งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 จิบน้ำชา ประชาคมวิศวฯ ( สายวิชาการ + สาย สนับสนุน ) 24 พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 จิบน้ำชา ประชาคมวิศวฯ ( สายวิชาการ + สาย สนับสนุน ) 24 พฤษภาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 จิบน้ำชา ประชาคมวิศวฯ ( สายวิชาการ + สาย สนับสนุน ) 24 พฤษภาคม 2554

2 2 คณบดี ชวนบุคลากรคุย.... แนะนำบุคลากรใหม่ ขอบคุณชาววิศวฯ สื่อสาร... ข่าวสาร จากที่ประชุม คณบดี : สื่อสาร... ข่าวสาร จากที่ประชุม คบม. อื่นๆ : ประชาสัมพันธ์ การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ 2554 ข้อเสนอแนะจากบุคลากร Engineering Education in the Early 21 st Century: Challenges & Change

3 3 คณบดี ชวนคุย.... แนะนำบุคลากรใหม่

4 4 คณบดี ชวนคุย.... ขอบคุณชาววิศวฯ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การจัดประชุมวิชาการ PEC _9& ICET2011 กีฬาสัมพันธ์ สัมมนาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร อื่นๆ ในความร่วมมือร่วมใจของเราทุก คน

5 5 คณบดี ชวนคุย.... จากที่ประชุม คณบดี ตามที่ปรากฏในสายตรงคณบดี :

6 6 คณบดี ชวนคุย.... จากที่ ประชุม คบม. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอก งบประมาณ

7 7 หลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณากำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการของ พนักงานมหาวิทยาลัยและ การให้ได้รับเงินค่าตอบแทน คณบดี ชวนคุย.... จากที่ ประชุม คบม.

8 8 การจ่ายเงินช่วยพิเศษใน กรณีที่พนักงาน มหาวิทยาลัยถึงแก่ความ ตาย คณบดี ชวนคุย.... จากที่ ประชุม คบม.

9 9 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลปฏิบัติราชการของ พนักงานมหาวิทยาลัยและ ลูกจ้างประจำ คณบดี ชวนคุย.... จากที่ ประชุม คบม.

10 10 พนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงิน รายได้ กรอบไม่เกิน 50% ของพนักงานเงินรายได้ ของคณะฯ / หน่วยงาน ณ. วันที่ คบม. เห็นชอบ ไม่เกิน 50% ของงบประมาณเงินรายได้ของ คณะฯ / หน่วยงาน จำนวนการบรรจุในแต่ละปีและการบริหาร บุคคลขึ้นอยู่กับคณะ / หน่วยงาน คณบดี ชวนคุย.... จากที่ ประชุม คบม. เรื่องต่อเนื่อง

11 11 อื่นๆ แรงบัลดาลในการเขียนตำรา วิ่งคืนป่าฯ กับวิศวฯ ครบรอบ 84 ปี ร่วมต้อนรับ ดงยาง “ แปลง ” ใหม่ วัน ดร. สตางค์ มงคลสุข อื่นๆ

12 12 งบประมาณเงินรายได้ ปี 55

13 13 THE END


ดาวน์โหลด ppt 1 จิบน้ำชา ประชาคมวิศวฯ ( สายวิชาการ + สาย สนับสนุน ) 24 พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google