งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 03/10/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 03/10/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 03/10/50

2 รายละเอียดฐานข้อมูล AGRICOLA (AGRICultural Online Access) คือ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิง บทความหรืองานเขียนในสาขาวิชาเกษตร ซึ่ง จัดทำโดยห้องสมุดเกษตรแห่งชาติของ สหรัฐอเมริกา (US National Agricultural Library) ซึ่งฐานข้อมูล AGRICOLA เป็นฐานข้อมูล ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการให้ข้อมูลที่ลึกในด้านเกษตร

3 ● Animal and Veterinary Sciences ● Entomology ● Plant Sciences ● forestry ● Aquaculture and Fisheries ● Farming and Farming Systems ● Agricultural Economics ● Extension and Education ● Food and Human Nutrition ● Earth and Environmental Science ครอบคลุมสาขาวิชา รายละเอียดฐานข้อมูล

4 AGRICOLA PlusText เป็นแหล่งข้อมูลทางการเกษตรที่สำคัญ ซึ่งได้รวมฐานข้อมูลที่สมบูรณ์จากห้องสมุด เกษตรแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (US National Agricultural Library) กับบทความ ฉบับเต็มและรูปภาพประกอบในบทความ มากกว่า 90 รายชื่อ รายละเอียดฐานข้อมูล

5 AGRICOLA PlusText เนื้อหา : - ครอบคลุมวารสารมากกว่า 800 รายชื่อ - ให้ข้อมูลด้านการเกษตร, วิทยาการป่าไม้, อาหาร, วิทยาศาสตร์, ปฐพีวิทยา, สัตวแพทย์, ประมง ขอบเขต: - ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1970 - ปัจจุบัน - ให้บทความฉบับเต็ม (full text) ตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน รูปแบบ: - Abstract (สาระสังเขป) - Full Text (บทความฉบับเต็มรูปแบบ HTML) - Full Text image (บทความฉบับเต็มรูปแบบ PDF) - Text + Graphics (บทความพร้อมภาพประกอบ) รายละเอียดฐานข้อมูล

6 Agricultural Research Forest Products Journal Journal of Animal Science Journal of Nutrition Journal of Agribusiness Plant Physiology Veterinary Medicine เป็นต้น ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ รายละเอียดฐานข้อมูล

7 วิธีการสืบค้น Basic Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) Basic Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง) Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง)

8 Basic Search 1.ใส่คำค้น 2.ระบุระยะเวลา 3. เลือกรูปแบบการสืบค้นเพิ่ม4. คลิก Search 1 2 3 4

9 Advanced Search 1.ใส่คำค้น 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. ระบุช่วงเวลา 5. คลิกรูปแบบการสืบค้นเพิ่ม 6. คลิก Search 12 3 4 5 6

10 Results 1. จำนวนผลลัพธ์ที่ได้2. คลิกชื่อเรื่องเพื่อเรียกดูบทความ 2 1

11 Refine Search ทำการสืบค้นจากผลลัพธ์ปัจจุบันเพื่อให้ได้จำนวนผลลัพธ์ใหม่ที่น้อยลง

12 Article คลิก Print Article เพื่อสั่งพิมพ์บทความ หรือ คลิก Email Article เพื่อส่งบทความทาง Email

13 Marked List 1. คลิกเลือกบทความที่ต้องการ 2. คลิกเพื่อดูผลการจัดเก็บ 1 2

14 Marked List : Articles and Bibliography คลิกเลือก Print, Email หรือ Export

15 Marked List : Print Bibliography 1. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม2. คลิก Print 1 2

16 Marked List : Email Articles 1. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม 6 6. คลิก Send Email 2 2. เลือกรูปแบบเอกสาร 5. ใส่หัวเรื่องของเอกสารและข้อความ 5 3. เลือกรูปแบบ email ที่จะจัดส่ง 3 4. ระบุ Email address 4 1

17 Marked List : Export Citations คลิกเลือกรูปแบบการถ่ายโอนที่ต้องการ

18 Saved Searches คลิก Create Profile/Connect สำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง Account ใหม่

19 ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิก Create and Connect to New Profile Saved Searches

20 คลิกปุ่ม Save หลังคำค้นที่ต้องการบันทึก และ คลิกปุ่ม Saved Searches เพื่อดูผลการบันทึก Saved Searches

21

22


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 03/10/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google