งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงรายการ สุดารัตน์ รัตนราช ฝ่ายจัดการทรัพยากร สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงรายการ สุดารัตน์ รัตนราช ฝ่ายจัดการทรัพยากร สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงรายการ สุดารัตน์ รัตนราช ฝ่ายจัดการทรัพยากร สารสนเทศ

2 ป้ายระเบียน (Leader)

3 Tag 008 เขตข้อมูลความยาวคงที่ (Fixed-Length Data Elements)  s2010 xxua b001 0 eng d  s2010 xxua eng d

4 Tag 008

5 Tag 020 เลขมาตรฐานสากลสำหรับ หนังสือ ISBN  (pbk.)  (pbk.)  (pbk.)  (alk. paper)

6 Tag 020  (set)  (v.1)  (v.2)  020 bb X (pbk.)

7 Tag 440 การแจ้งเกี่ยวกับรายการ เพิ่ม / ชื่อชุดที่เป็นรายการเพิ่มใน แนวสืบค้น  ยกเลิกการใช้ Tag 440  โดยใช้ Tag และ Tag  Studies in business administration  4900 Studies in business administration  Studies in business administration

8 Tag 520 หมายเหตุเกี่ยวกับสรุปย่อ [R]  สำหรับบันทึกเนื้อหาของสรุปย่อ  Indicators ตัวที่ 1 blank Summary 0 Subject 0 Subject 1 Review blank 1 Review blank ตัวที่ 2 blank Subfield code |a ใช้ในการลงเนื้อหาของสรุปย่อ [NR] |b สำหรับลงรายละเอียดที่เพิ่มเติมจากสรุป ย่อ [NR]

9 Tag 520  520 "This book provides theoretical understanding of the essential link between open and lifelong learning and online distance education. It also offers a critical discussion of distance, open and lifelong learning, with a focus on new and emerging challenges of online distance education in global learning communities"- -Provided by publisher

10

11


ดาวน์โหลด ppt การลงรายการ สุดารัตน์ รัตนราช ฝ่ายจัดการทรัพยากร สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google