งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวห้ำ 3 แมลงปอ Calopterygid: Khao Yai Calopterygidae.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวห้ำ 3 แมลงปอ Calopterygid: Khao Yai Calopterygidae."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวห้ำ 3 แมลงปอ

3 Calopterygid: Khao Yai Calopterygidae

4 Amphipterygidae

5 AgrionidaeAgrionidae

6 Calopterygid

7 Calopterygid: Khao Yai

8 Calopterygid: Khao Luang

9 CalopterygidCalopterygid

10 Calopterygidae

11 Calopterygidae

12 Neurobasis chinensis

13 Calopterygidae

14 Libellago sp. Amphipterygidae

15 Libellago sp.: jed kod

16 Libellago sp.

17 Coenagrionidae Coenagrionidae

18 Caliphaea confusa

19 Coenagrionid

20 Coenagrionid

21 Coenagrionid

22 Coenagrionid

23 Coenagrionid: Doi Ang Khang

24 Coenagrionid: Khoh Chang

25 Coenagrionid

26 CoenagrionidaeCoenagrionidae

27 Coenarionid: Doi Intanon

28 Ischneura senegalensis

29 Lestidae Lestidae

30 LestidaeLestidae

31 Aethriamanta aethra Libellulidae

32 Aethriamanta brevipennis

33 Brachydiplax chalybea

34 Camacinia gigantea

35 Crocothemis servilia

36 Diplacodes trivialis

37 LibelllulidLibelllulid

38 Libellulid: mating flight

39 Libellulid

40 Libellulid

41 Libellulid

42 Libellulid

43 LibellulidLibellulid

44 Libellulid

45 LibellulidLibellulid

46 LibellulidLibellulid

47 LibellulidLibellulid

48 Libellulid

49 Libellulid

50 Libellulid

51 Neurothemis fluctuans

52 Neurothemis fulvia

53

54 Neurothemis tulia

55

56 Orthetrum chrysis

57 Rhyothemis variegata

58 Trithemis aurora

59 MacromiidMacromiid

60 Libellulid

61 LibellulidLibellulid

62 Libellulid

63 Libellulid

64 Libellulid

65 LibellulidLibellulid

66 LibellulidLibellulid

67 LibellulidLibellulid

68 Libellulid

69 Libellulid

70 Libellulid

71 Libellulid

72 LibellulidLibellulid

73 Libellulid

74 Libellulid

75 LibellulidLibellulid

76 LibellulidLibellulid

77 Libellulid

78 Libellulid

79 Libellulid

80 LibellulidLibellulid

81 LibellulidLibellulid

82 LibellulidLibellulid

83 LibellulidLibellulid

84 Libellulid

85 LibellulidLibellulid

86 Libellulid: grey Khao Yai

87 Libellulid

88 LibellulidLibellulid

89 LibellulidLibellulid

90 LibellulidLibellulid Urothemis signata

91 LibellulidLibellulid

92 LibellulidLibellulid

93 CordulegastridaeCordulegastridae Cordulegastridae

94 Epophthalmia frontalis Macromiidae

95 Gomphid Gomphidae

96 Gomphid N

97 Gomphid, Chiang Dao

98 Gomphid Naiad skin

99 Gomphid, Khoh Chang

100 Gomphus sp. Lamtakong 87

101 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

102 COPYRIGHT 5 APRIL 2000

103 Registered no. 26542 s 1097

104 ภาพ 2519-2544 http://pikul.lib.ku. ac.th/insect


ดาวน์โหลด ppt ตัวห้ำ 3 แมลงปอ Calopterygid: Khao Yai Calopterygidae.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google