งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2 ระบบสืบค้นข่าว สรุปผลโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระบบสืบค้นข่าวนี้เป็นระบบที่มีข้อมูลข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี ที่ลงข่าวในหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ เนื้อหาจะเป็นการสร้างระบบฐานข้อมูลเก็บรายละเอียด ของข่าวข้อมูลเช่นบอกวันที่ ขนาด, คอลัมม์, ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่พิมพ์, ฉบับที่, Col.Inch , Ad Value, PRValue(x3) เพื่อแสดงรายละเอียดข่าว ขนาด วันที่ ชื่อหนังสือพิมพ์ โดยในส่วนของผู้งานระบบสามารถสืบค้นข่าวได้จาก หัวข้อข่าว วันที่พิมพ์ ชื่อหนังสือพิมพ์ ส่วนของผู้ดูแลระบบจะสามารถเพิ่มผู้ดูแลระบบได้ เพิ่มข่าว แก้ไข และ ลบข่าวได้

3 ระบบสืบค้นข่าว เครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการสร้างระบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการสร้างระบบ Apache Web Server ใช้ในการทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ ภาษาพีเอชพี (PHP) เป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล DREAMWEAVER CS4 ใช้ในการช่วยออกแบบเว็บไซต์เพื่อใช้รับข้อมูล ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Wordpress คือโปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีระบบในการช่วยจัดการเนื้อหาบนเว็บ 

4 ระบบสืบค้นข่าว ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - ระบบสืบค้นข่าว สามารถอำนวยความสะดวกในการ สืบค้นข่าวเก่าๆ หรือข่าวที่ต้องการทราบแก่ผู้ใช้บริการ - สามารถรวบรวมข้อมูลข่าว

5 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หน้าเว็บไซต์ระบบสืบค้นข่าว


ดาวน์โหลด ppt ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google