งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Training Course on DPAC Module 2 :Session 2 Metabolic Syndrome Assessment & Treatment น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 23 มีนาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Training Course on DPAC Module 2 :Session 2 Metabolic Syndrome Assessment & Treatment น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 23 มีนาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Training Course on DPAC Module 2 :Session 2 Metabolic Syndrome Assessment & Treatment น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 23 มีนาคม 2552

2

3 The Practical Guideline Identification, Evaluation, And Treatment of Overweight and Obesity in Adult The Practical Guideline Identification, Evaluation, And Treatment of Overweight and Obesity in Adult National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI)

4

5

6

7 ATP Major Risk มี >= 2 ข้อถือว่าเสี่ยง <40 mg/dl Male < 50 mg/dl Female

8 โรคที่ High Absolute Risk CHD (Coronary Heart Diseases Other Atherosclerotic Diseases. เช่นโรค หลอดเลือดสมอง DM Type II Hypertension Sleep Apnea

9 Obesity Associated diseases OA Stress Incontinence Gall Stone (Risk ในคนอ้วน และมี หลักฐานว่าการลดน้ำหนักในเวลารวดเร็วก็ เสี่ยวต่อการเกิด Gall stone ด้วย ) Abnormal Gyn (Amenorrhea, Menorrhalgia)

10 Indication ที่ต้องลดน้ำหนัก ได้แก่ 1.Obesity (BMI >=27.5) 2.Overweight(BMI 23-27.4) + ATP Risk >=2 ข้อ 3. รอบเอวเกิน + ATP Major Risk >=2 ข้อ

11 ข้อบ่งห้ามในการลด น้ำหนัก หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงให้นมบุตร Uncontrolled Psychiatric illness เช่น Major Depression. ควรไข้ที่ป่วย และอาการป่วย และการลด น้ำหนักโดยการควบคุมอาหารจะทำให้ อาการของโรคกำเริบ ผู้ป่วย Active Substance Abuse. มีประวัติ Anorhexia Nervosa หรือ Bulimia Nervosa และต้องส่งให้จิตแพทย์ ดูแล

12 การดูแลตาม Treatment Algorithm of Overweight and Obesity

13

14 Goal สำหรับการลด น้ำหนัก 10 % ของน้ำหนักเริ่มต้นใน 6-12 เดือน เหตุที่ไม่ลดเร็วกว่านี้เพราะ – ระดับนี้สามารถลดความเสี่ยงจากโรคได้ – เกิด YO – YO น้อยกว่า – ติดตามผลในระยะยาว 1 ปี ผลที่ได้ดีกว่าลด น้ำหนักด้วยวิธีการที่เร็ว – ลดน้ำหนักเร็วโอกาสเกิด Gall Stone และ Electrolyte Imbalance มากกว่า

15

16 Diet Therapy Energy Deficit 3500 Kcal น้ำหนักจะ ลดลง 1 ปอนด์ หรือ Deficit 7,700 Kcal น้ำหนักจะลดลง 1 กิโลกรัม แนะนำให้ LCD (Low Calories Diet) เพื่อ ลด 500 Kcal /day – ชาย 1,200 – 1,600 K Cal /day – หญิง 1,000 – 1,200 K Cal / day ไม่แนะนำให้ใช้ VLCD (Very Low Calories Diet) < 800 Kcal /day เพราะ ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ specialist

17

18

19 Physical Activity ทำจากเบา ไปหาหนัก ระวังเรื่อง Injury & Cardiovascular Risk อายุ 40 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน – ประเมินตนเองด้วยแบบประเมินตนเองก่อนออกกำลัง กาย – ไปพบแพทย์ ถ้าแบบประเมินพบความเสี่ยง / หรือมี โรคประจำตัวให้พบแพทย์ก่อนออกกำลังกาย เตรียม Musculo Skeleton โดยเฉพาะ Lower Extremity Long Term Goal คือ Moderate intensity of Aerobic Exercise 30-45 min /day in Most days (5 วัน )

20 Physical Activity ต้องทำ ร่วมกับ Diet เนื่องจาก Diet Control อย่างเดียวจะเสีย FFM (Fat Free Mass) ซึ่งส่วนใหญ่คือมวลกล้ามเนื้อ ออกกำลังกายร่วมกับ diet เพื่อลดน้ำหนักจะไม่เสีย FFM หรือเสีย FFM ก็เสียน้อยกว่า Weight Training Exercise ทำให้เพิ่ม FFM แต่ไม่ลด น้ำหนัก การจะให้น้ำหนักลดต้อง Moderate Intensity Aerobic Exercise. ออกกำลังกาย เป็น Independence Factors ในการลด Cardiovascular Event, Cancer บางชนิด, ช่วยเรื่อง Bone Lost (Osteoporosis) และ Mental Health Exercise จะทำให้ประสบผลสำเร็จในการลดน้ำหนักในช่วง Weight Maintenance & Long Term Monitoring มากกว่า Exercise ทำให้สามารถผ่อนคลายในเรื่องการควบคุม อาหาร ทำให้ไม่เสียคุณภาพชีวิตมาก

21 Weight Loss -55 kg -25 kg - 0 kg Initial FM (kg)

22 Weight gain +55 kg + 25 kg + Nearly 0 kg

23 เปิดดู Form 3

24

25 เปิดดู Form 2

26 การคำนวณ calories จาก Energy in ใช้โปรแกรม Excel ชื่อ DPAC.xls ใน Worksheet food การคำนวณอาหารที่รับเข้า หลักการคือต้องแยก อาหารที่กินเข้าไปออกเป็นองค์ประกอบย่อย – ข้าว แป้ง ขนมปัง เผือก มัน เป็นทัพพี (80 Kcal/ ทัพพี ) – น้ำตาล เป็นช้อนชา (4 Kcal / ช้อนชา ) – โปรตีนเป็นช้อนโต๊ะ ( ไม่ติดมัน 25 ติดมัน 35 Kcal / ช้อนโต๊ะ ) – ไขมัน เป็นช้อนชา (45 kcal / ช้อนชา ) – อาหารที่กินบ่อย ได้แก่ นม (110,170,240 Kcal/ กล่อง ) และไข่ (80 Kcal / ฟอง ) โปรแกรมจะคำนวณ Calories รวมและคำนวณ สัดส่วนของ Fat,CHO, โปรตีน

27 การคำนวณ calories จาก Energy out ใช้โปรแกรม Excel ชื่อ DPAC.xls ใน Worksheet : Exercise การคำนวณพลังงานที่ใช้ไปใน Physical Activity – พลังงานที่ใช้ไปต่อ กิโลเมตร สูตร 30, 40,70 KCal / km ( จักรยาน, เดิน, วิ่ง ) – พลังงานที่ใช้ไปต่อนาที สูตร 3,5,10 Kcal / min ( เบา ( งานบ้าน ) ปานกลาง (Aerobic เร็ว ) หนัก ( โดดเชือก ขึ้นบันได ) โปรแกรมจะคำนวณ Calories รวมที่ใช้ในแต่ละวัน และผลรวมของอาทิตย์ เป้าหมายคือ 150 kcal / วัน หรือ 1,000 Kcal / สัปดาห์

28 Behavioral Therapy Consider Attitude, Believe and Histories. Build The Partnership with the patients. Set Achievable Goals. Cultivate the partnership Keep in Touch. Help the Patient to Modified Behavior. (Self Monitor สำคัญ ) Focus on What Matter

29 Stimulus Control  ทำให้ ผู้ป่วยเรียนรู้ในการจัดการกับ Cue Cue / StimulusStrategiesLearning for Stimulus Control กินขนมขณะดู TV ทำลาย Association ตั้งกฎไม่ขนม ขณะดู TV กินอาหารเมื่อ เดินเข้าไปใน ห้องกาแฟ หลีกเลี่ยงหรือ กำจัด Cue เดินออกจาก ห้องกาแฟทันที เมื่อชงกาแฟ เสร็จ มักกินอาหาร เมื่อเจอเพื่อน Modified Environment ปรับสถานที่ที่ นัดเพื่อนต้องไม่ มีอาหารอยู่

30 Reference : 1.The Practical Guideline Identification,Evaluation And Treatment of Overweight and Obesity in Adult (NHLBI) 2.The Practical Guideline Identification,Evaluation And Treatment of Overweight and Obesity in Adult ( แปล ) Tool 1.File Excel ชื่อ DPAC.xls


ดาวน์โหลด ppt Training Course on DPAC Module 2 :Session 2 Metabolic Syndrome Assessment & Treatment น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 23 มีนาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google