งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีครับ คิดถึงผมมั๊ย เมื่อคืนนี้ เมื่อวานนี้เราคุยอะไรกัน ไว้จำได้มั๊ย ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร หรอกครับ เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีครับ คิดถึงผมมั๊ย เมื่อคืนนี้ เมื่อวานนี้เราคุยอะไรกัน ไว้จำได้มั๊ย ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร หรอกครับ เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ก็ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีครับ คิดถึงผมมั๊ย เมื่อคืนนี้ เมื่อวานนี้เราคุยอะไรกัน ไว้จำได้มั๊ย ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร หรอกครับ เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ก็ได้

2 ขั้นตอนการทำแผน 1. รู้ Target หรือ Publics 2. ต้องสร้าง message ต้องโดนใจ Tactile Communication แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง 3. หา Medium = Medium is the message * ในที่นี้ สำหรับข้อ 2 และ 3 อะไรมาก่อนก็ได้ แล้วแต่ชอบ

3 Medium is the message ตัวสื่อ คือ สาร ปัจจุบันเนื้อหาในสื่อชนิดหนึ่ง ไปอยู่ในสื่อ อีกชนิดหนึ่งไปแล้ว เช่น การที่ สื่อ ภาพยนตร์ที่ไปออกฉายตามโทรทัศน์ แล้ว ภาพยนตร์ ก็มาจากนวนิยาย จะเห็นได้ว่า ตัวเนื้อหาต่างๆ มาจากสื่อที่แตกต่างกัน แต่เป็นการที่สื่อหน่งไปปรากฎในอีกสื่อ หนึ่ง ความคิด Technological Determinism

4 ทำผ่าน TV มือถือ Internet + Computer ภาพมีอิทธิพลบางอย่างมากกว่าตัวอักษร Medium is the message

5 1.Infotainment … สาระบันเทิง การทำเนื้อหาสารให้มีความสนุกเพื่อเป็น การดึงดูด หน้าสนใจ 1.Instructional … การเรียนการสอน 2.Edutainment … วิทยบันเทิง Medium is the message

6 1. Edutainment 2. Infotainment 3. Instructional 1+2 2+33+1 1+2+3

7 4. ฟื้นฟู 3. รักษา 1. ส่งเสริม 2. ป้องกัน 4+1 3+4 2+3 1+2 1+2+4 3+4+1 2+3+4 1+2+ 3+4 1. Edutainment 2. Infotainment 3. Instructional 1+2 2+33+1 1+2+3 = Health Agenda Information Operation for Health

8 Execution หาเวที หาช่องว่าง แทรกลงไป เติมให้เต็ม เวลา + สถานที่ สื่อ / สาร

9 Monitoring & Evaluation

10 การสื่อสาร การสื่อสาร คือ การ Transfer จากตัวผู้ส่งสาร ไปสู่ผู้รับ สาร ดังนั้น การสื่อสารต้องมีส่วนร่วม Who say What to Whom with what effect ในสังคมไทย สิ่งไหนสำคัญสุด 1. Who say … ให้ใครมาพูด 2. How to say … วิธีพูดยังไง 3. Say what … พูดอะไร กระบวนการคัดเลือก เปิดรับสาร เป็นกระบวนการ สำคัญที่ทำให้การสื่อสารเกิดขึ้น ดังนั้น การสื่อสารต้องโดนใจกลุ่มเป้าหมาย จึงจะ สัมฤทธิ์ผลทางการสื่อสาร

11 Model การวางแผนกลยุทธ์ Target ผู้มีส่วนได้ / ผู้มีส่วน เสีย Message Media

12 ยุคสมัย 1.Traditional … เกษตรกรรม 2. Modern … อุตสาหกรรม มีเหตุมีผล รัก ความก้าวหน้า 3. Post Modern … หลังอุตสาหกรรม เป็นยุคที่ คนใช้อารมณ์ความรู้สึก เรื่องความเสมือนจริง ความจริงเชิงสมมุติ Hyperreal - Virtual Reality Post Modern เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีครับ คิดถึงผมมั๊ย เมื่อคืนนี้ เมื่อวานนี้เราคุยอะไรกัน ไว้จำได้มั๊ย ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร หรอกครับ เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google