งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.  AJAX = Asynchronous JavaScript and XML.  AJAX is the art of exchanging data with a server, and updating parts of a web page - without reloading.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.  AJAX = Asynchronous JavaScript and XML.  AJAX is the art of exchanging data with a server, and updating parts of a web page - without reloading."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2  AJAX = Asynchronous JavaScript and XML.  AJAX is the art of exchanging data with a server, and updating parts of a web page - without reloading the whole page. 2

3  UpdatePanel เป็นการกำหนดว่าพื้นที่ส่วนใดบ้าง ที่เรา ต้องการให้อัพเดทเฉพาะส่วน เช่น หากเราต้องการให้เมื่อผู้ใช้พิมพ์ username ที่ต้องการ สมัครสมาชิก มีการตรวจสอบทันทีว่า username นั้นซ้ำ หรือไม่ซ้ำทันที โดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มทำ และเพจเกิดการ อัพเดทเฉพาะในบริเวณ UpdatePanel เท่านั้น  วาง ScriptManager ลงในหน้านี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน UpdatePanel  วาง UpdatePanel เพื่อกำหนดว่าพื้นที่ส่วนใดที่เราต้องการ update ในหน้าเว็บนี้ โดยภายในประกอบด้วย tbUsername และ lbCheck ◦ กำหนด property UpdateMode เป็น Conditional คือจะเกิดการ อัพเดทภายในพาเนลนี้ ก็ต่อเมื่อเกิดการ trigger ภายในพาเนลนี้เท่านั้น  สั่งให้ tbUsername AutoPostBack เป็น true *** 3

4  เขียนโค้ดภายใน event TextChanged โดยภายใน เรียกใช้เมธอด valid_username() และสั่งให้ UpdatePanel1 อัพเดท 4

5  ลองเพิ่มคำสั่งให้แสดงเวลาลงไป เพื่อที่ตอนรันจะได้ เห็นผลลัพธ์ของ UpdatePanel ได้ชัดเจนมากขึ้น 5

6 UpdateProgress คือ ขณะที่กำลังทำการ update อยู่ใน UpdatePanel จะสามารถแสดง progress ได้  วาง ScriptManager เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Update Panel  วาง UpdatePanel โดยภายในประกอบด้วย ◦ ปุ่ม login และ register  วาง UpdateProgress โดยภายในประกอบด้วย ◦ รูปภาพที่ต้องการแสดงผลขณะอัพเดท 6

7  เมื่อรันแล้วหากพบว่าการลิ้งค์หน้า login แสดงผลไวไป มองไม่เห็น progress ลองเพิ่มคำสั่งด้านล่างเพื่อหน่วงเวลา 3 วินาที โดย อาจจะเพิ่มไปที่โค้ดของปุ่ม login System.Threading.Thread.Sleep(3000); 7

8 สร้างตารางเพิ่มเติม และใส่ข้อมูลลงตารางดังนี้  ตาราง Brand  ตาราง Model 8

9  วาง ScriptManager, UpdatePanel, UpdateProgress ดังรูป  การทำงาน เมื่อผู้ใช้กรอกยี่ห้อรถยนต์ที่ต้องการค้นหา สร้าง event TextChanged ขึ้นมาเพื่อ query ยี่ห้อ รถยนต์ และรุ่นรถยนต์ทั้งหมดในยี่ห้อนั้นแสดงออกมา ผ่าน GridView  นักศึกษาจะใช้ SqlDataSource หรือ ใช้การเขียนโค้ด เพื่อ query ข้อมูลจากเบส ก็ได้ 9

10  Inner join  like 10


ดาวน์โหลด ppt 1.  AJAX = Asynchronous JavaScript and XML.  AJAX is the art of exchanging data with a server, and updating parts of a web page - without reloading.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google