งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Risk assessment of chemicals in food: Human based tolerable intake

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Risk assessment of chemicals in food: Human based tolerable intake"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Risk assessment of chemicals in food: Human based tolerable intake
Dr. Nantika Soonthornchaikul Faculty of Public Health Thammasat University Thailand

2 เราได้ข้อคิดอะไรจากการประเมินความเสี่ยงด้วยค่า - HQ และ - Cancer risk

3 สิ่งที่เราคำนวณได้คือคำตอบสุดท้ายหรือไม่

4 มีวิธีประเมินแบบอื่นหรือไม่ สำหรับสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร

5 1. การปนเปื้อน 2. ตั้งใจใส่ลงไป ไม่อนุญาต ควบคุม
Chemical risks in food 1. การปนเปื้อน Industrial chemicals Agricultural chemicals food manufacturing and processing Household chemicals veterinary drug residues others 2. ตั้งใจใส่ลงไป ไม่อนุญาต ควบคุม

6 Food additive intake (JECFA)

7 Contaminants Pesticides (JMPR) Veterinary drugs pollutants

8 Safe levels of intake Acceptable daily intake : ADI, ARfD Food additives Tolerable intake Contaminants Tolerable daily intake (TDI) Provisional tolerable weekly intake (PTWI)

9 การประเมินความเสี่ยง
คำนวณค่า Dietary exposure เปรียบเทียบกับค่า Safety level Ci = concentration of chemical in food item (µg/g) Fi = food consumption (g/day) BW = Body weight (kg)

10 HQ Cancer risk ADI,ARfD PTWI
US EPA Codex ปริมาณที่บริโภค (Food consumption) ความเข้มข้นของสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร/น้ำดื่ม น้ำหนักตัว HQ Cancer risk ADI,ARfD PTWI

11 ข้อแนะนำสำหรับ Dietary exposure assessment
ต่างจาก Dietary intake Toxicology endpoint, type of chemical, possible population subgroups, data used ถ้าจะใช้ค่า International dietary exposure ค่านั้นต้องเท่ากับหรือสูง กว่าค่า National level ควรใช้ Consumption data และ concentration ของประเทศตนเอง

12 1. Acceptable daily intake (ADI)
generally estimated by dividing the no-observed-effect level (NOEL) expressed in mg additive per kg (mg/kg) body weight of humans. To protect against the most sensitive adverse effect, it also protects against other adverse effects

13 ADI (mg/kg) NOAEL (mg/kg/day) x uncertainty factor
Toxicity studies in animals NOAEL (mg/kg/day) x uncertainty factor ADI (mg/kg)

14 ตัวอย่าง Chlopyrifos ADI 0–0.01 mg/kg bw ARfD 0.1 mg/kg bw

15 2. Acute reference dose (ARfD)
ปริมาณสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม ต่อน้ำหนักตัว ระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง หน่วย mg/kg BW

16 3.Tolerable Daily Intakes (TDI)
the total intakes by ingestion, to which it is believed that a person can be exposed daily over a lifetime without deleterious effect. They are based on non-carcinogenic effects. expressed on a body weight basis (e.g., mg/kg/day)

17 4. Provisional tolerable weekly intake (PTWI)
Expressed on a weekly basis to emphasize that long- term exposure is important (for contaminants that cumulate in the body) Provides a “bright line” for the risk manager against which intake can be compared Adverse effects are seen with many contaminants in the range of exposure for some population groups - difficult to separate risk assessment from risk management Ex: Methyl mercury =1.6 mcg/kg/wk

18 คำถาม การได้มาซึ่ง safety levels
ผลการคำนวณมีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติหรือไม่ ข้อมูลปริมาณอาหารที่บริโภคสะท้อนความเป็นจริงหรือไม่ อาหารปนเปื้อนด้วยสารเคมีมากกว่า 1 ชนิด ได้รับสัมผัส มากกว่า 1 ช่องทาง และสามารถออกฤทธิ์ต่ออวัยวะตำแหน่ง เดียวกัน ปริมาณรวม ???? ความรุนแรง???? Aggregate exposure cummulative exposure

19 ข้อมูลการบริโภค.....ใช้อันไหนดี

20 Potential uses of food consumption surveys
Food insecurity Nutrient adequacy estimation Diet-disease relationships Food consumption surveys Food pattern analysis Exposure assessment Additional indicators e.g. : - anthropometry - health indicators

21 Dietary Assessment data types
FFQ 24-hour recall Duplicate diet Food records Diet history

22 Dietary vs. exposure assessment
Dietary assessment Exposure assessment Purpose To determine nutritional adequacy dietary-disease relationship - RDI - dietary guidelines - population groups at risk - basis of nutrition policies and programmes, incl. fortification - if dietary exposure is below toxicological thresholds - main contributing foods or food group(s) basis for risk managers to take action basis of national regulatory and food control systems Data needed - food consumption/supply data - food composition data - occurrence data Formula I = ∑(W1C1 + W2C2 +...WnCn)i where: I = intake of the nutrient, W1 = weight consumed of food 1, C1 = content of the nutrient in food 1, i=individual E = ∑(W1C1 + W2C WnCn)i where: E = Dietary exposure, W1 = weight consumed of food 1, C1 = content of the e.g. contaminant in food 1, i=individual

23 Dietary vs. exposure assessment
Dietary assessment Exposure assessment Expressed in g/mg/mcg per d g/mg/mcg per d/week/month per kg bodyweight Compared to RDI, UL MPL, ML, ADI Concern < RDI or >UL > MPL/ML/ADI Special methodology Total diet Studies (TDS): selection of foods based on food consumption survey data representing a large portion of a typical diet, preparation of food as consumed and pooling of related foods into distinct food groups before analysis. Model diets: screening methods to assess if ‘worse case scenarios’ are still under toxicological thresholds, e.g. budget method, model diet for veterinary drug residues: 500 g meat: (300g muscle, 100g liver, 50g kidney, 50g fat) +1.5 liter milk +100g egg per day

24 ตัวอย่าง พบข้าวปนเปื้อนแคดเมี่ยม 2 ไมโครกรัม/กรัม
บริโภคข้าวเฉลี่ยวันละ 500 กรัม/วัน, สัปดาห์ละ 5 วัน น้ำหนักตัวเฉลี่ย 60 กก ค่า PTWI Cd = 1ไมโครกรัม/กก/สัปดาห์


ดาวน์โหลด ppt Risk assessment of chemicals in food: Human based tolerable intake

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google