งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งหนึ่ง เมื่อพระองค์เสด็จออกไป เที่ยวเล่นนอกเมือง กับพระญาติ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง นามว่า เทวทัต ผู้ซึ่งได้นำเอาคันศรและลูกศรติด ไปด้วย เจ้าชายเทวทัต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งหนึ่ง เมื่อพระองค์เสด็จออกไป เที่ยวเล่นนอกเมือง กับพระญาติ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง นามว่า เทวทัต ผู้ซึ่งได้นำเอาคันศรและลูกศรติด ไปด้วย เจ้าชายเทวทัต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครั้งหนึ่ง เมื่อพระองค์เสด็จออกไป เที่ยวเล่นนอกเมือง กับพระญาติ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง นามว่า เทวทัต ผู้ซึ่งได้นำเอาคันศรและลูกศรติด ไปด้วย เจ้าชายเทวทัต ได้ยิงหงส์ซึ่งกำลัง บินร่อนผ่านมา ลูกศรถูกปีกหงส์ ให้มันต้องถลาตกลงมายังพื้นดิน มีแผลใหญ่เต็มไปด้วยความ เจ็บปวด

3 เจ้าชายทั้งสองพระองค์ต่างก็วิ่ง ไปดู แต่เจ้าชายสิทธัตถะไปถึงหงส์ตัว นั้นก่อน และได้ทรงอุ้มขึ้นอย่าง ระมัดระวัง ทรงชักลูกศรออกจากปีกนก ทรงเก็บใบไม้ที่มีรสเย็นใส่เข้าไป ในบาดแผล เพื่อให้โลหิตหยุด ไหล และทรงลูบประคองไปมาอย่าง เบาๆ เพื่อบรรเทาความเจ็บ และความ กลัวของนกนั้น

4 เจ้าชายเทวทัตรู้สึกขัดเคือง พระทัยเป็นอันมาก ในการที่พระญาติของพระองค์ทรง แย่งนกไปเช่นนี้ จึงได้ทรงเรียกร้องให้เจ้าชาย สิทธัตถะ คืนนกให้แก่ระองค์ในฐานะที่ พระองค์ทรงเป็นผู้ยิงตก ด้วย ลูกศรของพระองค์เอง

5 เจ้าสิทธัตถะทรงปฏิเสธที่จะมอบนก เจ็บตัวนั้นให้ โดยตรัสว่า ถ้านกตายจึงจะเป็นของผู้ยิง แต่เมื่อ ยังมีชีวิตอยู่เช่นนี้ ก็ต้องเป็นของผู้ที่พยายามช่วยชีวิต ไว้ ดังนั้นพระองค์จึงไม่ทรงมอบให้ ฝ่ายเจ้าชายเทวทัตก็ยังคงยืนกราน ว่า ต้องเป็นของพระองค์ผู้ที่ยิงตกลงมา ด้วยน้ำมือเอง

6 ในที่สุดเจ้าชายสิทธัตถะทรงเสนอว่า ข้อพิพาทนี้ควรจะต้องนำไป เพื่อรับการพิจารณาตัดสินชี้ขาด จากที่ประชุมนักปราชญ์ของประเทศ เจ้าเทวทัตก็ยินยอม ณ ที่ประชุม สำหรับวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ในวันนั้น ก็ได้มีปัญหาเรื่องหงส์ตัวนี้ มีการถกเถียงกันมากในที่ประชุม โดยมีเหตุผลต่างๆ กันไม่เป็นที่ยุติใน ที่สุด มีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครเห็นในที่ ประชุมนั้นมาก่อน ได้ลุกขึ้นยืนและกล่าวว่า

7 “ โดยแท้จริง ชีวิตต้องเป็นของผู้ที่ พยายามจะช่วยชีวิตนั้นไว้ ชีวิตต้องไม่เป็นของผู้ที่พยายามจะ ทำลาย ” นกที่กำลังบาดเจ็บนี้ เมื่อกล่าวโดยสิทธิ อันชอบธรรมแล้ว ต้องตกเป็นของบุคคลที่พยายาม ช่วยชีวิตไว้ แต่ฝ่ายเดียว ดังนั้นขอให้นกตัวนี้ตกเป็นของผู้ที่ พยายามช่วยเหลือเถิด

8 ทุกคนในที่ประชุม ลงความเห็นด้วย กับถ้อยคำ อันมีเหตุผลเที่ยงธรรมนี้ เจ้าชาย สิทธัตถะ จึงเอานกตัวนั้นไป ทรงเอาพระทัยใส่นกนั้นอย่าง เอื้อเฟื้อที่สุด จนกระทั่งแผลของมันหายสนิท และทรงปล่อยมันให้เป็นอิสระ และกลับไปยังฝูงของมัน มีความสุขอยู่กลางป่าลึกสืบไป

9 เป็นที่ประจักษ์แก่บรรดาผู้ที่ใกล้ชิด โดยทั่วไปว่า เจ้าชายสิทธัตถะนั้น ทรงเป็นผู้ที่มากไปด้วยพระเมตตา ปรานีในสรรพสัตว์ และทรงพยายามที่จะปลดเปลื้อง ความทุกข์ของสัตว์ ที่กำลังได้รับทุกข์อยู่ทุกวิถีทาง


ดาวน์โหลด ppt ครั้งหนึ่ง เมื่อพระองค์เสด็จออกไป เที่ยวเล่นนอกเมือง กับพระญาติ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง นามว่า เทวทัต ผู้ซึ่งได้นำเอาคันศรและลูกศรติด ไปด้วย เจ้าชายเทวทัต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google