งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Warren Buffett, the richest man in the world with $62 billion(2008), gives an advice for 2009 คำแนะนำในการรับมือ กับภาวะเศรษฐกิจปี 2009 จาก วอร์เรน บัฟเฟตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Warren Buffett, the richest man in the world with $62 billion(2008), gives an advice for 2009 คำแนะนำในการรับมือ กับภาวะเศรษฐกิจปี 2009 จาก วอร์เรน บัฟเฟตต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Warren Buffett, the richest man in the world with $62 billion(2008), gives an advice for 2009 คำแนะนำในการรับมือ กับภาวะเศรษฐกิจปี 2009 จาก วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีอันดับหนึ่ง ของโลก จากการจัดอันดับปี 2008 ด้วยทรัพย์สินมูลค่า 62 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2 พัน พันล้านบาท

2 “… Every new year, I adopt a couple of old maxims as my beacons to guide my future. This self-prescribed therapy has ensured that with each passing year, I grow wiser, and not older. “... ปีใหม่ทุกปี ผมจะยึด คติพจน์โบราณ เป็นแสงส่องทาง อนาคต ตัวยาที่ ผมใช้ ทำให้ผมมั่นใจว่า แต่ละปีที่ผ่านไป สติปัญญาผม เพิ่มพูนขึ้น ไม่ใช่อายุที่มาก ขึ้น

3 This year, I invite you to tap into the financial wisdom of our elders along with me, and become financially wiser. ปีนี้ ผมขอเชิญ ชวนคุณมาต่อสาย รับภูมิปัญญาด้าน เศรษฐกิจจากคน รุ่นก่อนๆพร้อมกัน กับผม เราจะได้เฉลียว ฉลาดขึ้น

4 1. Hard work: All hard work bring a profit, but mere talk leads only to poverty. 2. Laziness: A sleeping lobster is carried away by the water current. 1. ทำงานหนัก - ขยันทำงานย่อม ได้ผลตอบแทน เอาแต่พูด ( ไม่ลงมือทำ ) มีแต่ยากจน 2. เกียจคร้าน - เหมือนกุ้งหลับ ย่อมถูก กระแสน้ำพัด ไกล ( จากแหล่ง หากิน )

5 3. Earnings: Never depend on a single source of income. (At least make your investment get you second earning) 3. รายได้ – อย่า หวังพึ่งรายได้จาก แหล่งเดียว ( อย่างน้อย ต้องทำ ให้การลงทุนแต่ละ ครั้งก่อให้เกิด รายได้เป็นแหล่งที่ สอง )

6 4.Spending: If you buy things you don’t need, you’ll soon sell things you need. 5. Savings : Don’t save what is left after spending: Spend what is left after saving. 4. การใช้จ่าย – ถ้าคุณซื้อสิ่งที่ไม่ จำเป็น ไม่ช้าไม่ นานคุณต้องขาย สิ่งที่จำเป็นออกไป 5. การออม – อย่า ออมจากส่วนที่ เหลือจ่าย แต่จง จ่ายจากส่วนที่ เหลือออม

7 6.Borrowing: The borrower becomes the lender’s slave. 7.Accounting: It’s no use carrying the umbrella, if your shoes are leaking. 6. การยืม – ลูกหนี้คือทาสของ เจ้าหนี้ 7. การบัญชี – โบราณเตือนว่าไม่ มีประโยชน์ที่จะ กางร่มกลางฝน หากรองเท้ายัง ขาดเป็นรู ( จงทำ บัญชีรับ - จ่ายอย่าง สม่ำเสมอเพื่อ ควบคุมฐานะ ทางการเงิน )

8 8. Auditing: Beware of little expenses; A small leak can sink a large ship. 9. Risk taking: Never test the depth of the river with both feet. (Have an alternate plan ready) 8. การตรวจสอบ – ระวังค่าใช้จ่ายแม้ เพียงเล็กน้อย เพราะรูรั่วเล็กๆ สามารถจมเรือได้ 9. การเสี่ยง – อย่า วัดความลึกของ แม่น้ำด้วยการ หย่อนเท้าลงไปทั้ง สองข้าง ( เตรียมแผนสำรอง ให้พร้อม )

9 10. Investment: Don’t put all your eggs in one basket. 10. การลงทุน – อย่าใส่ไข่ทั้งหมด ในตะกร้าใบเดียว ( หลักการกระจาย ความเสี่ยงแนะนำ ให้มีหุ้นหลายตัว ดีกว่ามีหุ้นตัวเดียว )

10 I’m certain those who have already been practicing these principles remain financially healthy. I’m equally confident that those who resolve to start practicing these principles will quickly regain their financial health. ผมมั่นใจว่าคนที่ทำ เช่นนี้มาตลอดจะ ยังคงสถานะทาง การเงินที่แข็งแรงไว้ ได้ และผมก็มั่นใจเช่นกัน ว่าคนที่ ตกลงใจทำตาม หลักการเหล่านี้ ( ซึ่ง เป็นภูมิปัญญาของคน รุ่นก่อนๆ ) จะฟื้นตัวได้ เร็ว

11 …Let us become wiser and lead a happy, healthy, prosperous and peaceful life.”... ขอเราจงใช้ สติปัญญาให้มากขึ้น มีความสุข สุขภาพ แข็งแรง มีชีวิตที่รุ่งเรืองและ สงบสุข ”

12 สาระของวอร์เรน บัฟเฟตต์ เกิดปีค. ศ. 1930 ยังอยู่ในบ้านหลัง เดิมขนาด 3 ห้องนอนกลาง เมืองโอมาฮา สหรัฐอเมริกา ซื้อ หลังแต่งงานเมื่อ 50 ปีที่แล้ว About Warren Buffett Born in 1930 He still lives in the same small 3 bedroom house in mid-town Omaha that he bought after he got married 50 years ago.

13 ไม่ใช้ โทรศัพท์มือถือ ไม่มี คอมพิวเตอร์ บนโต๊ะทำงาน และขับรถไป ไหนมาไหน ด้วยตัวเอง He does not carry a cell phone, does not have a computer at his desk, and drives his own automobile.

14 His company, Berkshire Hathaway, owns 63 companies. He writes only one letter each year to the CEOs of these companies, giving them goals for the year. He never holds meetings or calls them on a regular basis. บริษัท เบิร์กไช แฮ ทะเวย์ ของเขามี บริษัทในเครือ 63 แห่ง เขาเขียน จดหมายถึงซีอีโอ ของบริษัทเหล่านี้ เพียงปีละฉบับ ระบุ เป้าหมายประจำปี เขาไม่เคยนัดประชุม หรือโทรคุยกับซีอีโอ เหล่านี้เป็นการ ประจำ

15 He has given his CEO's only two rules. Rule number 1 : Do not lose any of your share holder's money. Rule number 2: Do not forget rule number 1. เขาให้กฎแก่ซี อีโอบริษัทใน เครือเพียงสอง ข้อ กฎข้อที่ 1 อย่า ทำให้เงินของ ผู้ถือหุ้น เสียหาย กฎข้อ ที่ 2 อย่าลืมข้อ ที่ 1

16 His advice to young people: Stay away from credit cards and invest in yourself. วอร์เรนแนะนำคน หนุ่มสาวให้หลีก ห่างจากบัตรเครดิต และลงทุนกับ ตัวเอง ( เพิ่มคุณค่าตนเอง ด้วยการเพิ่มเติม ความรู้และ สติปัญญา )


ดาวน์โหลด ppt Warren Buffett, the richest man in the world with $62 billion(2008), gives an advice for 2009 คำแนะนำในการรับมือ กับภาวะเศรษฐกิจปี 2009 จาก วอร์เรน บัฟเฟตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google