งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO นำเสนอเรื่อง ก๊าซชีวภาพ จากมูลสุกร www.buntaphan.com บริษัท บุญทะพาน ฟาร์ม จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO นำเสนอเรื่อง ก๊าซชีวภาพ จากมูลสุกร www.buntaphan.com บริษัท บุญทะพาน ฟาร์ม จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO นำเสนอเรื่อง ก๊าซชีวภาพ จากมูลสุกร www.buntaphan.com บริษัท บุญทะพาน ฟาร์ม จำกัด

2 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร  สถานที่ตั้ง  เลขที่ 99 หมู่ 7 ตำบล กุรุคุ อำเภอ เมือง จังหวัด นครพนม

3 บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ปัจจุบัน : ขยายเป็น 5,000 แม่ 1998 -2002 : ขยายเป็น 2,200 แม่ + นำระบบก๊าซชีวภาพ 1997 : เริ่มใช้ระบบปรับอากาศในโรงเรือน 1986 – 1995 : ขยายเป็น 1,100 แม่ + โครงการจ้างเลี้ยง 1985 : เริ่มเลี้งสุกร 12 แม่ 1 พ่อ

4 มุ่งเน้นผลิตสุกรที่มีคุณภาพ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อ ความพึงพอใจของผู้บริโภค วิสัยทัศน์ (Vision) 5 ปัจจัยหลัก 2 4 3 4 1 การ จัดการดี อาหารดี การ ป้องกัน โรคดี สายพันธ์ ดี โรงเรือน ดี บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด

5 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ระบบการผลิต หน่วยผสมและอุ้ม ท้อง หน่วยคลอด หน่วยอนุบาล หน่วยขุน หน่วยโครงการขุน จ้างเลี้ยง 1 การ จัดการ ดี การจัดการ ภายในฟาร์ม ลดอุบัติเหตุ ลดมลภาวะ ดูแล สภาพแวดล้อม ด้านสังคม ดูแลสุขลักษณะ ที่ดี

6 บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร

7 บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า CH 4 บ่อหมัก มูลสุกร

8 บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร Methanization Acidification Hydrolysis Methanization กรดอะซิติก Acidification แอทธานอล + คาร์บอน Hydrolysis คาร์บอน + ไฮโดรเจน มีเทน มูล สุกร Methanization มีเทน + น้ำ Acidification มีเทน + กรดอะ ซิติก Hydrolysis มีเทน + คาร์บอน

9 บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ประเภท น้ำหนัก (kg.) ของเสีย (kg/AU/ วัน ) TS (kg/AU/ วัน ) VS (kg/AU/ วัน ) CH 4 (kg/AU/ วัน ) พ่อพันธุ์ 2009.270.860.770.33 แม่พันธุ์ 17027.272.702.440.33 ลูกสุกรเล้า คลอด 348.184.824.000.33 สุกรอนุบาล 1248.184.824.000.33 สุกรขุน 6028.812.862.450.33 1 หน่วยปศุสัตว์ = 500 kg.

10 บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ประเภท น้ำหนัก (kg.) จำนวน หน่วยปศุ สัตว์ ของเสีย ( ลิตร /AU/ วัน ) ลูกบาศก์ เมตร / วัน แม่พันธุ์ 1705,0001,700222377.4 1 หน่วยปศุสัตว์ = 500 kg. ตัวอย่าง แม่พันธุ์ จำนวน 5,000 แม่ ปริมาณผลิตไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ 250 KWE

11 บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด Company Logo การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร 123 ผลพลอยได้อื่นๆผลพลอยได้อื่นๆ

12 บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ข้อดีทางด้านสิ่งแวดล้อมข้อดีทางด้านสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาเรื่องกลิ่น ลดปัญหา เรื่องน้ำ เสีย ควบคุม Panthogens ลดการระเหยก๊าซมีเทน

13 LOGO www.buntaphan.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO นำเสนอเรื่อง ก๊าซชีวภาพ จากมูลสุกร www.buntaphan.com บริษัท บุญทะพาน ฟาร์ม จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google