งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลิ้งค์ลิสต์วงกลม วิธีการที่ทำให้สามารถวิ่งจาก โหนดหนึ่งจะไม่สามารถชี้กลับไป ยังโหนดอื่น ๆ ได้ในลิ้งค์ลิสต์ โดยให้ตัวชี้ของโหนดสุดท้ายซึ่ง เดิมเป็นค่า NULL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลิ้งค์ลิสต์วงกลม วิธีการที่ทำให้สามารถวิ่งจาก โหนดหนึ่งจะไม่สามารถชี้กลับไป ยังโหนดอื่น ๆ ได้ในลิ้งค์ลิสต์ โดยให้ตัวชี้ของโหนดสุดท้ายซึ่ง เดิมเป็นค่า NULL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลิ้งค์ลิสต์วงกลม วิธีการที่ทำให้สามารถวิ่งจาก โหนดหนึ่งจะไม่สามารถชี้กลับไป ยังโหนดอื่น ๆ ได้ในลิ้งค์ลิสต์ โดยให้ตัวชี้ของโหนดสุดท้ายซึ่ง เดิมเป็นค่า NULL ก็ให้ชี้กลับไป ยังโหนดแรกแทน

2 ลิ้งค์ลิสต์สองทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกและ ประสิทธิภาพจึงนำลิ้วค์ลิสต์สอง ทาง (Doubly Linked List) มาใช้ แทนลิ้งค์ลิสต์เดียวประกอยด้วย 3 ส่วน คือ 1. ส่วนเก็บข้อมูล (Info) ใช้เก็บ ข้อมูลข่างสารที่มีโครงสร้างข้อมูล เบื้องต้น หรือ เรียบง่าย

3 ลิ้งค์ลิสต์สองทาง ( ต่อ ) 2. ส่วนการเชื่อมต่อถัดไป (Next) เป็นตัวชี้หรือพอยเตอร์เก็บคา แอดเดรสใช้อ้างไปยังโหนด ถัดไปในหน่วยความจำ 3. ส่วนการเชื่อมต่อก่อนหน้า เป็น ตัวชี้หรือพอยน์เตอร์เก็บค่า แอดเดรสใช้อ้างกลับไปยังโหนด ก่อนหน้าในหน่วยความจำ

4 ลิ้งค์ลิสต์สองทาง Fir st Null L1L1 Info Next Prior Info Next Prior Info Next Prior...LnLn Null

5 อัลกอริทึมการแทรกโหนดใหม่ลง ในลิ้งค์ลิสต์สองทาง

6 อัลกอริทึมการลบโหนดออกจา กลิ้งค์ลิสต์สองทาง

7 ลิ้งค์ลิสต์หลายทาง มีอยู่หลายกรณีที่นำลิ้งค์ ลิสต์มาใช้งานตามความ เหมาะสมซึ่งแต่ละโหนดจะถูก กำหนดให้ส่วนการเชื่อมต่อมี มากกว่าสองทาง แต่ละโหนด ในลิ้งค์ลิสต์จะมีตัวชี้สามทาง โดยมีพื้นฐานเป็นลิ้งค์ลิสต์สอง ทางซึ่งมี

8 ลิ้งค์ลิสต์หลายทาง ( ต่อ ) ส่วนเก็บข้อมูลคือ NameLength เก็บค่าความยาว ของสตริง กับส่วนเชื่อมต่อที่เป็น ตัวชี้ Right และ Left และส่วน เชื่อมต่อที่สามคือ ตัวชี้ NamePtr ใช้ชี้ไปยังข้อมูลจริงอีกทีซึ่งมี โครงสร้างข้อมูลสตริงเก็บไว้ใน หน่วยความจำที่ขอมาแทนการ เก็บไว้ภายในโหนด


ดาวน์โหลด ppt ลิ้งค์ลิสต์วงกลม วิธีการที่ทำให้สามารถวิ่งจาก โหนดหนึ่งจะไม่สามารถชี้กลับไป ยังโหนดอื่น ๆ ได้ในลิ้งค์ลิสต์ โดยให้ตัวชี้ของโหนดสุดท้ายซึ่ง เดิมเป็นค่า NULL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google