งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีครับ คิดถึงผมมั๊ยเมื่อคืนนี้ เมื่อวานนี้เราคุยอะไรกันไว้จำได้มั๊ย ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีครับ คิดถึงผมมั๊ยเมื่อคืนนี้ เมื่อวานนี้เราคุยอะไรกันไว้จำได้มั๊ย ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ก็ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีครับ คิดถึงผมมั๊ยเมื่อคืนนี้ เมื่อวานนี้เราคุยอะไรกันไว้จำได้มั๊ย ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ก็ได้

2 ขั้นตอนการทำแผน 1. รู้ Target หรือ Publics
2. ต้องสร้าง message ต้องโดนใจ Tactile Communication แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง 3. หา Medium = Medium is the message * ในที่นี้ สำหรับข้อ 2 และ 3 อะไรมาก่อนก็ได้แล้วแต่ชอบ

3 Medium is the message ตัวสื่อ คือ สาร
ปัจจุบันเนื้อหาในสื่อชนิดหนึ่ง ไปอยู่ในสื่ออีกชนิดหนึ่งไปแล้ว เช่น การที่ สื่อภาพยนตร์ที่ไปออกฉายตามโทรทัศน์ แล้ว ภาพยนตร์ ก็มาจากนวนิยาย จะเห็นได้ว่า ตัวเนื้อหาต่างๆ มาจากสื่อที่แตกต่างกัน แต่เป็นการที่สื่อหน่งไปปรากฎในอีกสื่อหนึ่ง ความคิด Technological Determinism

4 Medium is the message ทำผ่าน TV มือถือ Internet + Computer
ภาพมีอิทธิพลบางอย่างมากกว่าตัวอักษร

5 Medium is the message Infotainment … สาระบันเทิง
การทำเนื้อหาสารให้มีความสนุกเพื่อเป็นการดึงดูด หน้าสนใจ Instructional … การเรียนการสอน Edutainment … วิทยบันเทิง

6 1. Edutainment 2. Infotainment 3. Instructional 1+2 2+3 3+1 1+2+3

7 1. ส่งเสริม 4. ฟื้นฟู 2. ป้องกัน 3.รักษา
1+2 4+1 1+2+4 4. ฟื้นฟู 1+2+ 3+4 2. ป้องกัน 3+4+1 1+2+3 2+3+4 3+4 2+3 1. Edutainment 2. Infotainment 3.รักษา 1+2 1+2+3 3+1 2+3 = Health Agenda 3. Instructional Information Operation for Health

8 Execution หาเวที หาช่องว่าง แทรกลงไป เติมให้เต็ม เวลา + สถานที่ สื่อ / สาร

9 Monitoring & Evaluation

10 การสื่อสาร การสื่อสาร คือ การ Transfer จากตัวผู้ส่งสาร ไปสู่ผู้รับสาร
ดังนั้น การสื่อสารต้องมีส่วนร่วม Who say What to Whom with what effect ในสังคมไทย สิ่งไหนสำคัญสุด 1. Who say … ให้ใครมาพูด 2. How to say … วิธีพูดยังไง 3. Say what … พูดอะไร กระบวนการคัดเลือก เปิดรับสาร เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้การสื่อสารเกิดขึ้น ดังนั้น การสื่อสารต้องโดนใจกลุ่มเป้าหมาย จึงจะสัมฤทธิ์ผลทางการสื่อสาร

11 Model การวางแผนกลยุทธ์
Target ผู้มีส่วนได้ / ผู้มีส่วนเสีย Message Media

12 ยุคสมัย 1.Traditional … เกษตรกรรม
2. Modern … อุตสาหกรรม มีเหตุมีผล รักความก้าวหน้า 3. Post Modern … หลังอุตสาหกรรม เป็นยุคที่คนใช้อารมณ์ความรู้สึก เรื่องความเสมือนจริง ความจริงเชิงสมมุติ Hyperreal - Virtual Reality Post Modern เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีครับ คิดถึงผมมั๊ยเมื่อคืนนี้ เมื่อวานนี้เราคุยอะไรกันไว้จำได้มั๊ย ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google