งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกระเสาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

2 การใช้ศักราชในชีวิตประจำวัน
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ เรื่อง การใช้ศักราชในชีวิตประจำวัน

3 ตัวชี้วัด เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

4 ปฏิทิน ที่มาของศักราชในปฏิทิน
เป็นเครื่องมือในการบอกช่วงเวลา เป็นวัน สัปดาห์ เดือนและปี ศักราชในแต่ละประเทศอาจใช้แตกต่างกัน ที่สำคัญ ได้แก่ 1. พุทธศักราช (พ.ศ.) 2. คริสต์ศักราช (ค.ศ.) 3. ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.)

5 ปรินิพพาน สิ้นชีวิต 1. พุทธศักราช (พ.ศ.)
1. พุทธศักราช (พ.ศ.) เป็นศักราชทางพระพุทธศาสนา นิยมใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา บางประเทศอาจนับแตกต่างกัน เช่น ประเทศพม่า กัมพูชา เริ่มนับจากปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ประเทศไทย เริ่มนับจากเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ไปแล้ว 1 ปี เป็น พ.ศ. 1 ปรินิพพาน สิ้นชีวิต

6 ประสูติ เกิด 2. คริสต์ศักราช (ค.ศ.)
2. คริสต์ศักราช (ค.ศ.) เป็นศักราชทางคริสต์ศาสนา นิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ โดยเริ่มนับจากปีที่พระเยซูประสูติ เป็นปี ค.ศ. 1 คริสต์ศักราชเป็นปีสากล เนื่องจากนิยมใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลก ประสูติ เกิด ปีพุทธศักราชมีมาก่อนปีคริสต์ศักราช ปี ครับ...

7 3. ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) เป็นศักราชทางศาสนาอิสลาม นิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเริ่มนับจากปีที่ท่านนบีมูฮัมมัดอพยพจากเมืองเมกกะห์ไปยังเมืองมาดีนะห์ เป็นปี ฮ.ศ. 1

8 การเทียบศักราชที่สำคัญ
ถ้าต้องการหาปี ค.ศ. ให้นำปี พ.ศ จะเท่ากับ ปี ค.ศ. เช่น ปี พ.ศ = ค.ศ. 2009 ถ้าต้องการหาปี พ.ศ. ให้นำปี ค.ศ จะเท่ากับ ปี พ.ศ. เช่น ปี ค.ศ = พ.ศ. 2553

9 พุทธศักราชเป็นปีศักราชที่นิยมใช้ทั่วโลก
30 พุทธศักราชเป็นปีศักราชที่นิยมใช้ทั่วโลก ถูก ผิด

10 คริสต์ศักราชเริ่มนับจากปีที่พระเยซูประสูติ
30 ถูก ผิด

11 พุทธศักราชเกิดหลังคริสต์ศักราช 543 ปี
30 ถูก ผิด

12 ข้อใดเป็นคุณสมบัติของปฏิทิน
30 ข้อใดเป็นคุณสมบัติของปฏิทิน บอกช่วงเวลา บอกเหตุการณ์สำคัญ บอกสภาพอากาศ บอกวัน เดือน ปี

13 ประเทศใดใช้ปีคริสต์ศักราชในปฏิทิน
30 ประเทศใดใช้ปีคริสต์ศักราชในปฏิทิน ประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศกัมพูชา

14 ศักราชในข้อใดที่นิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม
30 ศักราชในข้อใดที่นิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ฮิจเราะห์ศักราช จุลศักราช คริสต์ศักราช พุทธศักราช

15 ให้นักเรียนเทียบศักราชต่อไปนี้
60 ให้นักเรียนเทียบศักราชต่อไปนี้ พ.ศ เท่ากับ ค.ศ. ค.ศ เท่ากับ พ.ศ. พ.ศ เท่ากับ ค.ศ. พ.ศ เท่ากับ ค.ศ. พ.ศ เท่ากับ ค.ศ. พ.ศ เท่ากับ ค.ศ. <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> ค.ศ เท่ากับ พ.ศ. ค.ศ เท่ากับ พ.ศ. ค.ศ. 70 เท่ากับ พ.ศ.

16 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
คะแนนรวม <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google