งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจของเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาคและ เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนที่ปฎิบัติ งาน ร่วมกัน ณ สำนักทะเบียนก่อนการเปิด ให้บริการ 1. Set Emp ผู้ที่ทำหน้าที่เปิด - ปิดระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจของเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาคและ เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนที่ปฎิบัติ งาน ร่วมกัน ณ สำนักทะเบียนก่อนการเปิด ให้บริการ 1. Set Emp ผู้ที่ทำหน้าที่เปิด - ปิดระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจของเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาคและ เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนที่ปฎิบัติ งาน ร่วมกัน ณ สำนักทะเบียนก่อนการเปิด ให้บริการ 1. Set Emp ผู้ที่ทำหน้าที่เปิด - ปิดระบบ ( ไม่เก็บ 10 หมายเลข, ทำสมุดคุม ) 2. เปลี่ยนรหัสลับของเจ้าหน้าที่ 3. Scan ลายนิ้วมือของนายทะเบียน 4. จัดทำสมุดคุมคำร้อง ( ให้ใช้ต่อจากเล่มเดิม ) * ย้ายปลายทางออก ใช้เล่มเดียวกับเล่มปกติ * ย้ายปลายทางอัตโนมัติ ใช้เล่มเดียวกับย้าย เข้าปกติ

2 5. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน 5.1 แนะนำระบบฐานข้อมูลที่ใช้ 5.2 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ User การใช้งาน ต่างๆ เช่นการเปิด - ปิดระบบ การตรวจสอบฐานข้อมูล ฯลฯ 5.3 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้โปรแกรมการรับ แจ้งต่างๆโดยใช้ เอกสาร Transaction พร้อมทั้งโปรแกรมอื่นที่ เกี่ยวข้อง (Clear Transaction)(Clear Transaction) 6. จัดพิมพ์ตารางรหัสต่างๆที่ใช้ในการปฎิบัติงาน

3 7. แนะนำวิธีการใช้และจัดเก็บเกี่ยวกับ Report หมายเลข Docctl ทุกประเภท 8. จัดพิมพ์รายการบ้าน เพื่อใช้เป็นบัญชีคุมการแจกจ่าย ทะเบียนบ้าน 9. รวบรวมเอกสารการทะเบียนราษฎรและบัตรระบบเดิม คืนส่วนกลาง 10. กำหนดขั้นตอนในการเปิดให้บริการในวันแรกให้ สอดคล้องกับสภาพการณ์ ของสำนักทะเบียน ( ตัวอย่างขั้นตอนการเปิดระบบ )

4

5


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจของเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาคและ เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนที่ปฎิบัติ งาน ร่วมกัน ณ สำนักทะเบียนก่อนการเปิด ให้บริการ 1. Set Emp ผู้ที่ทำหน้าที่เปิด - ปิดระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google