งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 จิบน้ำชา สายวิชาการ 7 มีนาคม 2554. 2 คณบดี ชวนอาจารย์คุย.... แนะนำอาจารย์ใหม่ ทีมบริหารใหม่และการปรับเปลี่ยนภาระ งานบริหารของรองคณบดี รับฟังความคิดเห็นเรื่อง...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 จิบน้ำชา สายวิชาการ 7 มีนาคม 2554. 2 คณบดี ชวนอาจารย์คุย.... แนะนำอาจารย์ใหม่ ทีมบริหารใหม่และการปรับเปลี่ยนภาระ งานบริหารของรองคณบดี รับฟังความคิดเห็นเรื่อง..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 จิบน้ำชา สายวิชาการ 7 มีนาคม 2554

2 2 คณบดี ชวนอาจารย์คุย.... แนะนำอาจารย์ใหม่ ทีมบริหารใหม่และการปรับเปลี่ยนภาระ งานบริหารของรองคณบดี รับฟังความคิดเห็นเรื่อง... ร่างข้อบังคับสภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรง ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รูปแบบ TOR และ แนวทางการประเมินผล ปฏิบัติงานสายวิชาการ ตามระบบแท่ง การพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาองค์กร แห่งการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากอาจารย์

3 3 คณบดี ชวนอาจารย์คุย.... แนะนำอาจารย์ใหม่

4 4 คณบดี ชวนอาจารย์คุย.... การขอลาออกจากตำแหน่ง การ แต่งตั้งทีมบริหารใหม่และ การปรับเปลี่ยนภาระงานบริหารของ รองคณบดี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554

5 5 คณบดี ชวนอาจารย์คุย.... ร่างข้อบังคับสภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรง ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ ผู้สอนในมหาวิทยาลัย สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ สำหรับมาตราฐานภาระงานทางวิชาการ รายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่

6 6 คณบดี ชวนอาจารย์คุย.... การมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ TOR และแนวทางในการประเมินตามระบบแท่ง รูปแบบ TOR วิธีการประเมิน อื่นๆ

7 7 คณบดี ชวนอาจารย์คุย.... การพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาองค์กร แห่งการเรียนรู้ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ การเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น การแต่ง ตำรา หนังสือ

8 8 อาจารย์ชวน คณบดี และ ทีมบริหาร คุย.... ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์

9 9 THE END


ดาวน์โหลด ppt 1 จิบน้ำชา สายวิชาการ 7 มีนาคม 2554. 2 คณบดี ชวนอาจารย์คุย.... แนะนำอาจารย์ใหม่ ทีมบริหารใหม่และการปรับเปลี่ยนภาระ งานบริหารของรองคณบดี รับฟังความคิดเห็นเรื่อง...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google