งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถอดแบบและคำนวณ ปริมาณงานก่อสร้างทางหลวง โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถอดแบบและคำนวณ ปริมาณงานก่อสร้างทางหลวง โดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถอดแบบและคำนวณ ปริมาณงานก่อสร้างทางหลวง โดย
การถอดแบบและคำนวณ ปริมาณงานก่อสร้างทางหลวง โดย นายสมนึก เศียรอุ่น วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักทางหลวงที่ 15

2 การถอดแบบและคำนวณ ปริมาณงานก่อสร้างทางหลวง
แบบก่อสร้างทางหลวง สภาพพื้นที่ในสนาม ขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง

3 หลักการในการออกแบบทางหลวง
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ประสิทธิภาพในการให้บริการ ความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

4 ปัจจัยพื้นฐานในการออกแบบทาง
ปริมาณการจราจร มาตรฐานชั้นทาง การออกแบบรูปตัดทางหลวง การออกแบบแนวทางราบ แนวทางดิ่ง การออกแบบโครงสร้างชั้นทาง การออกแบบทางแยก การออกแบบงานระบายน้ำ งานอำนวยความปลอดภัยและงานอื่นๆ

5 การออกแบบรูปตัดทางหลวง
ในการออกแบบจะพิจารณาจาก เขตทางหลวง - มีเขตทางเท่าไร เช่น 14, 20, 30, 40 ม. มาตรฐานทางหลวง - ชั้น พิเศษ ชั้น 1, 2, 3, 4 หรือ ชั้น 5 สภาพพื้นที่ ชุมชน - มีชุมชนหรือไม่ และมีขนาดของชุมชนเล็กหรือใหญ่ ระบบสาธารณูปโภค - มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ หรือไม่

6 การออกแบบรูปตัดของถนน (Cross-Section Element)
องค์ประกอบของรูปตัดถนนประกอบด้วย 5. ลาดคันทาง (Side Slope) 6. ลาดดินตัดและดินถม 7. ร่องระบายน้ำข้างทาง (Side ditch) 8. เกาะกลาง (Median) 9. ทางเท้า (Side Walk) 1. คันทาง (Road Bed) 2. ช่องจราจร 3. ไหล่ทาง 4. ลาดหลังทาง (Crown Slope)

7

8

9

10

11

12

13 การออกแบบแนวทางราบและแนวทางดิ่ง
พิจารณาจากมาตรฐานชั้นทาง ความเร็วออกแบบ สภาพพื้นที่ เช่น ที่ราบ ที่เนิน หรือภูเขา เป็นชุมชนหรือไม่ ระยะมองเห็นปลอดภัย - ระยะหยุดโดยปลอดภัย - ระยะแซงโดยปลอดภัย (Passing Sight Distance)

14 การออกแบบแนวทางราบ (Horizontal Alignment)
เลือกแนวทางที่สั้นและไม่โค้งมาก หลีกเลี่ยงแนวทางที่ก่อสร้างยาก ค่าก่อสร้าง และค่าบำรุงรักษาสูง หลีกเลี่ยงทางตรงที่ยาวมากแล้วต่อด้วยโค้งสั้น ทางแยกของทาง 2 สายตัดกัน ไม่ควรทำมุมมากกว่า 60° ทางที่มีมุมหักเหของแนวทางน้อยกว่า 1° ไม่ต้องใส่โค้งราบ ทางที่ตัดกับลำน้ำ สะพานไม่ควรมีมุมตัดเฉียงมากกว่า 30°

15 ในทางโค้งใกล้กัน ควรออกแบบให้แล่นด้วยความเร็วเท่ากัน
หลีกเลี่ยงโค้งอันตราย – Sharp Curve, Reversing Curve หลีกเลี่ยงสะพานในทางโค้ง ช่วงดินถมสูงและยาว ช่วงใกล้ทางแยก ทางรถไฟ ควรออกแบบโค้งรัศมียาวที่สุดเท่าที่ทำได้ พิจารณาระยะมองเห็นและหยุดโดยปลอดภัยตลอดเส้นทาง

16 DESCRIPTION OF QUANTITIES
1. REMOVAL OF EXISTING STRUCTURE 2. EARTH WORKS 3. SUBBASE AND BASE COURSE 4. SURFACE COURSE 5. STRUCTURE 6. MISCELLANNOUS 7. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

17 1.REMOVAL OF STRUCTURES 1.1 REMOVAL OF EXISTING SURFACE ROADWAY
1.2 REMOVAL OF EXISTING R.C. PIPE CULVERT 1.3 EDGE CUT OF EXISTING ASPHALT CONCRETE PAVEMENT

18 2. EARTH WORKS 2.1 CLEARING AND CRUBBING 2.2 ROADWY EXCAVATION
2.3 EMBANKMENT 2.4 SELECTED MATERIALS

19 3.SUBBASE AND BASE COURES
3.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE 3.1.2 SOIL CEMENT SUBBASE 3.2 BASE COURSE 3.2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE 3.2.2 CRUSH GRAVEL SOIL AGGREGATE TYPE BASE 3.2.3 CEMENT MODIFIED CRUSH ROCK BASE 3.2.4 PAVEMENT IN PLACE RECYCLING

20 4. SURFACE COURSE 4.1 PRIME COAT & TACK COAT 4.2 ASPHALT CONCRETE
4.3 PORTLAND CONCRETE PAVEMENT

21 5. STRUCTURES 5.1 CONCRETE BRIDGES 5.2 R.C. BOX CULVERTS
5.1.1 NEW R.C. BRIDGE 5.1.2 EXTENSION R.C. BRIDGE 5.1.3 WIDENING EXIST R.C. BRIDGE 5.2 R.C. BOX CULVERTS 5.2.1 NEW R.C. BOX CULVERT 5.2.2 EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERT 5.2.3 R.C. BOX CULVERTS SIDE DRAINS

22 5. STRUCTURES 5.3 R.C. PIPE CULVERTS
5.3.1 NEW R.C. PIPE CULVERT CLASS 2 5.3.2 NEW R.C. PIPE CULVERT CLASS 3 5.3.2 RELOCATION OF EXISTING R.C. PIPE CULVERT

23 6. MISSELLANEOUS 6.1 SLOPE PROTECTION 6.2 MISCELLENEOUS STRUCTURE
6.1.1 CONCRETE SLOPE PROTECTION 6.1.2 RIPRAP SLOPE PROTECTION 6.1.3 GABIONS 6.2 MISCELLENEOUS STRUCTURE 6.2.1 R.C. MANHOLES 6.2.3 R.C. HEAD WALL (END WALL) 6.2.3 R.C. HEAD WALL (WING WALL)

24 6. MISSELLANEOUS 6.3 SIDE DITCH LINNING 6.4 RETAINING WALL
6.5 CONCRETE CRUB AND GUTTER 6.6 PAVING BLOCK 6.7 SODDING 6.8 TOPSOIL 6.9 GUARDRAIL 6.10 TRAFFIC SIGNS 6.11 ROADWAY LIGHTING 6.12 PAVEMENT MARKING

25 ตัวอย่าง การคำนวณปริมาณงาน


ดาวน์โหลด ppt การถอดแบบและคำนวณ ปริมาณงานก่อสร้างทางหลวง โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google