งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Predatory bugs HEMIPTERA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Predatory bugs HEMIPTERA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Predatory bugs HEMIPTERA

2 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

3 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY
COPYRIGHT 29 FEBRUARY 2000 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY

4 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand
Registered no s 1097 Registered no S 1097 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand

5 มวนเพชฌฆาต Reduviid 3091

6 มวนเพชฌฆาต Reduviid brk mimic

7 มวนเพชฌฆาต Reduviid citrus PD

8 มวนเพชฌฆาต Reduviid citrus pdb

9 มวนเพชฌฆาต Reduviid ctpdp

10 มวนเพชฌฆาต Reduviid N1 citrus

11 มวนเพชฌฆาต VS ด้วงเต่า
Reduviid VS Coccinellid

12 Reduviid yellow black abdominal
มวนเพชฌฆาต

13 มวนเพชฌฆาต Reduviid yellow black abdominal

14 มวนเพชฌฆาต Reduviidae Female,Male

15 มวนเพชฌฆาต Scipinia horrida

16 มวนเพชฌฆาต Sycanus collaris o n

17 มวนเพชฌฆาต ทานตะวัน Sycanus collaris sunflower

18 มวนเพชฌฆาต Sycanus collaris usd

19 มวนเพชฌฆาต Sycanus collaris

20 มวนเพชฌฆาต Sycanus sp.

21 Sycanus Termite มวนเพชฌฆาต

22 Vilius macrops มวนแดง

23 Amyotia malaburica

24 ไข่มวนพิฆาต Andrellus 2Egg Male

25 Andrellus 3Egg Male ไข่มวนพิฆาต

26 ไข่มวนพิฆาต Andrellus 7Egg Male

27 มวนพิฆาต Andrellus Adult 2h

28 Andrellus emergence มวนพิฆาต

29 Andrellus emerging มวนพิฆาต

30 Andrellus on cat มวนพิฆาต

31 Andrellus splendens 4m ไข่มวนพิฆาต

32 Andrellus splendens elm hg
มวนพิฆาต

33 Andrellus splendens Nymph5 PD
ตัวอ่อนวัย 5 ของมวนพิฆาต

34 Andrellus splendens red mhg
มวนพิฆาต

35 Andrellus splendens มวนพิฆาตกำลังกินอาหาร

36 มวนตัวห้ำหนอน Eocaanthecona furrcellata VS Orgyia turbata

37 Eocanthecona 4 มวนตัวห้ำหนอน

38 Eocanthecona 7Nymph1Egg
มวนตัวห้ำหนอน

39 มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona citrus Adult

40 Eocanthecona Euproctis
มวนตัวห้ำหนอน

41 Eocanthecona fuecellata Nymph5 VS Podontia
มวนตัวห้ำหนอน

42 Eocanthecona furcellata red Nymph4 cs leaf
มวนตัวห้ำหนอน สีแดง

43 Eocanthecona furcellata 57 Egg
มวนตัวห้ำหนอน

44 มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona furcellata Adult VS Orgyia turbata

45 มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona furcellata Adult

46 Eocanthecona furcellata Adult
มวนตัวห้ำหนอน

47 มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona furcellata Adult

48 Eocanthecona furcellata Adult
มวนตัวห้ำหนอน

49 Eocanthecona furcellata Chakree
มวนตัวห้ำหนอน

50 มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona furcellata Male,Female VS Podontia

51 Eocanthecona furcellata Male,Female
มวนตัวห้ำหนอน

52 มวนตัวห้ำหนอนกำลังลอกคราบ
Eocanthecona furcellata Nymph3 to Nymph4

53 มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona furcellata Nymph3

54 Eocanthecona furcellata
มวนตัวห้ำหนอน

55 มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona furcellata Nymph4 citrus

56 มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona furcellata Nymph4

57 มวนตัวห้ำหนอนบนกะหล่ำปลี
Eocanthecona furcellata Nymph5 on cabbage

58 Eocanthecona furcellata vs Limacodid Larva
มวนตัวห้ำหนอน

59 Eocanthecona Orgyia t มวนตัวห้ำหนอน

60 มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona Pontia

61 มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona robusta

62 Eocanthecona S. exigua มวนตัวห้ำหนอน

63 มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona sp. Persimmon

64 Bilia sp.

65 Orius persequens

66 Orius sp x

67 Orius sp. Adult

68 Orius sp. N2 VS Thrips

69 Orius sp. VS melon thrips

70 Orius sp.

71 Wollastoniella rotunda A

72 Wollastoniella rotunda

73 Wollastoniella VS predatory thrips

74 Wollastoniella VS Sminthuriidae Chiang Khong

75 Nabis sp.DAK

76 Nabis tibialis

77 มวนตัวห้ำไข่เพลี้ย Cyrtorhinus lividipennis

78 Mirid Nymph2 VS Urentius
มวนตัวห้ำไข่เพลี้ย

79 มวนตัวห้ำไข่เพลี้ย Tytthus chinensis

80 มวนแดง Antelochus coqueberti

81 Antelochus sp. Depinned
มวนแดง

82 มวนแดง Antelochus sp.

83 Carcinocoris binghami

84 มวนตาโต Geocoris sp. A bean leaf

85 Geocoris sp. Adult มวนตาโต

86 มวนตาโต Geocoris sp. Adult

87 แมลงดานา Leptocerus indica Adult

88 Veliid

89 รศ.โกศล เจริญสม แหล่งข้อมูล ภาพ และชื่อวิทยาศาสตร์
ชิตณรงค์ อ่อนศรี: PowerPiont Graphics

90 KU KASETSART UNIVERSITY

91 1943

92 1987

93 1976 Doi Ang Khang

94 Doi Pue 1995

95 1997 Doi Chiang Dao

96 Khon Kaen Insect Zoo 1999

97 1995


ดาวน์โหลด ppt Predatory bugs HEMIPTERA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google