งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 5 อัตราส่วนของจำนวน หลายๆ จำนวน ( 2 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 5 อัตราส่วนของจำนวน หลายๆ จำนวน ( 2 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 5 อัตราส่วนของจำนวน หลายๆ จำนวน ( 2 )

2

3 แบบฝึกทักษะชุดที่ 5 อัตราส่วนของ จำนวนหลายๆ จำนวน ( 2 )

4 ตัวอย่างที่ 1 การทำ ขนมใช้อัตราส่วนของแป้ง ต่อน้ำเป็น 5 : 2 ใช้อัตราส่วนน้ำต่อน้ำตาล เป็น 3 : 2 จงหาอัตราส่วนของแป้งต่อ น้ำต่อน้ำตาลเป็นเท่าไร

5 วิธี ทำ อัตราส่วนของแป้งต่อน้ำ เป็น 5 : 2 = 5  3 : 2  3 = 15 : 6

6 อัตราส่วนของน้ำต่อ น้ำตาล เป็น 3 : 2 = 3  2 : 2  2 = 6 : 4

7 อัตราส่วนของแป้ง ต่อน้ำต่อน้ำตาลเป็น 15 : 6 : 4

8 ตัวอย่างที่ 2 อัตราส่วน ของน้ำหนักของฟ้ารุ่งต่อ น้ำหนักมุขต่อน้ำหนักเจี๊ยบ เป็น 3 : 4 : 2 ถ้าฟ้ารุ่งหนัก 51 กิโลกรัม น้ำหนักรวมทั้งสาม คนเป็นเท่าไร

9 วิธีทำ อัตราส่วนของน้ำหนัก ฟ้ารุ่งต่อน้ำหนัก รวมทั้งสามคน เป็น 3 : 9

10 = =

11  ถ้าฟ้ารุ่งหนัก 51 กิโลกรัม ทั้งสามคน น้ำหนักรวม 153 กิโลกรัม

12 Exercise 5 ( ratio ) อัตราส่วนของ จำนวนหลายๆ จำนวน ( 2 )

13 คำชี้แจง จงแสดงวิธีทำและหา คำตอบให้ถูกต้อง ( ข้อ ละ 3 คะแนน )

14 ตัวอย่าง สามเหลี่ยม รูปหนึ่งมีอัตราส่วนของ ขนาดของมุมแรกต่อ ขนาดของมุมที่สอง เป็น 3 : 5

15 อัตราส่วนของขนาดของมุม ที่สองต่อขนาดของมุมที่ สาม เป็น 5 : 6 สามเหลี่ยมรูปนั้นมี อัตราส่วนของขนาดของมุม แรกต่อขนาดของมุมที่สอง ต่อขนาดของมุมที่สามเป็น เท่าไร

16 วิธีทำ อัตราส่วนของ ขนาดมุมแรกต่อขนาดของมุมที่ สอง เป็น 3 : 5 อัตราส่วนของ ขนาดมุมสองต่อขนาดของมุมที่ สาม เป็น 5 : 6

17 ดังนั้น อัตราส่วนของ ขนาดมุมแรกต่อขนาด ของมุมที่สองต่อขนาด ของมุมที่สาม เป็น 3 : 5 : 6

18 1. การผสมปูนซีเมนต์ใช้ อัตราส่วนของปูนซีเมนต์ต่อ ทราย เป็น 3 : 2 อัตราส่วน ของทรายต่อน้ำ เป็น 2 : 1 การผสมปูนซีเมนต์ มี อัตราส่วนของปูนซีเมนต์ต่อ ทรายต่อน้ำเป็นเท่าไร

19 วิธีทำ อัตราส่วนของ ปูนซีเมนต์ต่อทราย เป็น................. อัตราส่วนของทรายต่อน้ำ เป็น............... ดังนั้น อัตราส่วนของปูนซีเมนต์ ต่อทรายต่อน้ำ เป็น.....................

20 2. อัตราส่วนของจำนวนปลา ต่อจำนวนกุ้ง เป็น 3 : 4 อัตราส่วนของจำนวนกุ้งต่อ จำนวนปู เป็น 2 : 7 อัตราส่วนของจำนวนปลาต่อ จำนวนกุ้งต่อจำนวนปูเป็น เท่าไร

21 วิธีทำ................................................................................................................................................................. ดังนั้น.................................................................................

22 3. อัตราส่วนของราคาเสื้อต่อ ราคารองเท้า เป็น 7 : 10 อัตราส่วนของราคารองเท้าต่อ ราคากางเกง เป็น 8 : 6 ถ้าราคารองเท้าคู่ละ 80 บาท เสื้อราคาเท่าไร

23 วิธีทำ.....................................................................................................................

24

25 เฉลยแบบฝึกทักษะ ชุดที่ 5 อัตราส่วนของ จำนวนหลายๆ จำนวน ( 2 )

26 คำชี้แจง จงแสดงวิธีทำและหา คำตอบให้ถูกต้อง ( ข้อละ 3 คะแนน )

27 1. การผสมปูนซีเมนต์ใช้ อัตราส่วนของปูนซีเมนต์ต่อ ทราย เป็น 3 : 2 อัตราส่วนของทรายต่อน้ำ เป็น 2 : 1 การผสม ปูนซีเมนต์ มีอัตราส่วน ของปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อ น้ำเป็นเท่าไร

28 วิธีทำ อัตราส่วนของปูนซีเมนต์ต่อ ทราย เป็น 3 : 2 อัตราส่วนของทรายต่อน้ำ เป็น 2 : 1 ดังนั้น อัตราส่วนของปูนซีเมนต์ต่อ ทรายต่อน้ำ เป็น 3 : 2 : 1

29 2. อัตราส่วนของจำนวน ปลาต่อจำนวนกุ้ง เป็น 3 : 4 อัตราส่วนของจำนวนกุ้งต่อ จำนวนปู เป็น 2 : 7 อัตราส่วนของจำนวนปลาต่อ จำนวนกุ้งต่อจำนวนปูเป็น เท่าไร

30 วิธีทำ อัตราส่วนของจำนวนปลา ต่อจำนวนกุ้ง เป็น 3 : 4 อัตราส่วนของจำนวนกุ้งต่อ จำนวนปู เป็น 2 : 7 = 2  2 : 7  2 = 4 : 14 ดังนั้น อัตราส่วนของ จำนวนปลาต่อจำนวนกุ้งต่อจำนวนปู เป็น 3 : 4 : 14

31 3. อัตราส่วนของราคาเสื้อต่อ ราคารองเท้า เป็น 7 : 10 อัตราส่วนของราคารองเท้าต่อ ราคากางเกง เป็น 8 : 6 ถ้าราคารองเท้าคู่ละ 80 บาท เสื้อราคาเท่าไร

32 วิธีทำ อัตราส่วนของราคาเสื้อต่อ ราคารองเท้า เป็น 7 : 10 = 7  8 : 10  8 = 56 : 80 อัตราส่วนของราคาเสื้อต่อราคา รองเท้า เป็น 56 : 80  เสื้อราคา 56 บาท

33

34 พบกันใหม่ชุดที่ 6 นะจ๊ะ G00D bye


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 5 อัตราส่วนของจำนวน หลายๆ จำนวน ( 2 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google