งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kosol Charernsom Kasetsart University Department of Entomology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kosol Charernsom Kasetsart University Department of Entomology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Kosol Charernsom Kasetsart University Department of Entomology

3 KASETSART UNIVERSITY KAMPHAENGSAEN CAMPUS

4 1943

5 Atractomorpha sp. ตั๊กแตนหนวดดาบ

6 Brachytrupes portentosus citrus S

7 Calliteara horsfieldii F

8 Carcinocoris binghami RS

9 Chondracris rosia bruneri N3 castor

10 Locusta migratoria manilensis Mail,Femail ตั๊กแตนไมเกรตอเรีย

11 Locusta migratoria manilensis NA ตั๊กแตนไมเกรตอเรีย

12 Patanga succincta fried ตั๊กแตนปาทังก้าทอด

13 Culex sp.

14 Gryllid pointed-head

15 Gryllid small shiny black

16 Gryllid white cricket on eggplant leaf

17 Gryllid white cricket

18 Gryllid white จิ้งหรีดขาว

19 Gryllotalpa africana แมลงกระชอน

20 Gryllus testaceus จิ้งหรีดทองดำ

21 Valanga nigricornis N

22 รศ. โกศล เจริญสม แหล่งข้อมูล ภาพ และชื่อวิทยาศาสตร์ ชิตณรงค์ อ่อนศรี : PowerPiont Graphics

23 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

24 COPYRIGHT 29 FEBRUARY 2000

25 Registered no. 26542 s 1097


ดาวน์โหลด ppt Kosol Charernsom Kasetsart University Department of Entomology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google