งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปความก้าวหน้าการ ใช้จ่ายงบประมาณ พ. ศ.2551 ของศูนย์ อนามัย ที่ 4 ราช บุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปความก้าวหน้าการ ใช้จ่ายงบประมาณ พ. ศ.2551 ของศูนย์ อนามัย ที่ 4 ราช บุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปความก้าวหน้าการ ใช้จ่ายงบประมาณ พ. ศ.2551 ของศูนย์ อนามัย ที่ 4 ราช บุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

2 งบประมาณ 2551 ของศูนย์ อนามัยที่ 4 ราชบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ร้อย ละ

3 งบประมาณ 2551 ( งบดำเนินงาน ) จำแนกตามประเด็นยุทธ์ ของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ล้า น

4 งบประมาณ 2551 ของศูนย์ อนามัยที่ 4 ราชบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ได้รับเบิกจ่าย - ผูกพันคงเหลือ งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 1 8,672, ,671, ผลผลิตที่ 3 8,152, ,152, งบอุดหนุน 2,722, งบลงทุน 265, รวม 19,812, ,812,

5 งบประมาณ 2551 ( งบลงทุน ) ของศูนย์ อนามัยที่ 4 ราชบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ได้รับเบิกจ่ายคงเหลือ เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิด ควบคุณอุณหภูมิ 265, ,


ดาวน์โหลด ppt สรุปความก้าวหน้าการ ใช้จ่ายงบประมาณ พ. ศ.2551 ของศูนย์ อนามัย ที่ 4 ราช บุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google