งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กติกาการเรียนรู้ กิจกรรม การสร้างทีม ดร. ศักดิ์ ประสานดี และทีมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กติกาการเรียนรู้ กิจกรรม การสร้างทีม ดร. ศักดิ์ ประสานดี และทีมงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กติกาการเรียนรู้ กิจกรรม การสร้างทีม ดร. ศักดิ์ ประสานดี และทีมงาน

2 ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะมีชื่อทีม คำขวัญ และสัญลักษณ์ ประจำ ทีม

3 แต่ละทีมจะเดินทางไปตาม แผนที่ที่คณะวิทยากร กำหนดขึ้น

4 ทะเล ทางเข้า LOBBY สระน้ำ จอดรถ Rim Talay Sea Spa CP1 CP2 CP6 CP3 CP5 CP4 Start

5 6 2 3 1 5 4 Finish S – CP.2 = 5 XStart CP.2–CP.3 = 4 CP.2 CP.3-CP.4 = 3 CP.3 CP.4–Finis CP.4 XFinish เวลา มาตรฐาน เวลา กิจกรร ม รวมเวลา เดินทาง เวลา ออก เดินทาง เวลามาถึงจุด C.P. ใบนำทางของทีม 2 ตัวอย่างแผนที่

6

7 ใบนำทาง การแข่งขันกิจกรรมการพัฒนาทีม หมายเลขทีม. 1......... ชื่อทีม................................................................................... คำขวัญทีม............................................................................................................. หัวหน้าทีม................................................................................................................. สมาชิกทีม............................................................................................................. S – CP.1 = 5 XStart CP.1–CP.2 = 4 CP.1 CP.2–CP.3 = 3 CP.2 CP.3–Finish= 4 CP.3 XFinish เวลา มาตรฐาน เวลา กิจกรรม รวมเวลา เดินทาง เวลาออก เดินทาง เวลามาถึงจุด C.P.

8 ลักษณะของจุด C.P. C.P. 5

9 ระหว่างทางจะมีจุดลงเวลา (C.P.) ซึ่งเป็นจุดบอก ลำดับการเดินทาง และเป็น จุดกิจกรรมที่ทีมวิทยากร กำหนดขึ้น

10 การเดินทางจากจุด C.P. หนึ่ง ไปยังอีก C.P. ถัดไป ต้องเดิน ตามเวลามาตรฐานที่ กำหนดให้

11 แต่ละทีมจะได้รับ “ใบนำทาง” ซึ่งบอก ลำดับ C.P.ต้องเดิน และใช้สำหรับ การบันทึกเวลา ในการเดินทาง

12 เมื่อพบ C.P.และมีกรรมการประจำ C.P. - ส่งใบนำทางให้กรรมการบันทึกเวลาเดินทาง ไปถึง - รายงานตัวต่อกรรมการ ตามกติกาที่กำหนด - ทำกิจกรรมตามที่กรรมการบอก - เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ ให้รายงานตัวต่อ กรรมการอีกครั้งหนึ่ง แล้วรับใบนำทางจาก กรรมการเพื่อเดินทางต่อไปยัง C.P.ถัดไป

13 CP ที่ไม่มีกรรมการอยู่ ให้ บันทึกเวลาด้วยตนเอง และทำกิจกรรมตามที่ระบุไว้ ตามเวลาที่กำหนด

14 ทีมรายงานตัวกับกรรมการ โดย การบอกชื่อทีมและคำขวัญ อย่าง พร้อมเพรียง ถูกต้อง เสียงดังฟัง ชัด และเข้มแข็งทีมรายงานตัวกับกรรมการ โดย การบอกชื่อทีมและคำขวัญ อย่าง พร้อมเพรียง ถูกต้อง เสียงดังฟัง ชัด และเข้มแข็ง การแต่งเติมให้การรายงานตัวมี เสน่ห์ มีสีสันเพิ่มมากกว่าที่ กำหนด เป็นสิ่งที่เพิ่ม “คุณค่า” ของทีม การแต่งเติมให้การรายงานตัวมี เสน่ห์ มีสีสันเพิ่มมากกว่าที่ กำหนด เป็นสิ่งที่เพิ่ม “คุณค่า” ของทีม

15 สวัสดีเสียงดัง รับฟังความ คิดเห็น เน้นประโยชน์ส่วนรวม …(บอกชื่อทีม ๓ ครั้ง พร้อม สัญลักษณ์)......บอกสโลแกนของทีม... ข้อความที่ใช้ในการรายงานตัว

16 ระหว่างการแข่งขัน หากพบสมาชิก ทีมอื่น สามารถจะทักทายกันได้ อัน จะแสดงถึงมิตรไมตรีต่อกัน แต่ ห้าม สอบถามจุดลงเวลา และ ห้ามเยาะเย้ยถากถางทีมอื่น

17 รางวัลสำหรับการ แข่งขัน รางวัล เดินยอดเยี่ยม รางวัล บริหารยอดเยี่ยม รางวัล กิจกรรมยอดเยี่ยม รางวัล ทักทายยอดเยี่ยม รางวัล เพลงไมตรียอดเยี่ยม รางวัล บู้บี้ รางวัล ชนะเลิศ

18 คำเตือนระหว่างการแข่งขัน ใช้ชุดแต่งกายที่ทะมัดทะแมง โปรดระมัดระวังความปลอดภัยในการทำงาน โปรดคำนึงด้านสุขภาพร่างกาย ระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัว ระหว่างการแข่งขัน ระมัดระวังทรัพย์สินที่ห้องพัก

19 ขอให้สนุกสนาน และได้เรียนรู้จาก การแข่งขัน


ดาวน์โหลด ppt กติกาการเรียนรู้ กิจกรรม การสร้างทีม ดร. ศักดิ์ ประสานดี และทีมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google