งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถอดแบบและคำนวณ ปริมาณงานก่อสร้างทาง หลวง โดย นายสมนึก เศียรอุ่น วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนัก ทางหลวงที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถอดแบบและคำนวณ ปริมาณงานก่อสร้างทาง หลวง โดย นายสมนึก เศียรอุ่น วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนัก ทางหลวงที่ 15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถอดแบบและคำนวณ ปริมาณงานก่อสร้างทาง หลวง โดย นายสมนึก เศียรอุ่น วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนัก ทางหลวงที่ 15

2 การถอดแบบและคำนวณ ปริมาณงานก่อสร้างทาง หลวง  แบบก่อสร้างทาง หลวง  สภาพพื้นที่ในสนาม  ขั้นตอนวิธีการ ก่อสร้าง

3 หลักการในการออกแบบทาง หลวง ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ประสิทธิภาพในการให้บริการ ประสิทธิภาพในการให้บริการ ความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

4 ปัจจัยพื้นฐานในการออกแบบทาง ปริมาณการจราจร ปริมาณการจราจร มาตรฐานชั้นทาง มาตรฐานชั้นทาง การออกแบบรูปตัดทางหลวง การออกแบบรูปตัดทางหลวง การออกแบบแนวทางราบ แนวทางดิ่ง การออกแบบแนวทางราบ แนวทางดิ่ง การออกแบบโครงสร้างชั้นทาง การออกแบบโครงสร้างชั้นทาง การออกแบบทางแยก การออกแบบทางแยก การออกแบบงานระบายน้ำ การออกแบบงานระบายน้ำ งานอำนวยความปลอดภัยและงานอื่นๆ งานอำนวยความปลอดภัยและงานอื่นๆ

5 การออกแบบรูปตัดทางหลวง ในการออกแบบจะพิจารณาจาก เขตทางหลวง เขตทางหลวง - มีเขตทางเท่าไร เช่น 14, 20, 30, 40 ม. - มีเขตทางเท่าไร เช่น 14, 20, 30, 40 ม. มาตรฐานทางหลวง มาตรฐานทางหลวง - ชั้น พิเศษ ชั้น 1, 2, 3, 4 หรือ ชั้น 5 - ชั้น พิเศษ ชั้น 1, 2, 3, 4 หรือ ชั้น 5 สภาพพื้นที่ ชุมชน สภาพพื้นที่ ชุมชน - มีชุมชนหรือไม่ และมีขนาดของ ชุมชนเล็กหรือใหญ่ - มีชุมชนหรือไม่ และมีขนาดของ ชุมชนเล็กหรือใหญ่ ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภค - มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ - มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ หรือไม่ หรือไม่

6 การออกแบบรูปตัดของถนน (Cross-Section Element) 1. คันทาง (Road Bed) 2. ช่องจราจร 3. ไหล่ทาง 4. ลาดหลังทาง (Crown Slope) 5. ลาดคันทาง (Side Slope) 6. ลาดดินตัดและดินถม 7. ร่องระบายน้ำข้างทาง (Side ditch) 8. เกาะกลาง (Median) 9. ทางเท้า (Side Walk)  องค์ประกอบของรูปตัดถนน ประกอบด้วย

7

8

9

10

11

12

13 การออกแบบแนวทางราบและ แนวทางดิ่ง พิจารณาจากมาตรฐานชั้นทาง พิจารณาจากมาตรฐานชั้นทาง ความเร็วออกแบบ ความเร็วออกแบบ สภาพพื้นที่ เช่น ที่ราบ ที่เนิน หรือภูเขา สภาพพื้นที่ เช่น ที่ราบ ที่เนิน หรือภูเขา เป็นชุมชนหรือไม่ เป็นชุมชนหรือไม่ ระยะมองเห็นปลอดภัย ระยะมองเห็นปลอดภัย - ระยะหยุดโดยปลอดภัย - ระยะหยุดโดยปลอดภัย - ระยะแซงโดยปลอดภัย (Passing Sight Distance) - ระยะแซงโดยปลอดภัย (Passing Sight Distance)

14 การออกแบบแนวทางราบ (Horizontal Alignment) 1. เลือกแนวทางที่สั้นและไม่โค้งมาก 2. หลีกเลี่ยงแนวทางที่ก่อสร้างยาก ค่า ก่อสร้าง และค่าบำรุงรักษาสูง 3. หลีกเลี่ยงทางตรงที่ยาวมากแล้วต่อด้วย โค้งสั้น 4. ทางแยกของทาง 2 สายตัดกัน ไม่ควรทำ มุมมากกว่า 60° 5. ทางที่มีมุมหักเหของแนวทางน้อยกว่า 1° ไม่ต้องใส่โค้งราบ 6. ทางที่ตัดกับลำน้ำ สะพานไม่ควรมีมุมตัด เฉียงมากกว่า 30°

15 7. ในทางโค้งใกล้กัน ควรออกแบบให้แล่น ด้วยความเร็วเท่ากัน 8. หลีกเลี่ยงโค้งอันตราย – Sharp Curve, Reversing Curve 9. หลีกเลี่ยงสะพานในทางโค้ง 10. ช่วงดินถมสูงและยาว ช่วงใกล้ทางแยก ทางรถไฟ ควรออกแบบโค้งรัศมียาวที่สุด เท่าที่ทำได้ 11. พิจารณาระยะมองเห็นและหยุดโดย ปลอดภัยตลอดเส้นทาง

16 DESCRIPTION OF QUANTITIES 1. REMOVAL OF EXISTING STRUCTURE 2. EARTH WORKS 3. SUBBASE AND BASE COURSE 4. SURFACE COURSE 5. STRUCTURE 6. MISCELLANNOUS 7. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

17 1.REMOVAL OF STRUCTURES 1.1 REMOVAL OF EXISTING SURFACE ROADWAY 1.2 REMOVAL OF EXISTING R.C. PIPE CULVERT 1.3 EDGE CUT OF EXISTING ASPHALT CONCRETE PAVEMENT

18 2. EARTH WORKS 2.1 CLEARING AND CRUBBING 2.2 ROADWY EXCAVATION 2.3 EMBANKMENT 2.4 SELECTED MATERIALS

19 3.SUBBASE AND BASE COURES 3.1 SUBBASE 3.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE 3.1.2 SOIL CEMENT SUBBASE 3.2 BASE COURSE 3.2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE 3.2.2 CRUSH GRAVEL SOIL AGGREGATE TYPE BASE 3.2.3 CEMENT MODIFIED CRUSH ROCK BASE 3.2.4 PAVEMENT IN PLACE RECYCLING

20 4. SURFACE COURSE 4.1 PRIME COAT & TACK COAT 4.2 ASPHALT CONCRETE 4.3 PORTLAND CONCRETE PAVEMENT

21 5. STRUCTURES 5.1 CONCRETE BRIDGES 5.1.1 NEW R.C. BRIDGE 5.1.2 EXTENSION R.C. BRIDGE 5.1.3 WIDENING EXIST R.C. BRIDGE 5.2 R.C. BOX CULVERTS 5.2.1 NEW R.C. BOX CULVERT 5.2.2 EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERT 5.2.3 R.C. BOX CULVERTS SIDE DRAINS

22 5.3 R.C. PIPE CULVERTS 5.3.1 NEW R.C. PIPE CULVERT CLASS 2 5.3.2 NEW R.C. PIPE CULVERT CLASS 3 5.3.2 RELOCATION OF EXISTING R.C. PIPE CULVERT 5. STRUCTURES

23 6. MISSELLANEOUS 6.1 SLOPE PROTECTION 6.1.1 CONCRETE SLOPE PROTECTION 6.1.2 RIPRAP SLOPE PROTECTION 6.1.3 GABIONS 6.2 MISCELLENEOUS STRUCTURE 6.2.1 R.C. MANHOLES 6.2.3 R.C. HEAD WALL (END WALL) 6.2.3 R.C. HEAD WALL (WING WALL)

24 6. MISSELLANEOUS 6.3 SIDE DITCH LINNING 6.4 RETAINING WALL 6.5 CONCRETE CRUB AND GUTTER 6.6 PAVING BLOCK 6.7 SODDING 6.8 TOPSOIL 6.9 GUARDRAIL 6.10 TRAFFIC SIGNS 6.11 ROADWAY LIGHTING 6.12 PAVEMENT MARKING

25 ตัวอย่าง การคำนวณปริมาณงาน


ดาวน์โหลด ppt การถอดแบบและคำนวณ ปริมาณงานก่อสร้างทาง หลวง โดย นายสมนึก เศียรอุ่น วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนัก ทางหลวงที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google