งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนและประสบการณ์ในการก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนและประสบการณ์ในการก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนและประสบการณ์ในการก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 โดยอดีต รมช. กค. ท่านสมหมาย ภาษี

2 บทเรียนและประสบการณ์ในการก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
รู้พื้นฐานและแก่นแท้ของคนไทยและประเทศไทย สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ บทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 2540 องค์กรกลางที่เพ้อฝันมีแต่หลักแต่ทำตัวให้ดีเพื่อชาติไม่ค่อยได้ ประเทศชาติไม่ได้ถูกนำพาให้มีการสร้างความแข็งแกร่งให้คนในชาติ

3 บทเรียนและประสบการณ์ในการก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (ต่อ)
การก้าวก่ายและล้วงลูกในการบริหารราชการของนักการเมืองทั้งกับข้าราชการประจำและรัฐวิสาหกิจ ทำให้การบริหารรัฐกิจอ่อนแอในทุก ๆ ด้าน การทำตัวเมื่อเป็นผู้น้อยและเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ความแตกต่างในตำแหน่งข้าราชการระดับสูงกับนักการเมือง ข้าราชการระดับสูง นักการเมือง 9. คติการบริหารงานของพระพุทธเจ้าหลวง

4 สิ่งที่ Boss ต้องมี พึงมี หรือฝึกฝนให้มี
ต้องรู้จักและเข้าใจองค์กร (รู้จักเหมือนคนในครอบครัว) ต้องมีวิสัยทัศน์และเข้าใจวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร ต้องมีความเป็น Leader ลูกน้องต้องให้ความนับถือ (ไม่ใช่กลัว) ต้องมีความอดทนและอดกลั้นสูง (ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์) ต้องรู้จักขจัด Paradigm ให้เหลือน้อยที่สุด ต้องมีความเร็ว (Active) ไม่มีความอืด (Inert) ต้องเป็นคนมีวาระ (Agenda) และรู้จักวางลำดับความสำคัญของงาน ต้องรู้จัก Vertical, Horizontal, และ Depth ของงาน

5 สิ่งที่ Boss ต้องมี พึงมี หรือฝึกฝนให้มี (ต่อ)
ต้องรู้จัก Effectiveness และ Efficiency ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีความลำเอียง (Bias) ต้องรู้เขารู้เรา เข้าใจความเหนื่อยของคนอื่น มีความเป็นมนุษย์สูง ต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา มีความยืดหยุ่น (Flexible) แต่มีความเด็ดขาดอยู่ในตัว ต้องรู้จัก Give and Take

6 สิ่งที่ Boss ต้องมี พึงมี หรือฝึกฝนให้มี (ต่อ)
ต้องรู้จัก+จดจำความผิดพลาด สามารถเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส และจดจำความดีและบุญคุณของคนอื่น ต้องเป็นคนมีความเมตตาธรรม สัจธรรม และคุณธรรมสูง อย่างสม่ำเสมอ

7 ขอบคุณครับ

8 Q & A


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนและประสบการณ์ในการก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google