งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล

2 จงเรียงลำดับภาพตามวิวัฒนาการของการสื่อสาร
1 2 3 4 5

3 การสื่อสารด้วยรหัส

4 การสื่อสารด้วยสายตัวนำ

5 การสื่อสารโดยใช้คอมพิวเตอร์

6 การสื่อสารโดยใช้ดาวเทียม
2

7 การสื่อสารด้วยระบบไร้สาย
4

8 จงจับคู่ภาพกับชนิดของสายสัญญาณ
สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่มีการกั้นสัญญารบกวน สายคู่บิดเกลียวชนิดมีการกั้นสัญญาณรบกวน สายโคแอกเชียล เส้นใยนำแสง

9 ชนิดของเครือข่าย เครือข่ายแลน เครือข่ายแวน

10 แลน หรือ แวน ? A แลน แวน

11 แลน หรือ แวน ? แลน แวน

12 แลน หรือ แวน ? แลน แวน

13 Alphabet Buttons Appear Here
เครือข่ายต่อไปนี้เหมาะสมกับเครือข่ายชนิดใด 1. เครือข่ายภายในโรงเรียน 2. เครือข่ายของธนาคาร 3. เครือข่ายทะเบียนราษฎร์ ของกระทรวงมหาดไทย 4. เครือข่ายภายในธนาคาร 5. เครือข่ายภายในห้างสรรพสินค้า Alphabet Buttons Appear Here

14 เทคโนโลยีเครือข่ายแลน

15 เทคโนโลยีเครือข่ายแลน : อีเธอร์เน็ต
Timer bus ring star

16 เทคโนโลยีเครือข่ายแลน : โทเค็นริง
bus ring star

17 เทคโนโลยีเครือข่ายแลน : สวิตชิง
bus ring star

18 2. การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย
ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. การใช้ข้อมูลร่วมกัน 2. การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย 3. การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย 4. สำนักงานอัตโนมัติ

19 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google