งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวณพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวณพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวณพลังงาน

2 จัดทำโดย นายวัชรินทร์ ใจคำ รหัสนักศึกษา 50692452014-7 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปวส. 2

3 ปริมาณความต้องการพลังงานผู้ที่ทำงานแตกต่างกัน
โดยทั่วไปความต้องการใช้พลังงานของร่างกายมนุษย์จะขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก อาชีพ กิจกรรมและงานที่ทำ ในคนที่ทำงานเบาจะมีความต้องการพลังงานน้อยกว่า คนที่ทำงานหรืออก กำลังกายมาก เนื่องจากมีอัตราการเผาผลาญที่ต่ำกว่า ดังนั้นบุคคลที่ทำงานในลักษณะที่แตกต่างกัน จึงมีความต้องการในปริมาณที่แตกต่างกัน

4 งานเบา เช่น ครู นักบริหาร นักเรียน นักศึกษา ช่างตัดเสื้อ ทำผม จะมีความต้องการใช้พลังงานอย่างน้อยที่สุดสำหรับการทำงานของอวัยวะภายใน เพียงร้อยละ 35 ต่อวัน งานปานกลาง เช่น ช่างไม้ ช่างทาสี จะมีความต้องการใช้พลังงานอย่างน้อยที่สุด สำหรับการทำงานของอวัยวะภายใน เพียงร้อยละ 50 ต่อวัน งานหนัก เช่น งานแบกหาม งานก่อสร้าง มีความต้องการใช้พลังงานอย่างน้อยที่สุด สำหรับการทำงานของอวัยวะภายใน ถึงร้อยละ 100 ต่อวัน

5 การคำนวณความต้องการของร่างกาย ตามปกติร่างกายของมนุษย์จะมีความต้องการใช้พลังงานในขั้นต่ำสุด (basic mataborism) ปริมาณ 35 แคลอรี่ ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อวัน เพื่อให้ สามารถดำรงชิวิตอยู่ได้ ตัวอย่างที่ 1. น้ำหนัก 60กิโลกรัม ความต้องการใช้พลังงานต่ำสุดประมาณ 35 แคลอรี่ ใน 1 วันควรได้รับพลังงาน (1วัน 60 กิโลกรัม 25 แคลอรี่) รวมพลังงานที่ร่างกายต้องการใช้ใน 1 วัน 2,100 แคลอรี่

6 ตัวอย่างที่ 2 ความต้องการพลังงานของร่างกายนายใหญ่ เป็นนักศึกษา พลังงาน แคลอรี่ มีน้ำหนักตัว กิโลกรัม 35 แคลอรี่ กิโลกรัม \ มีความต้องการพลังงาน แคลอรี่ ต่อวัน

7 ค่าพลังงานของอาหารแต่ละชนิด
ขอบคุณข้อมูลจาก นิธิยา รัตนาปนนท์และวิบูลย์ รัตนาปนนท์ โภชนศาสตร์เบื้องต้น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.267 น เสาวนีย์ จักรพิทักษ์ หลักการโภชนาการปัจจุบัน. ไทยวัฒนาพานิช. กรุงเทพฯ น.


ดาวน์โหลด ppt การคำนวณพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google