งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายวัชรินทร์ใจคำ รหัสนักศึกษา 50692452014-7 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปวส. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายวัชรินทร์ใจคำ รหัสนักศึกษา 50692452014-7 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปวส. 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย นายวัชรินทร์ใจคำ รหัสนักศึกษา 50692452014-7 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปวส. 2

3 ปริมาณความต้องการพลังงานผู้ที่ ทำงานแตกต่างกัน โดยทั่วไปความต้องการใช้พลังงาน ของร่างกายมนุษย์จะขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก อาชีพ กิจกรรมและงาน ที่ทำ ในคนที่ทำงานเบาจะมีความ ต้องการพลังงานน้อยกว่า คนที่ทำงาน หรืออก กำลังกายมาก เนื่องจากมีอัตรา การเผาผลาญที่ต่ำกว่า ดังนั้นบุคคลที่ ทำงานในลักษณะที่แตกต่างกัน จึงมี ความต้องการในปริมาณที่แตกต่างกัน

4 งานเบา เช่น ครู นักบริหาร นักเรียน นักศึกษา ช่างตัดเสื้อ ทำผม จะมีความต้องการใช้พลังงานอย่าง น้อยที่สุดสำหรับการทำงานของอวัยวะภายใน เพียงร้อย ละ 35 ต่อวัน งานปานกลาง เช่น ช่างไม้ ช่างทาสี จะมีความ ต้องการใช้พลังงานอย่างน้อยที่สุด สำหรับการทำงาน ของอวัยวะภายใน เพียงร้อยละ 50 ต่อวัน งานหนัก เช่น งานแบกหาม งานก่อสร้าง มีความ ต้องการใช้พลังงานอย่างน้อยที่สุด สำหรับการทำงาน ของอวัยวะภายใน ถึงร้อยละ 100 ต่อวัน

5 การคำนวณความต้องการของร่างกาย ตามปกติร่างกายของมนุษย์จะมีความต้องการใช้ พลังงานในขั้นต่ำสุด (basic mataborism) ปริมาณ 35 แคลอรี่ ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อวัน เพื่อให้ สามารถดำรงชิวิตอยู่ได้ ตัวอย่างที่ 1. น้ำหนัก 60 กิโลกรัม ความต้องการใช้พลังงานต่ำสุดประมาณ 35 แคลอรี่ ใน 1 วันควรได้รับพลังงาน (1 วัน 60 กิโลกรัม 25 แคลอรี่ ) รวมพลังงานที่ร่างกายต้องการใช้ใน 1 วัน 2,100 แคลอรี่

6 ตัวอย่างที่ 2 ความต้องการพลังงานของร่างกายนายใหญ่ เป็นนักศึกษา พลังงาน 35 แคลอรี่ มีน้ำหนักตัว 54 กิโลกรัม 35 แคลอรี่ 54 กิโลกรัม \ มีความต้องการพลังงาน 1890 แคลอรี่ ต่อ วัน

7 ขอบคุณข้อมูลจาก นิธิยา รัตนาปนนท์และวิบูลย์ รัตนาปนนท์. 2535. โภชนศาสตร์ เบื้องต้น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.267 น เสาวนีย์ จักรพิทักษ์. 2535. หลักการโภชนาการปัจจุบัน. ไทย วัฒนาพานิช. กรุงเทพฯ. 165 น.


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายวัชรินทร์ใจคำ รหัสนักศึกษา 50692452014-7 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปวส. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google