งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Happiness ความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Happiness ความสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Happiness ความสุข

2 ความสุขเกิดเมื่อการกระทำและคำพูด เป็นคุณแก่ตนและผู้อื่น
Happiness comes when your work and words are of benefit to yourself and others. Buddha ความสุขเกิดเมื่อการกระทำและคำพูด เป็นคุณแก่ตนและผู้อื่น พระพุทธพจน์

3 ในรอบปีวันและคืนมีจำนวนและเวลายาวนานเท่ากัน
There are as many nights as days, and the one is just as long as the other in the year's course. Even a happy life cannot be without a measure of darkness, and the word 'happy' would lose its meaning if it were not balanced by sadness. Carl Jung ในรอบปีวันและคืนมีจำนวนและเวลายาวนานเท่ากัน แม้ชีวิตที่เป็นสุขยังมีช่วงเวลาที่มืดหม่น คำว่า”สุข” ย่อมไร้ความหมายหากไม่มีความทุกข์ มาถ่วงให้สมดุล Carl Jung จิตแพทย์ชาวสวิสผู้เขียนทฤษฎีบุคลิกภาพ ในรอบปีวันและคืนมีจำนวนและเวลายาวนานเท่ากัน แม้ชีวิตที่เป็นสุขยังมีช่วงเวลาที่มืดหม่น คำว่า”สุข” ย่อมไร้ความหมายหากไม่มีความทุกข์ มาถ่วงให้สมดุล Carl Jung จิตแพทย์ชาวสวิสผู้เขียนทฤษฎีบุคลิกภาพ

4 ความสุขเกิดเมื่อความคิด คำพูด และการกระทำสอดประสานกลมกลืนกัน
Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Mohandas K. Gandhi ความสุขเกิดเมื่อความคิด คำพูด และการกระทำสอดประสานกลมกลืนกัน มหาตมะ คานธี

5 ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุข แต่เป็นความสุขที่ไขสู่ความสำเร็จ
Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. ALBERT SCHWEITZER ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุข แต่เป็นความสุขที่ไขสู่ความสำเร็จ หากรักในสิ่งที่ทำ คุณจะพบกับความสำเร็จ ALBERT SCHWEITZER แพทย์ นักปรัชญา นักเผยแผ่ศาสนาชาวฝรั่งเศส ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากผลงานปรัชญาเรื่อง Reverence for Life

6 Happiness belongs to the self-sufficient. Aristotle
ความสุขเกิดจากความพอเพียง Aristotle นักวิทยาศาสตร์และปราชญ์ชาวกรีกในศตวรรษที่ 4 และเป็นอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ มหาราช

7 The basic thing is that everyone wants happiness, no one wants suffering. And happiness mainly comes from our own attitude, rather than from external factors. If your own mental attitude is correct, even if you remain in a hostile atmosphere, you feel happy. H.H.The Dalai Lama โดยพื้นฐานทุกคนต้องการความสุข ไม่มีใครอยากตกอยู่ในห้วงทุกข์ ความสุขส่วนใหญ่เกิดจากทัศนคติของเธอเอง มากกว่าที่จะมาจากปัจจัยภายนอก หากจิตใจของเธอตั้งอยู่ในความถูกต้อง แม้ถูกมุ่งร้าย เธอยังคงเป็นสุข องค์ดาไลลามะ

8 Whoever is happy will make others happy, too. Mark Twain
ผู้ที่มีความสุข ย่อมทำให้ผู้อื่นเป็นสุขด้วยเช่นกัน Mark Twain นามปากกาของนักเขียนชาวอเมริกัน ผู้ประพันธ์เรื่อง The Adventure of Tom Sawyer

9 หลายคนมีความคิดผิดๆเกี่ยวกับความสุขที่แท้จริง
Many people have a wrong idea of what constitutes true happiness. It is not attained through self-gratification, but through fidelity to a worthy purpose. Helen Keller หลายคนมีความคิดผิดๆเกี่ยวกับความสุขที่แท้จริง ความสุขจริงแท้ไม่ได้เกิดจากการทำให้ตนเองพึงพอใจ แต่เกิดจากความคงมั่นในจุดหมายที่มีคุณค่า Helen Keller นักเขียน นักรณรงค์ชาวอเมริกัน ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมเมื่ออายุ 24 ปี และเป็นบัณฑิตตาบอด หูหนวกคนแรกของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

10 ทุกฤดูกาลย่อมสวยงามสำหรับผู้ที่มีความสุขจากภายใน
All seasons are beautiful for the person who carries happiness within. Horace Friess ทุกฤดูกาลย่อมสวยงามสำหรับผู้ที่มีความสุขจากภายใน Horace Friess นักปรัชญา

11 Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy. Thich Nhat Hanh บางครั้งความเบิกบานเป็นที่มาของรอยยิ้ม แต่บางครั้งรอยยิ้มคือต้นกำเนิดแห่งความเบิกบาน Thich Nhat Hanh พระภิกษุนิกายเซ็นเชื้อสายเวียตนาม ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านพลัม

12 There is only one happiness in life, to love and be loved. George Sand
ความสุขประการเดียวในชีวิต คือ การได้รัก และเป็นที่รัก George Sand นักประพันธ์สตรีชาวฝรั่งเศส


ดาวน์โหลด ppt Happiness ความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google