งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Predatory bugs ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Predatory bugs ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Predatory bugs

3 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

4 COPYRIGHT 29 FEBRUARY 2000

5 Registered no. 26542 s 1097 Registered no. 26542 S 1097 Registered no. 26542 S 1097

6 Reduviid 3091 มวนเพชฌฆาต

7 Reduviid brk mimic มวนเพชฌฆาต

8 Reduviid citrus PD มวนเพชฌฆาต

9 Reduviid citrus pdb มวนเพชฌฆาต

10 Reduviid ctpdp มวนเพชฌฆาต

11 Reduviid N1 citrus มวนเพชฌฆาต

12 Reduviid VS Coccinellid มวนเพชฌฆาต VS ด้วงเต่า

13 Reduviid yellow black abdominal มวนเพชฌฆาต

14 Reduviid yellow black abdominal มวนเพชฌฆาต

15 Reduviidae Female,Male มวนเพชฌฆาต

16 Scipinia horrida มวนเพชฌฆาต

17 Sycanus collaris o n มวนเพชฌฆาต

18 Sycanus collaris sunflower มวนเพชฌฆาต ทานตะวัน

19 Sycanus collaris usd มวนเพชฌฆาต

20 Sycanus collaris มวนเพชฌฆาต

21 Sycanus sp. มวนเพชฌฆาต

22 Sycanus Termite มวนเพชฌฆาต

23 Vilius macrops มวนแดง

24 Amyotia malaburica

25 Andrellus 2Egg Male ไข่มวนพิฆาต

26 Andrellus 3Egg Male ไข่มวนพิฆาต

27 Andrellus 7Egg Male ไข่มวนพิฆาต

28 Andrellus Adult 2h มวนพิฆาต

29 Andrellus emergence มวนพิฆาต

30 Andrellus emerging มวนพิฆาต

31 Andrellus on cat มวนพิฆาต

32 Andrellus splendens 4m ไข่มวนพิฆาต

33 Andrellus splendens elm hg มวนพิฆาต

34 Andrellus splendens Nymph5 PD ตัวอ่อนวัย 5 ของมวนพิฆาต

35 Andrellus splendens red mhg มวนพิฆาต

36 Andrellus splendens มวนพิฆาตกำลังกินอาหาร

37 Eocaanthecona furrcellata VS Orgyia turbata มวนตัวห้ำหนอน

38 Eocanthecona 4 มวนตัวห้ำหนอน

39 Eocanthecona 7Nymph1Egg มวนตัวห้ำหนอน

40 Eocanthecona citrus Adult มวนตัวห้ำหนอน

41 Eocanthecona Euproctis มวนตัวห้ำหนอน

42 Eocanthecona fuecellata Nymph5 VS Podontia มวนตัวห้ำหนอน

43 Eocanthecona furcellata red Nymph4 cs leaf มวนตัวห้ำหนอน สีแดง

44 Eocanthecona furcellata 57 Egg มวนตัวห้ำหนอน

45 Eocanthecona furcellata Adult VS Orgyia turbata มวนตัวห้ำหนอน

46 Eocanthecona furcellata Adult มวนตัวห้ำหนอน

47 Eocanthecona furcellata Adult มวนตัวห้ำหนอน

48 Eocanthecona furcellata Adult มวนตัวห้ำหนอน

49 Eocanthecona furcellata Adult มวนตัวห้ำหนอน

50 Eocanthecona furcellata Chakree มวนตัวห้ำหนอน

51 Eocanthecona furcellata Male,Female VS Podontia มวนตัวห้ำหนอน

52 Eocanthecona furcellata Male,Female มวนตัวห้ำหนอน

53 Eocanthecona furcellata Nymph3 to Nymph4 มวนตัวห้ำหนอนกำลังลอกคราบ

54 Eocanthecona furcellata Nymph3 มวนตัวห้ำหนอน

55 Eocanthecona furcellata มวนตัวห้ำหนอน

56 Eocanthecona furcellata Nymph4 citrus มวนตัวห้ำหนอน

57 Eocanthecona furcellata Nymph4 มวนตัวห้ำหนอน

58 Eocanthecona furcellata Nymph5 on cabbage มวนตัวห้ำหนอนบนกะหล่ำปลี

59 Eocanthecona furcellata vs Limacodid Larva มวนตัวห้ำหนอน

60 Eocanthecona Orgyia t มวนตัวห้ำหนอน

61 Eocanthecona Pontia มวนตัวห้ำหนอน

62 Eocanthecona robusta มวนตัวห้ำหนอน

63 Eocanthecona S. exigua มวนตัวห้ำหนอน

64 Eocanthecona sp. Persimmon มวนตัวห้ำหนอน

65 Bilia sp.

66 Orius persequens

67 Orius sp x

68 Orius sp. Adult

69 Orius sp. N2 VS Thrips

70 Orius sp. VS melon thrips

71 Orius sp.

72 Wollastoniella rotunda A

73 Wollastoniella rotunda

74 Wollastoniella VS predatory thrips

75 Wollastoniella VS Sminthuriidae Chiang Khong

76 Nabis sp.DAK

77 Nabis tibialis

78 Cyrtorhinus lividipennis มวนตัวห้ำไข่เพลี้ย

79 Mirid Nymph2 VS Urentius มวนตัวห้ำไข่เพลี้ย

80 Tytthus chinensis มวนตัวห้ำไข่เพลี้ย

81 Antelochus coqueberti มวนแดง

82 Antelochus sp. Depinned มวนแดง

83 Antelochus sp. มวนแดง

84 Carcinocoris binghami

85 Geocoris sp. A bean leaf มวนตาโต

86 Geocoris sp. Adult มวนตาโต

87 Geocoris sp. Adult มวนตาโต

88 Leptocerus indica Adult แมลงดานา

89 Veliid

90 รศ. โกศล เจริญสม แหล่งข้อมูล ภาพ และชื่อวิทยาศาสตร์ ชิตณรงค์ อ่อนศรี : PowerPiont Graphics

91 KASETSART UNIVERSITY KU

92 1943

93 1987

94 Doi Ang Khang 1976

95 Doi Pue 1995

96 Doi Chiang Dao 1997

97 Khon Kaen Insect Zoo 199 9

98 1995


ดาวน์โหลด ppt Predatory bugs ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google