งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเอดส์นานาชาติ ครั้งที่ 17 18 - 23 กรกฎาคม 2553 กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย Aids 2010 Rights here, Right now. Aids 2010 Rights here, Right now.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเอดส์นานาชาติ ครั้งที่ 17 18 - 23 กรกฎาคม 2553 กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย Aids 2010 Rights here, Right now. Aids 2010 Rights here, Right now."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเอดส์นานาชาติ ครั้งที่ 17 18 - 23 กรกฎาคม 2553 กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย Aids 2010 Rights here, Right now. Aids 2010 Rights here, Right now.

2

3

4 H.E.Dr.Heinz Fischer ประธานาธิบดีออสเตรีย The Vienna Declaration. Bill Clinton Rights here, Right now. Bill Gates HIV Prevention : Roadmap (PMTCT, Microbicide gel and Circumcision) ปาฐกถาของบุคคลสำคัญ

5

6

7

8

9 ผู้จัดการประชุม International aids society ผู้เข้าประชุมประมาณ 25,000 คน Theme Rights here, Right now. การประชุมมี 2 ประเภท 1. Abstract Sessions 2. Non-Abstract Sessions and Activities การประชุม

10

11

12

13 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มแบ่งเป็น 7 หัวข้อ 1.Oral presentation6,128 เรี่อง 2.Poster presentation4,119 เรี่อง 3.Poster Discussion 231 เรี่อง Abstract Sessions

14

15

16

17

18 AA Basic Science AB Clincal Science AC Epidemiology and Prevention Science AD Social and Beavioural Science AE Economics, Operations, Research, Care and Health Systems AF Policy, Law, Human Rights and Political Science AX Cross-track หัวข้อ Abstract Sessions

19 แบ่งเป็น 8 หัวข้อ รวม 401 เรื่อง กิจกรรมสำคัญ 2 โปรแกรม 1. The Global Village. Panel discussion โดย Steakholders ทุกระดับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Theme ของการประชุม 2. The Youth Programme. Empower คนหนุ่มสาว เพื่อจัดการกับ ภาวะวิกฤติของสถานการณ์เอดส์ในอนาคต ได้อย่างเหมาะสม Non-Abstract Sessions and Activities

20

21

22

23

24

25

26 BS Bridging Session รวม7 เรื่อง CA Cultural Activityรวม 60 เรื่อง GS Global Village Session รวม 50เรื่อง PL Plenary รวม 7เรื่อง SA Satellite รวม 131 เรื่อง SS Special Session รวม 9 เรื่อง SY Symposiumรวม 47 เรื่อง WS Workshopรวม 80 เรื่อง หัวข้อ Non-Abstract Sessions and Activities

27 สาระสำคัญของการประชุม The Vienna Declaration. เพื่อให้รัฐบาล และองค์กรระหว่างประเทศปรับปรุงนโยบาย เรื่องยาเสพติด เพราะยาเสพติดเป็นปัจจัย สำคัญของการระบาดของ HIV ในปัจจุบัน Positive Thinking Prevention. เพื่อให้มี นโยบายสำคัญ การป้องกันในผู้ติดเชื้อ และผู้ไม่ติดเชื้อ และ Early diagnosis and Early treatment. Joint action plan for women’s and children’s health. แนวคิดของ UNS-G ให้รวมแผนของMDG 1-3-4-5-6-7

28 www.aids2010.org www.viennadeclaration.com www.youthaids2010.org Website

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเอดส์นานาชาติ ครั้งที่ 17 18 - 23 กรกฎาคม 2553 กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย Aids 2010 Rights here, Right now. Aids 2010 Rights here, Right now.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google