งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 สตริงและ เรคค คอร์ค สตริง โครงสร้างที่เป็นการรวบรวม โครงสร้างข้อมูลคาร์เรคเตอร์ (Character) ซึ่งเป็นตัวอักษรและ สัญลักษณ์ (Symbol)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 สตริงและ เรคค คอร์ค สตริง โครงสร้างที่เป็นการรวบรวม โครงสร้างข้อมูลคาร์เรคเตอร์ (Character) ซึ่งเป็นตัวอักษรและ สัญลักษณ์ (Symbol)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 สตริงและ เรคค คอร์ค สตริง โครงสร้างที่เป็นการรวบรวม โครงสร้างข้อมูลคาร์เรคเตอร์ (Character) ซึ่งเป็นตัวอักษรและ สัญลักษณ์ (Symbol)

2 รูปแบบโครงสร้างข้อมูลสตริง 9 ไบต์

3 ประกาศตัวแปรเป็น char name [9]; สามารถรับตัวแปรได้ 8 ตัว A

4 tA tcA tchaA tchA tchaA

5 tcharA tcharaA tchara\0A

6 โครงสร้างข้อมูลที่ผู้ใช้ ต้อง กำหนดคุณสมบัติขึ้นมาก่อน ประกอบด้วยสมาชิกแต่ละตัวที่ สามารถมีโครงสร้างข้อมูลชนิดใด ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน เรคคอร์ด

7 int ID /* 2 ไบต์ chat Name[10]; /* 10 ไบต์ char surname [20]; /*20 ไบต์ char Phone[10]; /* 10 ไบต์ float Salary /*4 ไบต์ ประกาศตัว แปร รวม 46 ไบต์ ประกาศตัวแปรแต่ยังไม่ได้จองพื้นที่ในการเก็บข้อมูล

8 Struct Employee emp1; int ID /* 2 ไบต์ char name[10]; char surname[20] char Phone[10]; float Salary /*4 ไบต์ ประกาศตัวแปรภายใน emp1 พร้อม กับจองพื้นที่ ตามกำหนด คือ 46 ไบต์

9 2 ไบต์ ID 0001

10 Na me Surna me Phone

11 การกำหนดเพื่อการใส่ค่า Name Strcpy (emp1.Name, “Atchara”); hara\0 Atc ประกาศตัวแปร 10 ตัว แต่ชื่อ มีเพียง 7 ตัว และช่องว่างที่เหลือให้ใส่ \0

12 irarungRuj ng\0 rua การกำหนดเพื่อการใส่ค่า Surname Strcpy (emp1.Surname, “Rujirarungruang”);

13 การกำหนดเพื่อการใส่ค่า Phone Strcpy (emp1.Phone, “074562314”); 562314\0074 ตัวสุดท้ายให้ใส่ \ 0

14 15000 4 ไบต์ Sal ary


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 สตริงและ เรคค คอร์ค สตริง โครงสร้างที่เป็นการรวบรวม โครงสร้างข้อมูลคาร์เรคเตอร์ (Character) ซึ่งเป็นตัวอักษรและ สัญลักษณ์ (Symbol)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google