งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

` Dr. Anek Charoenphakdee D. Eng, Osaka University, Japan M. Physics, KKU, Thailand B. Physics, KKU, Thailand Research Topic Nano-Thermoelectric Materials.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "` Dr. Anek Charoenphakdee D. Eng, Osaka University, Japan M. Physics, KKU, Thailand B. Physics, KKU, Thailand Research Topic Nano-Thermoelectric Materials."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ` Dr. Anek Charoenphakdee D. Eng, Osaka University, Japan M. Physics, KKU, Thailand B. Physics, KKU, Thailand Research Topic Nano-Thermoelectric Materials Position Lecturer : RMUTSB

2 นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ

3 น้ำกลิ้งบนใบบัว (Lotus Effect)

4 ภาพถ่ายพื้นผิวใบบัวด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) หนามระดับนาโน ระเบียบ

5 ภาพถ่ายพื้นผิวใบบัวด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ผิวขรุขระ

6 Lotus Effect Hydrophobic

7 เสื้อผ้าที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ เมื่อสัมผัสกับน้ำ (Self-cleaning) ผิวเรียบผิวขรุขระ

8 พื้นผิวทำความสะอาดตัวเอง

9 กระจก สี

10 ตีนตุ๊กแก

11 Nanostructure of the Gecko Toe 400 N for all 1 seta ~ 25 – 194 uN

12

13 Van Der Waals Spiderman grove

14

15 Applications

16

17

18

19

20

21 (Nano-optics)

22

23

24 ผลึกโฟโต้นิกส์บนปีกผีเสื้อ (Nano-photonics) มุม สะท้อ น หักเห รูพรุน สี

25 Applications OLED, Fiber optics, Photonics paper etc…

26

27

28 Biological Nano Composite

29

30

31 โครงสร้างทางชีวภาพ เช่น เปลือกหอยและฟัน มีความแข็งแรง และทนทานมากทั้งๆ ที่องค์ ประกอบหลักของโครงสร้างเป็นแร่ธาตุที่มี ความเปราะบาง (CaCO3) 6 เหลี่ยม 100-500 nm + protein

32 Biological Nano Composite

33

34 CaCo3Nano-ceramics SEM images of (A) the prismatic – nacreous boundary; (B) nacreous layer

35 Applications

36 Spider man!!!!!!!!

37 เส้นใยแมงมุม เส้นใยนาโนจากธรรมชาติ เส้นใยแมงมุมกว่าร้อยละ 50 ประกอบด้วยโปรตีนที่เรียกว่า ไฟโบรอิน (fibroin) ซึ่งมี น้ำหนักโมเลกุลประมาณ 200,000 – 300,000 ดาลตัน

38 เส้นใยแมงมุม เส้นใยนาโนจากธรรมชาติ

39 ขนาดของเส้นใยมีขนาดเล็กมาก ประมาณ 20 นาโนเมตร ทำให้ใยแมงมุมมีความเหนียวและ ยืดหยุ่นได้ดี

40 เส้นใยแมงมุม เส้นใยนาโนจากธรรมชาติ

41 Applications มีการนำเส้นใยแมงมุมมา ใช้เป็น เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนัก เบา เครื่องนุ่งห่มน้ำหนักเบา เชือก ตาข่ายเข็มขัดนิรภัย ร่มชูชีพ ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์และเรือ บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติ ไหมเย็บแผล เส้นเอ็นเทียม เป็นต้น

42 จิงโจ้น้ำ (water strider)

43

44 Nano grooves

45 Applications

46 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

47 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ` Dr. Anek Charoenphakdee D. Eng, Osaka University, Japan M. Physics, KKU, Thailand B. Physics, KKU, Thailand Research Topic Nano-Thermoelectric Materials.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google