งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ( 2 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ( 2 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ( 2 )
แบบฝึกทักษะชุดที่ 5 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ( 2 )

2

3 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ( 2 )
แบบฝึกทักษะชุดที่ 5 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ( 2 )

4 ตัวอย่างที่ 1 การทำขนมใช้อัตราส่วนของแป้งต่อน้ำเป็น 5 : 2
ใช้อัตราส่วนน้ำต่อน้ำตาล เป็น 3 : 2 จงหาอัตราส่วนของแป้งต่อน้ำต่อน้ำตาลเป็นเท่าไร

5 วิธีทำ อัตราส่วนของแป้งต่อน้ำ เป็น 5 : = 5  3 : 2  = 15 : 6

6 อัตราส่วนของน้ำต่อน้ำตาล
เป็น 3 : 2 = 3  2 : 2  2 = 6 : 4

7 อัตราส่วนของแป้งต่อน้ำต่อน้ำตาลเป็น
15 : 6 : 4

8 ตัวอย่างที่ 2 อัตราส่วนของน้ำหนักของฟ้ารุ่งต่อน้ำหนักมุขต่อน้ำหนักเจี๊ยบ
เป็น 3 : 4 : 2 ถ้าฟ้ารุ่งหนัก กิโลกรัม น้ำหนักรวมทั้งสามคนเป็นเท่าไร

9 วิธีทำ อัตราส่วนของน้ำหนักฟ้ารุ่งต่อน้ำหนักรวมทั้งสามคน เป็น 3 : 9

10 = =

11  ถ้าฟ้ารุ่งหนัก 51 กิโลกรัม ทั้งสามคนน้ำหนักรวม 153 กิโลกรัม

12 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ( 2 )
Exercise 5 ( ratio ) อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ( 2 )

13 คำชี้แจง จงแสดงวิธีทำและหาคำตอบให้ถูกต้อง ( ข้อละ 3 คะแนน )

14 ตัวอย่าง สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนของขนาดของมุมแรกต่อขนาดของมุมที่สอง เป็น 3 : 5

15 อัตราส่วนของขนาดของมุมที่สองต่อขนาดของมุมที่สาม เป็น 5 : 6 สามเหลี่ยมรูปนั้นมีอัตราส่วนของขนาดของมุมแรกต่อขนาดของมุมที่สองต่อขนาดของมุมที่สามเป็นเท่าไร

16 วิธีทำ อัตราส่วนของขนาดมุมแรกต่อขนาดของมุมที่สอง เป็น 3 : 5
อัตราส่วนของขนาดมุมสองต่อขนาดของมุมที่สาม เป็น 5 : 6

17 ดังนั้น อัตราส่วนของขนาดมุมแรกต่อขนาดของมุมที่สองต่อขนาดของมุมที่สาม เป็น 3 : 5 : 6

18 1. การผสมปูนซีเมนต์ใช้อัตราส่วนของปูนซีเมนต์ต่อทราย เป็น 3 : 2 อัตราส่วนของทรายต่อน้ำ เป็น 2 : 1 การผสมปูนซีเมนต์ มีอัตราส่วนของปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อน้ำเป็นเท่าไร

19 วิธีทำ อัตราส่วนของปูนซีเมนต์ต่อทราย เป็น .................
อัตราส่วนของทรายต่อน้ำ เป็น ดังนั้น อัตราส่วนของปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อน้ำ เป็น

20 อัตราส่วนของจำนวนปลาต่อจำนวนกุ้ง เป็น 3 : 4
อัตราส่วนของจำนวนกุ้งต่อจำนวนปู เป็น 2 : 7 อัตราส่วนของจำนวนปลาต่อจำนวนกุ้งต่อจำนวนปูเป็นเท่าไร

21 วิธีทำ ดังนั้น

22 อัตราส่วนของราคาเสื้อต่อราคารองเท้า เป็น 7 : 10
อัตราส่วนของราคารองเท้าต่อราคากางเกง เป็น 8 : 6 ถ้าราคารองเท้าคู่ละ บาท เสื้อราคาเท่าไร

23 วิธีทำ

24

25 เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่ 5 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ( 2 )
เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่ 5 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ( 2 )

26 คำชี้แจง จงแสดงวิธีทำและหาคำตอบให้ถูกต้อง ( ข้อละ 3 คะแนน )

27 1. การผสมปูนซีเมนต์ใช้อัตราส่วนของปูนซีเมนต์ต่อทราย เป็น 3 : 2 อัตราส่วนของทรายต่อน้ำ เป็น 2 : 1 การผสมปูนซีเมนต์ มีอัตราส่วนของปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อน้ำเป็นเท่าไร

28 วิธีทำ อัตราส่วนของปูนซีเมนต์ต่อทราย เป็น 3 : 2
อัตราส่วนของทรายต่อน้ำ เป็น : 1 ดังนั้น อัตราส่วนของปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อน้ำ เป็น : 2 : 1

29 อัตราส่วนของจำนวนปลาต่อจำนวนกุ้ง เป็น 3 : 4
อัตราส่วนของจำนวนกุ้งต่อจำนวนปู เป็น 2 : 7 อัตราส่วนของจำนวนปลาต่อจำนวนกุ้งต่อจำนวนปูเป็นเท่าไร

30 วิธีทำ อัตราส่วนของจำนวนปลาต่อจำนวนกุ้ง เป็น 3 : 4
อัตราส่วนของจำนวนกุ้งต่อจำนวนปู เป็น : 7 = 2  2 : 7  2 = 4 : 14 ดังนั้น อัตราส่วนของจำนวนปลาต่อจำนวนกุ้งต่อจำนวนปู เป็น 3 : 4 : 14

31 อัตราส่วนของราคาเสื้อต่อราคารองเท้า เป็น 7 : 10
อัตราส่วนของราคารองเท้าต่อราคากางเกง เป็น 8 : 6 ถ้าราคารองเท้าคู่ละ บาท เสื้อราคาเท่าไร

32 วิธีทำ อัตราส่วนของราคาเสื้อต่อราคารองเท้า
เป็น 7 : 10 = 7  8 : 10  8 = 56 : 80 อัตราส่วนของราคาเสื้อต่อราคารองเท้า เป็น : 80  เสื้อราคา บาท

33

34 พบกันใหม่ชุดที่ 6 นะจ๊ะ
G00D bye


ดาวน์โหลด ppt อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ( 2 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google