งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอเรื่อง ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอเรื่อง ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอเรื่อง ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
นำเสนอเรื่อง ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร บริษัท บุญทะพาน ฟาร์ม จำกัด

2 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด สถานที่ตั้ง เลขที่ 99 หมู่ 7 ตำบล กุรุคุ อำเภอ เมือง จังหวัด นครพนม

3 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด 1985 : เริ่มเลี้งสุกร 12 แม่ 1 พ่อ 1986 – 1995 : ขยายเป็น 1,100 แม่ + โครงการจ้างเลี้ยง 1997 : เริ่มใช้ระบบปรับอากาศในโรงเรือน : ขยายเป็น 2,200 แม่ + นำระบบก๊าซชีวภาพ ปัจจุบัน : ขยายเป็น 5,000 แม่

4 วิสัยทัศน์ (Vision) การจัดการดี อาหารดี การป้องกันโรคดี สายพันธ์ดี
บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด มุ่งเน้นผลิตสุกรที่มีคุณภาพ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค 5 ปัจจัยหลัก 2 4 3 1 การจัดการดี อาหารดี การป้องกันโรคดี สายพันธ์ดี โรงเรือนดี

5 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด 1 การจัดการดี ระบบการผลิต หน่วยผสมและอุ้มท้อง หน่วยคลอด หน่วยอนุบาล หน่วยขุน หน่วยโครงการขุนจ้างเลี้ยง การจัดการภายในฟาร์ม ลดอุบัติเหตุ ลดมลภาวะ ดูแลสภาพแวดล้อมด้านสังคม ดูแลสุขลักษณะที่ดี

6 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด

7 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด มูลสุกร บ่อหมัก CH4 ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

8 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด Methanization Acidification Hydrolysis กรดอะซิติก แอทธานอล + คาร์บอน คาร์บอน + ไฮโดรเจน มีเทน มูลสุกร Methanization มีเทน + น้ำ Acidification มีเทน + กรดอะซิติก Hydrolysis มีเทน + คาร์บอน

9 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด ประเภท น้ำหนัก (kg.) ของเสีย (kg/AU/วัน) TS (kg/AU/วัน) VS CH4 พ่อพันธุ์ 200 9.27 0.86 0.77 0.33 แม่พันธุ์ 170 27.27 2.70 2.44 ลูกสุกรเล้าคลอด 3 48.18 4.82 4.00 สุกรอนุบาล 12 สุกรขุน 60 28.81 2.86 2.45 1 หน่วยปศุสัตว์ = 500 kg.

10 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด ตัวอย่าง แม่พันธุ์ จำนวน 5,000 แม่ ปริมาณผลิตไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ 250 KWE ประเภท น้ำหนัก (kg.) จำนวน หน่วยปศุสัตว์ ของเสีย (ลิตร/AU/วัน) ลูกบาศก์เมตร/วัน แม่พันธุ์ 170 5,000 1,700 222 377.4 1 หน่วยปศุสัตว์ = 500 kg.

11 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด ผลพลอยได้อื่นๆ 1 2 3 Company Logo

12 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
บริษัท บุญทะพานฟาร์ม จำกัด ข้อดีทางด้านสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาเรื่องกลิ่น ลดปัญหาเรื่องน้ำเสีย ควบคุม Panthogens ลดการระเหย ก๊าซมีเทน

13 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอเรื่อง ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google