งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

China: Couples Say No to a 2nd Child Philippines: Senate Approves 2012 Budget Allocation for RH The Senate has agreed to allow the Aquino administration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "China: Couples Say No to a 2nd Child Philippines: Senate Approves 2012 Budget Allocation for RH The Senate has agreed to allow the Aquino administration."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 China: Couples Say No to a 2nd Child Philippines: Senate Approves 2012 Budget Allocation for RH The Senate has agreed to allow the Aquino administration to keep its allocation of more than 7 billion Pesos for reproductive health programs in next year’s budget, despite the absence of a national framework contained in the proposed RH bill. Leading opponents of the RH measure, did not block the enormous allocation included in the proposed budget for the Department of Health. www.newsinfo.inquirer.net Vietnam: Vietnam ’s Population, Housing Data on Web The General Statistics Office (GSO) and the UN Population Fund (UNFPA) on Nov. 21 announced two websites for data on population and housing, as well as family planning and annual population movement in Vietnam. Data on the 2009 national census on population and housing is available at http://www.gso.gov.vn/khodulieudanso, while information on family planning and migration is at http://www.gso.gov.vn/khobdds. RH NEWS Population Policy Tracking and Monitoring Roundup Nov 28th 2011 M ore than 90 percent of young couples in Shanghai are eligible to have a second child, but most choose not to, mainly because of the high cost of raising children, the city's population officials said yesterday. China's population policy allows city couples who both come from one-child families to have a second child, while couples in rural areas can have a second if just one of them is from a one- child family. www.china.org.cn Pakista n: Civil Society Hails Enactment of Bill on Women’s Rights “The Prevention of Anti-Women Practices (Criminal Amendment Bill) Bill 2010” prohibits certain practices leading to exploitation and discrimination against womenfolk including marriage and depriving women of inheriting property. The bill was moved by MNA Member of the National Assembly Donya Aziz, an AFPPD alumnus, was succeeded to get clearance in the third attempt, as the bill was twice deferred in the last NA session. www.dailytimes.com.pk PNG: Quota for Women Parliamentarians After two years of political pressure, Papua New Guinea has passed a law to boost its number of female parliamentarians, a move hailed by political activists as the breaking of a new dawn. The Equality and Participation Bill, which guarantees 22 seats to women at the next national election, was passed into law by a vote of 72 to 2. www.news.smh.com.au

2 More than 90 percent of young couples in Shanghai are eligible to have a second child, but most choose not to, mainly because of the high cost of raising children, the city's population officials said yesterday. China's population policy allows city couples who both come from one- child families to have a second child, while couples in rural areas can have a second if just one of them is from a one-child family. China: Couples Say No to a 2 nd Child www.china.org.cn

3 เจ้าหน้าที่ด้านประชากรเมืองกล่าวเมื่อ วานนี้ว่าคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวมากกว่าร้อย ละ 90 ในนครเซี่ยงไฮ้ที่มีสิทธิจะมีลูกคนที่ สองแต่ส่วนมากกลับปฏิเสธ ด้วยเหตุผล หลักว่าเป็นเพราะค่าใช้จ่ายในการเลื้ยงดู บุตรที่สูงขึ้น นโยบายประชากรของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน อนุญาติให้คู่สามีภรรยาที่ อาศัยในเขตเมือง ซึ่งทั้งคู่มาจากครอบครัว ลูกคนเดียว (one-child families) มีลูกคนที่สองได้ แต่ขณะที่ www.china.org.cn สาธารณรัฐประชาชนจีน : คู่สามีภรรยาปฏิเสธที่จะมีลูกคนที่สอง คู่สามีภรรยาที่อาศัยในเขตชนบทสามารถมีลูกสองคนได้ หากคนใด คนหนึ่งมาจากครอบครัวลูกคนเดียว รายละเอียดที่เว็บไซด์ www.china.org.cn www.china.org.cn ( เติ้งเสี่ยวผิงได้ออกและใช้นโยบาย ‘ ลูกคนเดียว ’ (One Child Policy) เมื่อปี พ. ศ. 2522 ระบุให้แต่ละครอบครัว มีบุตรเพียงคนเดียว เพื่อที่จะได้ไม่เกิดภาวะประชากรล้นประเทศ )

4 The Senate has agreed to allow the Aquino administration to keep its allocation of more than 7 billion Pesos for reproductive health programs in next year’s budget, despite the absence of a national framework contained in the proposed RH bill. Leading opponents of the RH measure, did not block the enormous allocation included in the proposed budget for the Department of Health. Philippines: Senate Approves 2012 Budget Allocation for RH www.newsinfo.inquirer.net

5 วุฒิสภาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เห็นด้วย ที่จะอนุมัติให้คณะบริหารของ ประธานาธิบดีเบนิโญ อากิโน ผู้นำ ฟิลิปปินส์คนปัจจุบัน กันเงินที่ได้รับจัดสรร กว่า 7 พันล้านเปโซ (1 เปโซ ประมาณ 0.52 บาท ) เพื่อใช้ในโครงการด้านอนามัยการ เจริญพันธุ์ในงบประมาณปีหน้า แม้จะไม่มี กรอบการดำเนินงานระดับชาติอยู่ใน พระราชบัญญัติอนามัย การเจริญพันธุ์ที่เสนอไปแล้วก็ตาม อีกทั้ง ผู้นำที่คัดค้านพระราชบัญญัตินี้ก็ไม่ขัดข้อง การจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก ซึ่ง รวมอยู่ในงบประมาณที่ได้เสนอขอให้กับ กรมอนามัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.newsinfo.inquirer.net วุฒิสภาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : วุฒิสภาฯอนุมัติการจัดสรรงบประมาณปี พ. ศ. 2555 ส่งเสริมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ www.newsinfo.inquirer.net

6 “The Prevention of Anti-Women Practices (Criminal Amendment Bill) Bill 2010” prohibits certain practices leading to exploitation and discrimination against womenfolk including marriage and depriving women of inheriting property. The bill was moved by MNA Donya Aziz, an AFPPD alumnus, was succeeded to get clearance in the third attempt, as the bill was twice deferred in the last NA session. Pakistan: Civil Society Hails Enactment of Bill on Women’s Rights www.dailytimes.com.pk

7 พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำต่อต้าน สตรี พ. ศ.2553 ( พระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมลักษณะอาญา ) ไม่อนุญาตการ กระทำบางอย่างที่จะนำไปสู่การแสวงหา ประโยชน์และการเลือกปฏิบัติต่อสตรี รวมถึง การสมรสและการกีดกันสตรีในการสืบทอด ทรัพย์สิน ผู้ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้คือคุณ ดอนยา อาซิส สมาชิกสภาแห่งชาติ, อดีต สมาชิกองค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้าน ประชากรและการพัฒนา หรือ AFPPD) ท่าน ทำให้การพิจารณาครั้งที่ 3 ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกเลื่อนการ พิจารณา 2 ครั้งในการประชุมสภาแห่งชาติ ครั้งล่าสุด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ประเทศปากีสถาน : ประชาสังคมยอมรับการประกาศใช้ พระราชบัญญัติด้านสิทธิสตรี www.dailytimes.com.pk

8 The General Statistics Office (GSO) and the UN Population Fund (UNFPA) on Nov. 21 announced two websites for data on population and housing, as well as family planning and annual population movement in Vietnam. Data on the 2009 national census on population and housing is available at http://www.gso.gov.vn/khodulieudanso, while information on family planning and migration is at http://www.gso.gov.vn/khobdds.. Vietnam’s Population, Housing Data on Web http://www.gso.gov.vn/khobdds.

9 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งสาธารณรัฐสังคม นิยมเวียดนาม หรือ GSO และกองทุน ประชากรแห่งสหประชาชาติ หรือ UNFPA ได้แจ้ง 2 เว็บไซต์ที่มีข้อมูลประชากร และการเคหะ การวางแผนครอบครัว และการเคลื่อนย้ายประชากรของ เวียดนามประจำปีอีกด้วย สำหรับข้อมูล การสำรวจสำมะโนประชากรและการ เคหะประจำปี พ. ศ.2552 สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ http://www.gso.gov.vn/khodulieudanso และ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการวางแผน ครอบครัวและการย้ายถิ่นสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ http://www.gso.gov.vn/khobdds http://www.gso.gov.vn/khodulieudanso http://www.gso.gov.vn/khobddsสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีข้อมูลประชากรและการเคหะผ่านเว็บไซต์ http://www.gso.gov.vn/khobdds.

10 After two years of political pressure, Papua New Guinea has passed a law to boost its number of female parliamentarians, a move hailed by political activists as the breaking of a new dawn. The Equality and Participation Bill, which guarantees 22 seats to women at the next national election, was passed into law by a vote of 72 to 2.. PNG: Quota for Women Parliamentarians www.news.smh.com.au

11 ปาปัวนิวกินี การให้โควต้าการเป็นสมาชิกรัฐสภาที่เป็นสตรี ในประเทศปาปัวนิวกินี www.news.smh.com.au หลังจากการเกิดแรงกดดัน ทางการเมืองถึง 2 ปี ประเทศ ปาปัวนิวกินีได้ออกกฏหมาย เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกรัฐสภา ที่เป็นสตรี ซึ่งได้รับการยอมรับ จากนักเคลื่อนไหวทาง การเมืองว่าเป็นการจุดเริ่มต้น ของสิ่งใหม่ พระราชบัญญัติความเท่า เทียมและการมีส่วนร่วมที่ให้ที่ นั่งสตรีในการเลือกตั้ง ระดับชาติครั้งหน้าถึง 22 ที่นั่ง นี้ ได้ผ่านเป็นกฏหมายด้วย คะแนนเสียง 72 ต่อ 2

12 Source Population Policy Tracking and Monitoring Roundup (Issue No. 31, November 28th 2011) Website www.afppd-populationpolicies.org Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt China: Couples Say No to a 2nd Child Philippines: Senate Approves 2012 Budget Allocation for RH The Senate has agreed to allow the Aquino administration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google