งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dr. Anek Charoenphakdee D. Eng, Osaka University, Japan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dr. Anek Charoenphakdee D. Eng, Osaka University, Japan"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dr. Anek Charoenphakdee D. Eng, Osaka University, Japan
` Dr. Anek Charoenphakdee D. Eng, Osaka University, Japan M. Physics, KKU, Thailand B. Physics, KKU, Thailand Research Topic Nano-Thermoelectric Materials Position Lecturer : RMUTSB

2 นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ

3 น้ำกลิ้งบนใบบัว (Lotus Effect)

4 ภาพถ่ายพื้นผิวใบบัวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
หนามระดับนาโน ระเบียบ

5 ภาพถ่ายพื้นผิวใบบัวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
ผิวขรุขระ

6 Lotus Effect Hydrophobic

7 เสื้อผ้าที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้เมื่อสัมผัสกับน้ำ
(Self-cleaning) ผิวเรียบ ผิวขรุขระ

8 พื้นผิวทำความสะอาดตัวเอง

9 พื้นผิวทำความสะอาดตัวเอง
กระจก สี

10 ตีนตุ๊กแก

11 Nanostructure of the Gecko Toe
1 seta ~ 25 – 194 uN 400 N for all

12

13 Spiderman grove Van Der Waals

14

15 Applications

16

17

18

19

20

21 (Nano-optics)

22 (Nano-optics)

23 (Nano-optics)

24 ผลึกโฟโต้นิกส์บนปีกผีเสื้อ (Nano-photonics)
มุม สะท้อน หักเห รูพรุน สี

25 OLED, Fiber optics, Photonics paper etc…
Applications OLED, Fiber optics, Photonics paper etc…

26

27

28 Biological Nano Composite

29 Biological Nano Composite

30 Biological Nano Composite

31 Biological Nano Composite
โครงสร้างทางชีวภาพ เช่น เปลือกหอยและฟัน มีความแข็งแรง และทนทานมากทั้งๆ ที่องค์ ประกอบหลักของโครงสร้างเป็นแร่ธาตุที่มี ความเปราะบาง (CaCO3) 6 เหลี่ยม nm + protein

32 Biological Nano Composite

33 Biological Nano Composite

34 CaCo3 Nano-ceramics SEM images of (A) the prismatic – nacreous boundary; (B) nacreous layer

35 Applications

36 Spider man!!!!!!!!

37 เส้นใยแมงมุม เส้นใยนาโนจากธรรมชาติ
เส้นใยแมงมุมกว่าร้อยละ 50 ประกอบด้วยโปรตีนที่เรียกว่า ไฟโบรอิน (fibroin) ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 200,000 – 300,000 ดาลตัน

38 เส้นใยแมงมุม เส้นใยนาโนจากธรรมชาติ

39 เส้นใยแมงมุม เส้นใยนาโนจากธรรมชาติ
ขนาดของเส้นใยมีขนาดเล็กมาก ประมาณ 20 นาโนเมตร ทำให้ใยแมงมุมมีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดี

40 เส้นใยแมงมุม เส้นใยนาโนจากธรรมชาติ

41 Applications มีการนำเส้นใยแมงมุมมาใช้เป็น
เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา เครื่องนุ่งห่มน้ำหนักเบา เชือก ตาข่ายเข็มขัดนิรภัย ร่มชูชีพ ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์และเรือ บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไหมเย็บแผล เส้นเอ็นเทียม เป็นต้น

42 จิงโจ้น้ำ (water strider)

43 จิงโจ้น้ำ (water strider)

44 Nano grooves

45 Applications

46 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

47 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Dr. Anek Charoenphakdee D. Eng, Osaka University, Japan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google