งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นโปรแกรมใหม่ มี 2 ชุด ดังนี้ 1. การคัดเลือกข้อมูลสถิติคน และบ้านจาก ทะเบียนบ้าน แยกตามถนน / ซอย / ตรอก 2. การตรวจสอบข้อมูลสถิติ คนและบ้านจากทะเบียนบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นโปรแกรมใหม่ มี 2 ชุด ดังนี้ 1. การคัดเลือกข้อมูลสถิติคน และบ้านจาก ทะเบียนบ้าน แยกตามถนน / ซอย / ตรอก 2. การตรวจสอบข้อมูลสถิติ คนและบ้านจากทะเบียนบ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นโปรแกรมใหม่ มี 2 ชุด ดังนี้ 1. การคัดเลือกข้อมูลสถิติคน และบ้านจาก ทะเบียนบ้าน แยกตามถนน / ซอย / ตรอก 2. การตรวจสอบข้อมูลสถิติ คนและบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกตามถนน / ซอย / ตรอก ระบบสถิติรายเดือน

2 1. การคัดเลือกข้อมูลสถิติคนและบ้านจากทะเบียน บ้านแยกตามถนน / ซอย / ตรอก เป็นโปรแกรม WEB BASE APPLICATION 1.1 SELECT DATA NUMBER OF POP FROM TABLE POP NUMBER OF HOUSE FROM TABLE HOUSE 1.2 SPLIT DATA BY TROK/SOI/THANON 1.3 ADD DATA IN NEW LAYOUT, TABLE STAT_POP_HSE 1.4 DEVELOPED ON VB AND C LANGUAGE

3 8201 200001 **** นายยินดี ไม่มี ปัญหา

4 8201

5 ระบบสถิติรายเดือน 2. การตรวจสอบข้อมูลสถิติคนและบ้านจากทะเบียน บ้านแยกตามถนน / ซอย / ตรอก เป็นโปรแกรม WEB BASE APPLICATION 2.1 KEY DATA เดือน, พ. ศ., รหัสสำนักทะเบียน, ระดับพื้นที่, เงื่อนไขการประมวลผล 2.2 SEARCH DATA FROM TABLE STAT_POP_HSE 2.3 DISPLAY OUTPUT DATA ON SCREEN 2.4 DEVELOPED ON VB AND C LANGUAGE

6

7

8

9

10 ระบบสถิติอัตโนมัติ เป็นโปรแกรม Convert from Cobol to VB AND C Language เป็นโปรแกรมแบบ Web Base Application มี 2 ชุดดังนี้ 1. การออกสถิติจำนวนบ้านโดย อัตโนมัติ 2. การออกสถิติจำนวนประชากรโดย อัตโนมัติ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt เป็นโปรแกรมใหม่ มี 2 ชุด ดังนี้ 1. การคัดเลือกข้อมูลสถิติคน และบ้านจาก ทะเบียนบ้าน แยกตามถนน / ซอย / ตรอก 2. การตรวจสอบข้อมูลสถิติ คนและบ้านจากทะเบียนบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google