งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวห้ำ 8 ผีเสื้อ LEPIDOPTEROUS PREDATORS หนอนผีเสื้อกินเพลี้ย สำลีอ้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวห้ำ 8 ผีเสื้อ LEPIDOPTEROUS PREDATORS หนอนผีเสื้อกินเพลี้ย สำลีอ้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวห้ำ 8 ผีเสื้อ LEPIDOPTEROUS PREDATORS

3 หนอนผีเสื้อกินเพลี้ย สำลีอ้อย

4

5 ดักแด้หนอนผีเสื้อกิน เพลี้ยสำลีอ้อย

6 ผีเสื้อหนอนกิน เพลี้ยสำลีอ้อย

7 ผีเสื้อหนอนกินครั่ง

8 Lycaenid VS Toxoptera odinae หนอนกินเพลี้ยอ่อน

9 Lycaenid vs cashew aphid

10 Spalgis epius : emerging ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยแป้ง

11 Spalgis epius epius Spalagis epius nobilus

12 Spalgis epius epius: larva หนอนกินเพลี้ยแป้ง

13 Spalgis epius

14 Spalgis epius vs Planococcus sp.

15 Spalgis epius : Larva

16 Spalgis epius nobilus

17

18 Spalgis epius nobilus : Adult

19 Spalgis epius nobilus

20 Spalgis epius : prepupa

21 Spalgis epius: Pupa

22 Spalgis larva

23 Autoba amabilis ผีเสื้อหนอนกินครั่ง

24 Autoba amabilis: larva หนอนกินครั่ง

25 Autoba amabilis: larva หนอนกินเพลี้ยหอย

26 Autoba amabilis: pupa

27 Autoba coccidiphaga ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยหอย

28 Autoba coccidiphaga vs Xenolecanium mangifera Autoba coccidiphaga vs Xenolecanium mangifera หนอนกินเพลี้ยหอย

29 Autoba coccidiphaga vs Tachardiella decorella

30 Autoba rubra

31 Thiallela sp.: larvae หนอนกินเพลี้ยสำลีอ้อย

32 Thiallela sp.: larva

33 Thiallela sp.: pupa

34 Thiallela sp.

35 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และ บรรยายภาพ

36 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

37 COPYRIGHT 5 APRIL 2000

38 Registered no. 26542 s 1097 Registered no. 26542 S 1097 Registered no. 26542 S 1097 http://pikul.lib.ku. ac.th/insect


ดาวน์โหลด ppt ตัวห้ำ 8 ผีเสื้อ LEPIDOPTEROUS PREDATORS หนอนผีเสื้อกินเพลี้ย สำลีอ้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google