งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Methacholine Challenge Test: Demonstration & Discussion รองศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Methacholine Challenge Test: Demonstration & Discussion รองศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Methacholine Challenge Test: Demonstration & Discussion รองศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล

2 Methacholine Challenge Test  ความเป็นมา  ข้อบ่งชี้และข้อห้าม  วิธีการ  การแปลผล  ข้อมูลในประเทศ  การสาธิต

3 Am J Respir Crit Care Med Vol 161. pp 309–329, 2000

4 ภาวะหลอดลมไวเกิน Bronchial Hyperresponsiveness (BHR)  โรคหืด = ภาวะหลอดลมไวเกิน + อาการ  การตรวจความไวหลอดลม (Bronchoprovocative test) ไม่จำเพาะ (nonspecific)  Methacholine  Histamine  Adenosine จำเพาะ  Allergen challenge test

5 Bronchoprovocative Test

6 ข้อบ่งชี้ (Indication)  โรคหืดที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจ spirometry  อาการไอเรื้อรังจากโรคหืด (cough-variant)  ประเมินความรุนแรงของโรค  ประเมินการตอบสนองต่อการรักษา  โรคหืดจากอาชีพ (occupational asthma)  ข้อบ่งชี้ทางกฏหมาย  การวิจัย

7 ข้อห้าม (Contraindication)  ภาวะหลอดลมอุดกั้นรุนแรง FEV1<50% หรือ <1 L  โรคหัวใจเฉียบพลันหรือหลอดเลือดสมอง ภายใน 3 เดือน  ความดันโลหิตสูง SBP >200 หรือ DBP >100 mmHg  โรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง

8 ข้อควรระวัง (Relative contraindication)  ภาวะหลอดลมอุดกั้นปานกลาง FEV1<60% หรือ <1.5 L  ไม่สามารถตรวจ spirometry ได้  ตั้งครรภ์  ให้นมบุตร  ได้รับยากลุ่ม cholinesterase inhibitor

9 คุณสมบัติของผู้ทำการทดสอบ  มีความรู้และคุ้นเคย  สามารถใช้และดูแลเครื่องมือได้  มีความชำนาญในการตรวจ spirometry  รู้ข้อห้ามและข้อควรระวัง  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในกรณีฉุกเฉิน  มีความชำนาญในการใช้ยาและเครื่องพ่นละออง

10 ความปลอดภัยต่อผู้ป่วย (Safety)  มีแพทย์หรือบุคลากรที่ได้รับการฝีกฝนอยู่  มียาและเครื่องมือพร้อมเสมอ  ข้อมูลด้านความปลอดภัย ยังไม่มีรายงานถึงผลข้างเคียงรุนแรง ผลข้างเคียงชั่วคราว  เหนื่อย แน่นหน้าอก วี้ด

11 ความปลอดภัยต่อผู้ทดสอบ  ห้องตรวจควรมีอากาศถ่ายเท (>2 exchanges/h)  ผู้ตรวจยืนห่างพอสมควร  ผู้ตรวจที่เป็นโรคหืด ควรมีการป้องกันเพิ่มเติม  อุปกรณ์ Filters, fume hood, dosimeter

12 เครื่องพ่นละออง (Nebulizer) Wright nebulizerDeVilbiss 646

13 การเตรียมผู้ป่วย  ให้ผู้ป่วยหยุดยาบางขนาน  อธิบายผู้ป่วย  ให้ผู้ป่วยลงลายมือชื่อยินยอม  ทบทวนข้อควรระวังและการใช้ยาของผู้ป่วย  ทำการตรวจในท่านั่งที่สบาย

14 ปัจจัยที่มีผลต่อความไวหลอดลม

15 ปัจจัยที่เพิ่มความไวหลอดลม ปัจจัยระยะเวลา สารก่อภูมิแพ้ในบรรยากาศ 1-3 สป. สารก่อภูมิแพ้จากอาชีพเดือน การติดเชื้อทางเดินหายใจ 3-6 สป. มลภาวะทางอากาศ 1 สป. ควันบุหรี่ไม่แน่นอน สารเคมีวัน - เดือน

16 Dosing protocol  2-min Tidal breathing method 0.03, 0.06, 0.125, 0.25, 0.50, 1, 2, 4, 8, 16  Five breath dosimeter method 0.0625, 0.25, 1, 4, 16 mg/ml

17

18 Five Breath Dosimeter Method (1)  เตรียมเครื่องพ่นละออง  เตรียมน้ำยา methacholine (Diluent) 0.0625, 0.25, 1, 4, 16 mg/ml นำออกจากตู้เย็น 30 นาทีก่อนการตรวจ  บรรจุน้ำยา 2 มล. ใน nebulizer  ตรวจ baseline spirometry  ให้ผู้ปวยถือ nebulizer ตั้งตรง ใช้ปากคาบ mouthpiece ติด noseclip  เปิด nebulizer พร้อมบอกให้ผู้ป่วยหายใจเข้าช้าๆและลึกจนเต็ม ปอด ใช้เวลาประมาณ 5 วินาที และ กลั้นนิ่งไว้อีก 5 วินาที  ทำซ้ำดังข้างต้นจนครบ 5 ครั้ง ใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 2 นาที

19 Five Breath Dosimeter Method (2)  วัด FEV1 ที่เวลา 30 และ 90 วินาที หลังจากนั้น หากไม่ได้ acceptable curve ให้วัดซ้ำได้แต่ไม่เกิน 3-4 ครั้งในแต่ละความ เข้มข้น และไม่ควรเกิน 3 นาที  ให้รักษาช่วงห่างระหว่างแต่ละความเข้มข้น 5 นาที  ให้ใช้ค่า FEV1 สูงสุดของแต่ละความเข้มข้น  ถ้าค่า FEV1 ลดลงน้อยกว่า 20% ให้ทำเหมือนเดิมที่ความเข้มข้น ถัดไป  ถ้าค่า FEV1 ลดลงมากกว่า 20% ให้หยุด บันทึกอาการและอาการแสดง บริหารยา inhaled B-agonist รอ 10 นาที วัด FEV1 ซ้ำ

20

21

22

23

24 Bronchoprovocative Test

25 การแปลผล

26

27 การแปลผลการตรวจ PC 20 (mg/ml) การแปลผล >16 Normal bronchial responsiveness 4.0-16Borderline BHR 1.0-4.0Mild BHR (positive test) <1.0Moderate to severe BHR

28 การแปลผลการตรวจ

29 Chiangrai Nan PhraeLampoon Udon Sakon Nakhon Phanom Ubon Surin Buriram Ratchasima Suphan Pathum Nontaburi Rayong Patthalung Narathiwat Prachuab Phuket  5 Geographical regions Central North-eastern Southern Northern Bangkok BHR in Thailand

30 ความชุกในประเทศไทย CaseTotalPrevalence (%)95% CI BHR10431413.312.68-3.94 Definite asthma9231632.912.32-3.50 Diagnosed asthma11234433.252.66-3.84

31 Region-specific Prevalence of BHR p>0.05

32 Age-specific Prevalence of BHR p<0.05

33 Sex-specific Prevalence * p<0.05

34 Methacholine Challenge Test  ความเป็นมา  ข้อบ่งชี้และข้อห้าม  วิธีการ  การแปลผล  ข้อมูลในประเทศ  การสาธิต

35


ดาวน์โหลด ppt Methacholine Challenge Test: Demonstration & Discussion รองศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google