งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 จิบน้ำชา สาย สนับสนุน 5 มีนาคม 55. 2 สื่อสารและรับฟังความ คิดเห็น เรื่องใหม่ ( ที่เกี่ยวข้อง ) งานใหญ่ ( ที่ต้องร่วมมือกัน ) เรื่องสำคัญ ( กับบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 จิบน้ำชา สาย สนับสนุน 5 มีนาคม 55. 2 สื่อสารและรับฟังความ คิดเห็น เรื่องใหม่ ( ที่เกี่ยวข้อง ) งานใหญ่ ( ที่ต้องร่วมมือกัน ) เรื่องสำคัญ ( กับบุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 จิบน้ำชา สาย สนับสนุน 5 มีนาคม 55

2 2 สื่อสารและรับฟังความ คิดเห็น เรื่องใหม่ ( ที่เกี่ยวข้อง ) งานใหญ่ ( ที่ต้องร่วมมือกัน ) เรื่องสำคัญ ( กับบุคลากร ) เรียนรู้กันซักนิด ( ข้อคิด / คติพจน์ ที่คณบดีนำมาฝาก ) ความคิดเห็น ( ข้อเสนอแนะเพื่อ การพัฒนาจากประชาคม )

3 3 เรื่องใหม่ ( ที่เกี่ยวข้อง ) การประเมินคุณภาพภายนอก ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ โดย สมศ. รอบที่ 3 กรอบการประเมินโดย ก. พ. ร.

4 4 งานใหญ่ ( ที่ต้องการการ มีส่วนร่วม ) งานครบรอบ 45 ปี คณะวิศวฯ ม. อ. เริ่ม 1 ม. ค. 55

5 5 เรื่องสำคัญที่บุคลากร ควรทราบ ระเบียบการลา ระเบียบการเลื่อนเงินเดือน

6 6 เรียนรู้กันซักนิด ( ข้อคิด / คติพจน์ ที่ คณบดีนำมาฝาก )

7 7 ความคิดเห็น ( ข้อเสนอแนะเพื่อการ พัฒนาจากประชาคม )

8 8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 จิบน้ำชา สาย สนับสนุน 5 มีนาคม 55. 2 สื่อสารและรับฟังความ คิดเห็น เรื่องใหม่ ( ที่เกี่ยวข้อง ) งานใหญ่ ( ที่ต้องร่วมมือกัน ) เรื่องสำคัญ ( กับบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google