งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 การนำเสนอผลงานวิจัย Research Presentation ภาคเรียนที่ 1/2555 วิชา Research Methodology รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ ภาคเรียนที่ 1/2555 วิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 การนำเสนอผลงานวิจัย Research Presentation ภาคเรียนที่ 1/2555 วิชา Research Methodology รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ ภาคเรียนที่ 1/2555 วิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 10 การนำเสนอผลงานวิจัย Research Presentation ภาคเรียนที่ 1/2555 วิชา Research Methodology รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ ภาคเรียนที่ 1/2555 วิชา Research Methodology รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์

3 Type of Presentations Oral presentation Poster presentation

4 Poster Presentations เป็นการแสดงงานวิจัยของ คุณด้วยภาพเพียงแผ่นเดียว สั้น และ กระชับ แต่สมบูรณ์ ด้วยเนื้อหา อธิบาย งานวิจัย ได้ทั้งหมด โดยใช้ ไดอะแกรม กราฟ รูปภาพ มี คำอธิบาย เท่าที่จำเป็น ( น้อยที่สุด ) เตะตาผู้ชม และ ดึงดูดความ สนใจ

5 Poster Presentations Scientific posters should follow the IMRAD format (Introduction, Methods, Results, and Discussion). Reference : American Collage of Physicians Introduction Methods Results Discussion Title, Author, Affrication

6 The good Poster

7 The bad Poster

8 Oral Presentations

9 Purpose of Oral Presentations Is not to Impress the audience Tell them all you know about a subject Present every little detail of your work Is to Give the audience a sense of what your idea/work is Make them want to read your paper Get feedback on your work Reference : Lucia Dettori, DePaul University June 29 th 2007

10 Know your audience Who would be there? – Scientists expert in your field – Scientists not expert in your field – Students – Non experts

11 What can you do? จูงใจผู้ฟัง – เริ่มต้นบรรยายด้วยการจูงใจ ผู้ฟังให้สนใจงานของคุณด้วยคำอธิบาย ง่ายๆหรือยกตัวอย่างง่ายๆ อย่าใช้ศัพท์ยากๆ - บรรยายด้วยคำง่ายๆ ที่ เข้าใจง่ายๆ อย่าใช้คำยากๆที่ต้องแปลไทย เป็นไทย แสดงด้วยภาพ – แสดงงานของคุณด้วย ภาพ และไดอะแกรม ที่สวยงาน ชัดเจน เข้าใจง่าย

12 The structure of your PPT Introduction and research problem Research goals Literature reviews Methodology Results Discussion and Conclusion

13 Preparing the presentation พยายามใช้ตัวอักษรให้น้อยที่สุด ยิ่ง น้อยยิ่งดี ควรมีภาพเคลื่อนไหว อย่าใช้ตัวอักษรที่มีสีสันมากเกินไป ควรระวังเรื่องการใช้ สีและขนาดของ ตัวอักษร สไลด์ ไม่ควรเกิน 15-20 หน้า บรรยายไม่เกิน 15 นาที

14 Slide layout - Bad This page contains too many words for a presentation slide. It is not written in point form, making it difficult both for your audience to read and for you to present each point. Although there are exactly the same number of points on this slide as the previous slide, it looks much more complicated. In short, your audience will spend too much time trying to read this paragraph instead of listening to you.

15 Slide layout – Good Show one point at a time: – Will help audience concentrate on what you are saying – Will prevent audience from reading ahead – Will help you keep your presentation focused

16 Fonts - Bad If you use a small font, your audience won’t be able to read what you have written CAPITALIZE ONLY WHEN NECESSARY. IT IS DIFFICULT TO READ Don’t use a complicated font

17 Fonts - Good Use a decent font size Use different size fonts for main points and secondary points – This font is 24-point, the main point font is 32-point, and the title font is 44-point Use a standard font like Times New Roman or Arial

18 Color - Bad Using a font color that does not contrast with the background color is hard to read Using a different color for each point is unnecessary Same for secondary points Trying to be creative can also be bad

19 Color - Good Use font color that contrasts sharply with the background Blue font on white background Use color to reinforce the logic of your structure Ex: light blue title and dark blue text Use color to emphasize a point But only use this occasionally

20

21 Background – Bad Avoid backgrounds that are distracting or difficult to read from Always be consistent with the background that you use

22 Graphs - Good

23 Graphs - Bad

24 Preparing the presentation Prepare the slides in advance Show them to friends When you think you are done read them again Check all animations with the sound on

25 Preparing the presentation Practice, practice, practice – Give a practice talk to a general audience – Give a practice talk to an audience of expert – Time your presentation (allow for speed up effect caused by nervousness) Always assume technology will fail you. Have backups.

26 How can I get better? Practice every chance you can Observe others – Steal good presentation ideas – Notice all the things that turned you off Seek comments from friends and mentors

27 You know something is wrong when questioners ask: What is your research question? What is your dependent variable? What are your conclusions? Why you choose this topic? What is your next research ? Nothing at all (at least at job talks)

28 Research atmospheres

29

30 Other atmospheres

31

32

33 The3rd International Academic Conference September 9-13, 2012 in Lisbon, Portugal at Hotel Novotel Lisboa. จัดโดย International Institute of Social and Economic Sciences(IISES)Hotel Novotel Lisboa

34 จบบทที่ 10


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 การนำเสนอผลงานวิจัย Research Presentation ภาคเรียนที่ 1/2555 วิชา Research Methodology รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ ภาคเรียนที่ 1/2555 วิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google