งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Japanese style diet นางสาววรรณชนก บุญชู Tokyo University of Agriculture and Technology Department of Applied Molecular Biology and Biochemistry Major field.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Japanese style diet นางสาววรรณชนก บุญชู Tokyo University of Agriculture and Technology Department of Applied Molecular Biology and Biochemistry Major field."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Japanese style diet นางสาววรรณชนก บุญชู Tokyo University of Agriculture and Technology Department of Applied Molecular Biology and Biochemistry Major field of Physiological and Biological Chemistry Laboratory of Nutritional Biochemistry

2 1Japan Hong KongHong Kong (PRC) Iceland Switzerland Australia Spain Sweden Israel MacauMacau (PRC) FranceFrance (metropolitan)metropolitan Canada Italy New Zealand Norway Singapore Austria Netherlands Martinique Greece Belgium World life expectancy at birth male female

3 อาหารหลัก กับข้าวหลัก เครื่องเคียง Japanese style diet กราฟแสดงบาลานซ์ของอาหารที่ให้พลังงาน เปรียบเทียบในแต่ละประเทศ ideal ญี่ปุ่น อิตาลี ฝรั่งเศสอเมริกา จีนญี่ปุ่น อเมริกา ฝรั่งเศส

4 cerebrovascular diseaseheart diseasecancer Metabolic syndrome การบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปของคนญี่ปุ่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กราฟการบริโภคโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ของคนญี่ปุ่นหนึ่งคนหนึ่งวัน ซึ่งในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงไป ข้าว น้ำมัน เนื้อสัตว์ ปี 1965 กราฟของการบริโภคข้าว น้ำมัน เนื้อสัตว์ โดยคิดเป็นต่อคนต่อปี ปี 1965 ปี 2003

5

6

7 O-GlcNAc transferase (OGT) O-GlcNAcase Glucose Glycogen synthesis Glycolysis GlcN-6-P G-6-P F-6-P Glutamin:fructose-6-phosphate amidotransferase (GFAT) UDP-GlcNAc -Complex glycosylation -Nucleotide synthesis protein O-GlcNAcylated protein ●Expression of O-GlcNAc modified-protein ●Expression of O-GlcNAc related-enzyme ●Purification of O-GlcNAc modified-protein ① Western Blotting ② RT-PCR ③ Immunoprecipitation O-GlcNAc is an abundant post-translational modification of serine and threonine. residues of nucleocytoplasmic proteins O-linked N-Acetylglucosamine


ดาวน์โหลด ppt Japanese style diet นางสาววรรณชนก บุญชู Tokyo University of Agriculture and Technology Department of Applied Molecular Biology and Biochemistry Major field.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google