งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Generalization & Specialization. Generalization  คือการนำคุณสมบัติที่คล้ายกัน ของ object หลาย ๆ object หรือของ class หลาย ๆ class มาสร้างให้มี concept.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Generalization & Specialization. Generalization  คือการนำคุณสมบัติที่คล้ายกัน ของ object หลาย ๆ object หรือของ class หลาย ๆ class มาสร้างให้มี concept."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Generalization & Specialization

2 Generalization  คือการนำคุณสมบัติที่คล้ายกัน ของ object หลาย ๆ object หรือของ class หลาย ๆ class มาสร้างให้มี concept ใหม่ ทำให้เกิด class ใหม่ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากเดิม เราเรียกวิธี สร้าง class แบบใหม่นี้ว่า Generalization Abstraction

3

4 Specialization  คือกระบวนการที่ตรงกันข้ามกับ กระบวนการ Generalization Abstraction กล่าวคือ ถ้า ต้องการสร้าง Class ใหม่ โดยอาศัย Concept ของ Class เก่าบางส่วน และเพิ่มเติมใหม่ บางส่วนจนเกิดเป็น Class ใหม่

5

6 Inheritance  คือกระบวนการในการสร้าง subclass จาก superclass โดย subclass ยังคง attribute และ function เหมือนกับ superclass หรือ อาจจะมีเพิ่มเติมไปจาก superclass ก็ได้  เกณฑ์ในการ inherit class  Private attribute/function ของ subclass ที่ inherit มากจาก superclass ไม่สามารถเข้าถึงได้ จาก function ใน subclass ที่ไม่ได้ inherit มาก จาก superclass

7 Inheritance (continue) เกณฑ์ในการ inherit class  Protected attribute/function ของ superclass เมื่อถ่ายทอดเป็น attribute/function ของ subclass แล้ว การเข้าถึง attribute/function เหล่านั้น สามารถทำผ่าน function ภายใน subclass ได้  Public attribute/function ของ superclass เมื่อ ถ่ายทอดเป็น attribute/function ของ subclass แล้ว สามารถเข้าถึงได้ จาก function ของ subclass ได้

8 Polymorphism  คือการสืบทอด ระหว่าง superclass กับ subclass แต่ function บาง function ของ subclass ทำงานแตกต่างไปจาก superclass

9

10 Association Abstraction

11 ความหมายของ Association Abstraction  คือความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ตั้งแต่ 2 คลาส ขึ้นไป โดยคลาสที่มาสัมพันธ์กันนั้น อาจจะมี attribute หรือ function ที่เหมือนกัน หรือไม่ เหมือนกันเลยก็ได้  เช่น ครอบครัว 1 ครอบครัว อาจจะซื้อรถยนต์ไว้ ใช้ กี่คันก็ได้ หรือ ไม่ได้ซื้อไว้ใช้เลยแม้แต่คัน เดียวก็ได้ ซึ่งสามารถเขียนเป็นไดอะแกรมได้ ดังนี้

12 หลักในการเขียน Diagram Association 1. Class ที่มีความสัมพันธ์กัน 2. เส้นตรงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง Class 3. คำกริยาแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Class 4. เลข Cardinality แสดงจำนวนต่ำสุด และ จำนวนมากสุดของ Class ที่มีความสัมพันธ์กัน

13 จงเขียนความสัมพันธ์ระหว่างคลาสแม่ และคลาสลูก โดยมีคำเชื่อมระหว่าง คลาสทั้งสองคือ มี

14 จงเขียนความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ผู้หญิงและคลาสผู้ชาย โดยมีคำเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส คือ แต่งงาน

15 จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง คลาสต่อไปนี้

16 จงอธิบายผังการบริหารงานแบบ Association ของบริษัทหนึ่ง ดังภาพ

17 TEST5 1. Inside view ของ Class D,E,F เป็นอย่างไร 2. ใน Class D มี attribute1 หรือไม่ ถ้ามีได้มา จากการ inherit มาจาก Class ใด 3. ใน Class D มี attribute2 หรือไม่ ถ้ามีได้มา จากการ inherit มาจาก Class ใด 4. ใน Class D มี attribute3 หรือไม่ ถ้ามีได้มา จากการ inherit มาจาก Class ใด 5. ใน Class D มี function1 หรือไม่ ถ้ามีได้มา จากการ inherit มาจาก Class ใด

18 TEST5 (continue) 6. ใน Class D มี function4 หรือไม่ ถ้ามีได้มา จากการ inherit มาจาก Class ใด 7. ใน Class D มี attribute ตัวใดบ้างที่ function8 สามารถเข้าถึงได้ 8. ใน Class E มี attribute ตัวใดบ้างที่ function9 สามารถเข้าถึงได้ 9. ใน Class F มี function8 หรือไม่ถ้ามี Attribute ตัวใดบ้างที่ function8 สามารถ เข้าถึงได้ 10. ใน Class F มี function4 หรือไม่ถ้ามี Attribute ตัวใดบ้างที่ function8 สามารถ เข้าถึงได้

19


ดาวน์โหลด ppt Generalization & Specialization. Generalization  คือการนำคุณสมบัติที่คล้ายกัน ของ object หลาย ๆ object หรือของ class หลาย ๆ class มาสร้างให้มี concept.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google