งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล. จงเรียงลำดับภาพตามวิวัฒนาการของการสื่อสาร 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล. จงเรียงลำดับภาพตามวิวัฒนาการของการสื่อสาร 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล

2 จงเรียงลำดับภาพตามวิวัฒนาการของการสื่อสาร 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

3 การสื่อสารด้วยรหัส

4 การสื่อสารด้วยสายตัวนำ

5 การสื่อสารโดยใช้คอมพิวเตอร์

6 การสื่อสารโดยใช้ดาวเทียม 2

7 การสื่อสารด้วยระบบไร้สาย 4

8 เส้นใยนำแสง สายคู่บิดเกลียว ชนิดมีการกั้น สัญญาณ รบกวน สายคู่บิดเกลียว ชนิดไม่มีการ กั้นสัญญา รบกวน สายโคแอกเชียล จงจับคู่ภาพกับชนิดของสายสัญญาณ

9 ชนิดของเครือข่าย เครือข่ายแลนเครือข่ายแวน

10 แลน หรือ แวน ? A แลนแวน

11 แลนแวน แลน หรือ แวน ?

12 แลนแวน

13 เครือข่ายต่อไปนี้เหมาะสมกับเครือข่ายชนิดใด 1. เครือข่ายภายในโรงเรียน 2. เครือข่ายของธนาคาร 3. เครือข่ายทะเบียนราษฎร์ ของกระทรวงมหาดไทย 4. เครือข่ายภายในธนาคาร 5. เครือข่ายภายในห้างสรรพสินค้า Alphabet Buttons Appear Here

14 เทคโนโลยีเครือข่ายแลน

15 เทคโนโลยีเครือข่ายแลน : อีเธอร์เน็ต busringstar Time r

16 เทคโนโลยีเครือข่ายแลน : โทเค็นริง busringstar

17 เทคโนโลยีเครือข่ายแลน : สวิตชิง busringstar

18 ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. การใช้ข้อมูลร่วมกัน 2. การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย 3. การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย 4. สำนักงานอัตโนมัติ

19


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล. จงเรียงลำดับภาพตามวิวัฒนาการของการสื่อสาร 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google