งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสวยใส สมองไว อนามัยดี๊... ดี (Help! Safe Sex Fair)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสวยใส สมองไว อนามัยดี๊... ดี (Help! Safe Sex Fair)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการสวยใส สมองไว อนามัยดี๊... ดี (Help! Safe Sex Fair)

3

4 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นในประเทศ ไทย วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ด้านการ ส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน / วัยรุ่น โดยใช้การโฆษณา ประชาสัมพันธ์

5 กิจกรรม 1. จัดประกวดการออกกำลังกาย BODY MIX 2.Sex & Net Phone 3.Oral & Sex ( สุขภาพช่อง...) 4. กิน = สวย 5.Teen & Art 6.Teen & Sex - ถุงยาง - ยาคุม - เวอร์จิ๊น จิ้น ให้คำปรึกษา ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ( ห้องเสียตัว ) วางแผนอนาคต ( หมอดูสุขภาพ )

6 ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2551 - 2554 ดัชนีชี้วัด 1. วัยรุ่น / วัยเรียนรู้จักกรม อนามัยในด้านการส่งเสริม สุขภาพ 2. ความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมาย

7 วิธีดำเนินงาน 1. ประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อ ฯลฯ 2. ดำเนินการจัดงานครั้งแรกปี 51 ในเขตภาคกลาง และ จัด งานสัญจรครั้ง 2,3,4 ในส่วน ภูมิภาคเขต 1-12 (4 ภาค ) 3. จัดประกวดการออกกำลังกาย Body Mix สัญจร 1,2,3,4 ตัดสินรับรางวัลพระราชทาน ( รางวัลขึ้นกับงบประมาณ ) 4. สรุปและประเมินผล

8 สปอนเซอร์ + ภาคี 1. บริษัทถุงยาง 2. บริษัทยาคุม 3. บริษัทผ้าอนามัย 4. เครื่องสำอาง ( เอเวอร์เซน, เบบี้มาย, คอลเกต ) 5. ดัชมิลล์ เนสวีต้า แลคตา ซอย 6.Grandsport 7. น้ำสิงห์ 8.TOT / ACER / PHONE&NET / ดีแทค 9. กรมอนามัย

9 งบประมาณ ปี 51 10.0 mil B ปี 52 12.0 mil B ปี 53 20.0 mil B ปี 54 25.0 mil B


ดาวน์โหลด ppt โครงการสวยใส สมองไว อนามัยดี๊... ดี (Help! Safe Sex Fair)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google