งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Human capital investment การลงทุนที่สุดคุ้ม. Process Planning and goal setting : Alignment ( an agreement between people who want to work together) Mission.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Human capital investment การลงทุนที่สุดคุ้ม. Process Planning and goal setting : Alignment ( an agreement between people who want to work together) Mission."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Human capital investment การลงทุนที่สุดคุ้ม

2 Process Planning and goal setting : Alignment ( an agreement between people who want to work together) Mission Vision Human Capital Focus Work force Planning Integrate Implement ปฎิบัติตามแผน Result evaluation : Good outcome ?

3 Strategy alignment Rapid growth and expansion Human resource strategy : aggressive hiring, training, promotion diversification การสร้างความหลากหลาย Retrenchment : start spending less money, or reducing costs - Layoff, termination, early retire

4 Leadership Consume: promote team working, ยินดีรับฟัง feedback Ensuring continuity เชื่อมโยง direction ที่ชัดเจน Success planning

5 Organization Potential Questional 10-15% Talent, star 10-20% Deadwood 5% Cash – cow 60-75% Performance

6 Talent management Recruiting ( persuade someone to work for a company) and hiring Training and professional development Workforce deployment (use someone especially in an effective way) Compensation: attractive, motivate, restrain, reward people

7 Principle for managing people Value people as assets ( useful or valuable quality, skill or person ) > cost Emphasize mission, vision, organization culture Hold manage responsible for achieving result Choose an appropriate organization structure > one size fit all Change investment - cost

8 Human Capital Investment Education and training Health care Welfare (health and happiness) Retirement

9 Factors Compensation Benefit and welfare Workload Workplace Developmental Pride self and organization Recognition and respect Fairness Facility and accessibility Challenge

10

11 Lean management

12 Principle Work simplification Time and motion study QA : process improvement แนวคิดที่จะลดความสูญเสีย ลดกิจกรรมที่เพิ่มค่าใช้จ่าย หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า แต่สามารถ หลีกเลี่ยงได้

13 Lean in Health care MUDA ลดการสูญเสีย โดยเกิดเนื้องานเท่าเดิม วิเคราะห์ตั้งแต่แรกรับ ถึงกลับบ้าน 1. Waiting time 2. Transport 3. Defect 4. Over processing 5. Inventory 6. Movement

14 Lean process General Lean Get rid MUDA, เหลือแต่ Lean

15 หลักการของ Lean กำหนดคุณค่าของผลิตภัณท์ ทำความเข้าใจกับ VOC – voice of customer ทำให้ความสูญเปล่าเด่นชัด Visual management, Visual stream mapping (continuous flow) จัดวางระบบการติดตั้งแบบ Lean การปรับปรุงแบบต่อเนื่อง

16 ขั้นตอน กำหนดเป้าหมาย เลือกงานสำคัญ วิเคราะห์ กระบวนการ ประเมินปัญหา เลือกระบบย่อย ของปัญหา จัดทำ Flow process กำจัด MUDA ปรับปรุง Flow process ประเมินผลลัพธ์ จัดทำ work flow ใหม่

17


ดาวน์โหลด ppt Human capital investment การลงทุนที่สุดคุ้ม. Process Planning and goal setting : Alignment ( an agreement between people who want to work together) Mission.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google