop หรืออยู่ใน pop เท่านั้น

16 บันทึกเล่มที่ ฉบับที่ ให้ถูกต้อง

17 พิมพ์ทะเบียน, พิมพ์หนังสือสำคัญ, เพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล

18 Q & A

19


ดาวน์โหลด ppt ระบบรับแจ้ง ทะเบียนชื่อตัว ทะเบียนชื่อรอง ทะเบียนร่วมชื่อสกุล หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อ สกุล หนังสือรับรองการขอจด ทะเบียนชื่อสกุลคนต่างด้าว หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google