งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะทำงานออกแบบทดสอบความรู้ฯ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ 1/10/09.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะทำงานออกแบบทดสอบความรู้ฯ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ 1/10/09."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะทำงานออกแบบทดสอบความรู้ฯ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ 1/10/09

2 2 วาระการประชุม วาระที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลาสถานที่และ การแบ่งกลุ่มในการทดสอบความรู้ฯ วาระที่ 2 รูปแบบการประเมินผลและกำหนดการส่งผล การประเมิน การทดสอบความรู้ฯ วาระที่ 3 Individual Development Plan วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

3 3 วัน เวลา สถานที่สอบ วันอังคารที่ 6 และ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00-16.00 น. ห้องประชุม 7007 กลุ่มละ ~ 50 คน / รอบ

4 4 10.00 - 12.00 น.   ไอซียู ประสาทศัลยศาสตร์   72/4 ตะวันตกเหนือ   72/4 ตะวันตกใต้   84/3 ตะวันตกใต้   84/8 ตะวันออก   84/3 ตะวันตกเหนือ   อุบัติเหตุ 3 พิเศษ  72/7 ชายเหนือ  72/7 หญิงเหนือ  72/7 ชายใต้  72/7 หญิงใต้  HDU  อุบัติเหตุ 3 สามัญ

5 5 13.00-14.00 น. 72/8 ตะวันออก ไอซียู อินทรสุขศรี เฉลิมพระเกียรติ 7 ใต้ เฉลิมพระเกียรติ 11 Spinal Unit สลากกินแบ่ง 5 ไอซียู อุบัติเหตุ ไอซียู ตั้งตรงจิตร 1 ไอซียู สลาด ทัพวงศ์ 13.00-14.00 น.  72/8 ตะวันตก  ไอซียู อินทรสุขศรี  เฉลิมพระเกียรติ 7 เหนือ  เฉลิมพระเกียรติ 7 ใต้  เฉลิมพระเกียรติ 10 ใต้  เฉลิมพระเกียรติ 11  Transplant Unit  Spinal Unit  Burn Unit  สลากกินแบ่ง 5  ไอซียู อุบัติเหตุ  ไอซียู ตั้งตรงจิตร 1  ไอซียู สลาด ทัพวงศ์ 14.00-15.00 น.  72/8 ตะวันตก  เฉลิมพระเกียรติ 7 เหนือ  เฉลิมพระเกียรติ 10 ใต้  Transplant Unit  Burn Unit  ไอซียู อุบัติเหตุ  ไอซียู ตั้งตรงจิตร 1  ไอซียู สลาด ทัพวงศ์ 15.00-16.00 น.

6 6 เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบความรู้ คือ พยาบาลประสบการณ์ 0-2 ปี ต้องผ่านเกณฑ์ 60% พยาบาลประสบการณ์ 2-3 ปี ต้องผ่านเกณฑ์ 70% พยาบาลประสบการณ์ 3-5 ปี ต้องผ่านเกณฑ์ 80% พยาบาลประสบการณ์ > 5 ปี ต้องผ่านเกณฑ์ 90% เกณฑ์การประเมินผล

7 7 ผลการทดสอบความรู้ฯ ชื่อ-นามสกุลประสบการณ์ การทำงาน คะแนนที่ได้เปอร์เซ็นต์ รวม ผลการประเมิน (S / U ) Part IPart II 1. นส...... 5 ปี 81990%S 2. นส......1 ปี 61260%S เมื่อ S = Satisfy U = Unsatisfied

8 8 หอผู้ป่วย................................. ทักษะทางการพยาบาลเรื่อง.............. ผ่านโดยสมบูรณ์............. คน ต้องฝึกฝนเพิ่มเติม............ คน การแจ้งผลการประเมินทักษะทางการพยาบาล กำหนดส่ง ; วันที่...30 ตุลาคม 2552..

9 9 วาระที่ 4 ; เรื่องอื่นๆ   E-mail address: จัดส่งรายงานการประชุม / จดหมายเชิญประชุม   ยืนยันรายชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการฯ

10 10


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะทำงานออกแบบทดสอบความรู้ฯ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ 1/10/09.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google