งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง โดย รณรงค์ ทิพย์ศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง โดย รณรงค์ ทิพย์ศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง โดย รณรงค์ ทิพย์ศิริ

2 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 1. รอบรู้

3 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 2. รอบคอบ

4 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 3. เรียบง่าย

5 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 4. รวดเร็ว

6 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 5. สุจริต

7 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 6. ยุติธรรม

8 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 7. ขยัน

9 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 8. อดทน

10 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 9. ยืดหยุ่น

11 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 10. มีวินัย

12 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 11. หูตาไว

13 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 12. ใจเย็น

14 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 13. หนักแน่น

15 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 14. เมตตากรุณา

16 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 15. กล้าหาญ

17 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 16. ใจกว้าง

18 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 17. เสียสละ

19 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง 18. จงรักภักดี

20 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่าย ปกครอง สุดท้ายสำคัญที่สุด คือ ต้องนำไป ปฏิบัติ … นะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง โดย รณรงค์ ทิพย์ศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google