งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET) คือเทคโนโลยีสำหรับ พัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และเว็บเซอร์วิส ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดย ไมโครซอฟท์ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET) คือเทคโนโลยีสำหรับ พัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และเว็บเซอร์วิส ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดย ไมโครซอฟท์ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET) คือเทคโนโลยีสำหรับ พัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และเว็บเซอร์วิส ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดย ไมโครซอฟท์ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก  ไมโครซอฟท์นั้นได้สร้าง ASP.NET ขึ้นมาบนฐานจาก Common Language Runtime (CLR) ซึ่งทำให้ ผู้พัฒนาสามารถเลือกใช้ภาษาใดก็ได้ที่รองรับโดย ดอตเน็ตเฟรมเวิร์กเช่น C# และ VB.NET เป็นต้น Common Language Runtime (CLR)  Common Language Runtime (CLR) คือ เวอร์ชวลแมชีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดอตเน็ตเฟรม เวิร์ก ใช้จัดการสภาพแวดล้อมสำหรับโค้ด MSIL โดย CLR จะรันจากไบต์โค้ดที่เรียกว่า Microsoft Intermediate Language (MSIL)

3  เขียนคำสั่งหรือสคริปต์ต่างๆ ในรูปของเท็กซ์ไฟล์ธรรมดา ทั่วๆไป แล้วนำมาเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์  เมื่อมีการเรียกใช้งานจากเบราว์เซอร์ ไฟล์เอกสาร ASP ก็ จะถูกแปลโดย Server Interpreter แล้วส่งผลที่ได้ ส่งกลับไปเป็นภาษา HTML  เนื่องจาก ASP สามารถรองรับได้หลายภาษา เช่น VB, C# และภาษาอื่นๆ ดังนั้นนักพัฒนาเว็บไซต์จึงไม่มีความ จำเป็นต้องมีความรู้หรือต้องศึกษาในทุกภาษา  ASP มีการทำงานแบบ Server Side ส่วน Web Browser ของฝั่ง Client จะทำหน้าที่เพียงรับผลลัพธ์ที่ได้จากการ ทำงานทางฝั่ง Server เท่านั้น

4

5

6  Language compilation in.NET

7  แปลโปรแกรมประยุกต์จากภาษา MSIL (microsoft intermediate language) ไปเป็นภาษาเครื่อง โดยใช้ JUST IN TIME (JIT)  เรียกให้รหัสภาษาเครื่องที่แปลแล้วทำงาน  จัดสรรหน่วยความจำ และ Garbage Collection  แจ้ง runtime error  สนับสนุน debugging  เนื่องจาก CLR และ Class Library อยู่ภายใน.Net Framework ไม่ได้อยู่ในไฟล์.exe จึงทำให้ไฟล์.exe ที่ได้มีขนาดเล็ก และการที่มี CLR คอยจัดการทรัพยากร ทำให้แอพลิเคชั่นที่รันผ่าน CLR มีเสถียรภาพที่ดี

8  ASPX เป็นชื่อรูปแบบไฟล์ของหน้าแบบฟอร์ม ASP.NET โดยทั่วไปแล้วในไฟล์จะมีรหัสแบบ HTML หรือ XHTML ซึ่งใช้กำกับรูปแบบฟอร์ม หรือ เนื้อหาในหน้าเว็บ  ในส่วนของโค้ดนั้น ◦ อาจจะอยู่ในหน้าเดียวกัน (Code Inline) ในแท็ก หรือ บล็อก ◦ หรือแยกอยู่ในหน้าโค้ดออกมาต่างหาก (Code behind) เช่น default.aspx.vb หรือ default.aspx.cs

9

10  Account - for storing login and membership files  App_Data - for storing databases and data files  Images - for storing images  Scripts - for storing browser scripts  Styles - for storing css styles

11  XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language เป็น ภาษามาร์กอัป ใช้สำหรับการให้ความจัดเจน ให้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล ภาษามาร์กอัป  Richard Baldwin นิยาม ความหมายของ XML ไว้ ดังนี้ "XML ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและดูแล structured documents ( เอกสารที่มีโครงสร้าง ) ที่บรรจุ plain text ( ตัว อักษร ) โดยทำให้สามารถแสดงผล ใน รูปแบบที่หลากหลาย จุดประสงค์หลักของ XML คือ การแยกส่วน ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการแสดงผล “  ภาษา XML และ HTML มีความเหมือน และแตกต่าง กันอย่างไร

12 Everyday Italian Giada De Laurentiis 2005 30.00


ดาวน์โหลด ppt  เอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET) คือเทคโนโลยีสำหรับ พัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และเว็บเซอร์วิส ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดย ไมโครซอฟท์ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google