งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 สตริงและ เรคคคอร์ค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 สตริงและ เรคคคอร์ค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 สตริงและ เรคคคอร์ค
บทที่ 3 สตริงและ เรคคคอร์ค สตริง โครงสร้างที่เป็นการรวบรวมโครงสร้างข้อมูลคาร์เรคเตอร์ (Character) ซึ่งเป็นตัวอักษรและสัญลักษณ์ (Symbol)

2 รูปแบบโครงสร้างข้อมูลสตริง
9 ไบต์

3 ประกาศตัวแปรเป็น char name [9]; สามารถรับตัวแปรได้ 8 ตัว

4 A t A t c A t c h A A t t c c h h a a

5 A t c h a r A t c h a r a A t c h a r a \0

6 เรคคอร์ด โครงสร้างข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องกำหนดคุณสมบัติขึ้นมาก่อน ประกอบด้วยสมาชิกแต่ละตัวที่สามารถมีโครงสร้างข้อมูลชนิดใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

7 ประกาศตัวแปร int ID /* 2 ไบต์ chat Name[10]; /* 10 ไบต์
char surname [20]; /*20 ไบต์ char Phone[10]; /* 10 ไบต์ float Salary /*4 ไบต์ รวม 46 ไบต์ ประกาศตัวแปรแต่ยังไม่ได้จองพื้นที่ในการเก็บข้อมูล

8 Struct Employee emp1; int ID /* 2 ไบต์ char name[10]; char surname[20] char Phone[10]; float Salary /*4 ไบต์ ประกาศตัวแปรภายใน emp1 พร้อมกับจองพื้นที่ ตามกำหนด คือ 46 ไบต์

9 ID 2 ไบต์ 0001

10 Name Surname Phone

11 การกำหนดเพื่อการใส่ค่า Name Strcpy (emp1.Name, “Atchara”);
\0 A t c ประกาศตัวแปร 10 ตัว แต่ชื่อมีเพียง 7 ตัว และช่องว่างที่เหลือให้ใส่ \0

12 การกำหนดเพื่อการใส่ค่า Surname
Strcpy (emp1.Surname, “Rujirarungruang”); i r a u n g R j \0

13 การกำหนดเพื่อการใส่ค่า Phone
Strcpy (emp1.Phone, “ ”); 5 6 2 3 1 4 \0 7 ตัวสุดท้ายให้ใส่ \ 0

14 Salary 4 ไบต์ 15000


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 สตริงและ เรคคคอร์ค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google