งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Generalization & Specialization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Generalization & Specialization"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Generalization & Specialization

2 Generalization คือการนำคุณสมบัติที่คล้ายกัน ของ object หลาย ๆ object หรือของ class หลาย ๆ class มาสร้างให้มี concept ใหม่ ทำให้เกิด class ใหม่ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากเดิม เราเรียกวิธีสร้าง class แบบใหม่นี้ว่า Generalization Abstraction

3

4 Specialization คือกระบวนการที่ตรงกันข้ามกับ กระบวนการ Generalization Abstraction กล่าวคือ ถ้าต้องการสร้าง Class ใหม่ โดยอาศัย Concept ของ Class เก่าบางส่วน และเพิ่มเติมใหม่บางส่วนจนเกิดเป็น Class ใหม่

5

6 Inheritance คือกระบวนการในการสร้าง subclass จาก superclass โดย subclass ยังคง attribute และ function เหมือนกับ superclass หรือ อาจจะมีเพิ่มเติมไปจาก superclass ก็ได้ เกณฑ์ในการ inherit class Private attribute/function ของ subclass ที่ inherit มากจาก superclass ไม่สามารถเข้าถึงได้จาก function ใน subclass ที่ไม่ได้ inherit มากจาก superclass

7 Inheritance (continue)
เกณฑ์ในการ inherit class Protected attribute/function ของ superclass เมื่อถ่ายทอดเป็น attribute/function ของ subclass แล้ว การเข้าถึง attribute/function เหล่านั้น สามารถทำผ่าน function ภายใน subclass ได้ Public attribute/function ของ superclass เมื่อถ่ายทอดเป็น attribute/function ของ subclass แล้ว สามารถเข้าถึงได้ จาก function ของ subclass ได้

8 Polymorphism คือการสืบทอด ระหว่าง superclass กับ subclass แต่ function บาง function ของ subclass ทำงานแตกต่างไปจาก superclass

9

10 Association Abstraction

11 ความหมายของ Association Abstraction
คือความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ตั้งแต่ 2 คลาสขึ้นไป โดยคลาสที่มาสัมพันธ์กันนั้น อาจจะมี attribute หรือ function ที่เหมือนกัน หรือไม่เหมือนกันเลยก็ได้ เช่น ครอบครัว 1 ครอบครัว อาจจะซื้อรถยนต์ไว้ใช้ กี่คันก็ได้ หรือ ไม่ได้ซื้อไว้ใช้เลยแม้แต่คันเดียวก็ได้ ซึ่งสามารถเขียนเป็นไดอะแกรมได้ดังนี้

12 หลักในการเขียน Diagram Association
Class ที่มีความสัมพันธ์กัน เส้นตรงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง Class คำกริยาแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Class เลข Cardinality แสดงจำนวนต่ำสุด และ จำนวนมากสุดของ Class ที่มีความสัมพันธ์กัน

13 จงเขียนความสัมพันธ์ระหว่างคลาสแม่และคลาสลูก โดยมีคำเชื่อมระหว่างคลาสทั้งสองคือ มี

14 จงเขียนความสัมพันธ์ระหว่างคลาสผู้หญิงและคลาสผู้ชาย โดยมีคำเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคลาส คือ แต่งงาน

15 จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคลาสต่อไปนี้

16 จงอธิบายผังการบริหารงานแบบ Association ของบริษัทหนึ่ง ดังภาพ

17 TEST5 Inside view ของ Class D,E,F เป็นอย่างไร
ใน Class D มี attribute1 หรือไม่ ถ้ามีได้มาจากการ inherit มาจาก Class ใด ใน Class D มี attribute2 หรือไม่ ถ้ามีได้มาจากการ inherit มาจาก Class ใด ใน Class D มี attribute3 หรือไม่ ถ้ามีได้มาจากการ inherit มาจาก Class ใด ใน Class D มี function1 หรือไม่ ถ้ามีได้มาจากการ inherit มาจาก Class ใด

18 TEST5 (continue) ใน Class D มี function4 หรือไม่ ถ้ามีได้มาจากการ inherit มาจาก Class ใด ใน Class D มี attribute ตัวใดบ้างที่ function8 สามารถเข้าถึงได้ ใน Class E มี attribute ตัวใดบ้างที่ function9 สามารถเข้าถึงได้ ใน Class F มี function8 หรือไม่ถ้ามี Attribute ตัวใดบ้างที่ function8 สามารถเข้าถึงได้ ใน Class F มี function4 หรือไม่ถ้ามี Attribute ตัวใดบ้างที่ function8 สามารถเข้าถึงได้

19


ดาวน์โหลด ppt Generalization & Specialization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google