งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปความก้าวหน้าการ ใช้จ่ายงบประมาณ พ. ศ.2551 ของศูนย์ อนามัย ที่ 4 ราช บุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปความก้าวหน้าการ ใช้จ่ายงบประมาณ พ. ศ.2551 ของศูนย์ อนามัย ที่ 4 ราช บุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปความก้าวหน้าการ ใช้จ่ายงบประมาณ พ. ศ.2551 ของศูนย์ อนามัย ที่ 4 ราช บุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

2 งบประมาณ 2551 ของศูนย์ อนามัยที่ 4 ราชบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ร้อย ละ

3 งบประมาณ 2551 ( งบดำเนินงาน ) จำแนกตามประเด็นยุทธ์ ของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ล้า น 12 10 8 6 4 2 0

4 งบประมาณ 2551 ของศูนย์ อนามัยที่ 4 ราชบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ได้รับเบิกจ่าย - ผูกพันคงเหลือ งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 1 8,672,070.008,671,978.6891.32 ผลผลิตที่ 3 8,152,950.008,152,555.98394.02 งบอุดหนุน 2,722,560.00 0.00 งบลงทุน 265,360.00 0.00 รวม 19,812,940.0019,812,454.66485.34

5 งบประมาณ 2551 ( งบลงทุน ) ของศูนย์ อนามัยที่ 4 ราชบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ได้รับเบิกจ่ายคงเหลือ เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิด ควบคุณอุณหภูมิ 265,360.00265,360.000.00


ดาวน์โหลด ppt สรุปความก้าวหน้าการ ใช้จ่ายงบประมาณ พ. ศ.2551 ของศูนย์ อนามัย ที่ 4 ราช บุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google