งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการใช้จ่าย งบประมาณปี 2550 หน่วยงบประมาณร่วมกับงานนโยบายและ แผน งานพัสดุ เพื่อขอความร่วมมือภาควิชา / หน่วยงาน เนื่องจากใกล้ปิดปีงบประมาณ เพื่อขอความร่วมมือภาควิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการใช้จ่าย งบประมาณปี 2550 หน่วยงบประมาณร่วมกับงานนโยบายและ แผน งานพัสดุ เพื่อขอความร่วมมือภาควิชา / หน่วยงาน เนื่องจากใกล้ปิดปีงบประมาณ เพื่อขอความร่วมมือภาควิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการใช้จ่าย งบประมาณปี 2550 หน่วยงบประมาณร่วมกับงานนโยบายและ แผน งานพัสดุ เพื่อขอความร่วมมือภาควิชา / หน่วยงาน เนื่องจากใกล้ปิดปีงบประมาณ เพื่อขอความร่วมมือภาควิชา / หน่วยงาน เนื่องจากใกล้ปิดปีงบประมาณ พุธที่ 27/6/255013.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 พุธที่ 27/6/255013.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 หน่วยงบประมาณ โทร. 7670-1, 9807-8 Email : Sibudget@diamond.mahidol.ac.th

2 พุธที่ 27/6/2550 13.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 พุธที่ 27/6/2550 13.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 2 หัวข้อ รายการงบลงทุนเงิน งบประมาณ ปี 2550 รายการงบลงทุนเงิน งบประมาณ ปี 2550 แผนการยกยอดข้ามปี ประมาณ 2550 แผนการยกยอดข้ามปี ประมาณ 2550 การเร่งรัดเบิกจ่ายปลายปี งบประมาณ การเร่งรัดเบิกจ่ายปลายปี งบประมาณ การจัดซื้อ รับของ / ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับ การจัดซื้อ รับของ / ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับ การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

3 พุธที่ 27/6/2550 13.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 พุธที่ 27/6/2550 13.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 3 กรณีสัญญาที่จะครบกำหนด เดือน ก. ย. 50 หรือล่วงเลยจากนี้ งานคลังใคร่ขอความ ร่วมมือ ภาควิชา / หน่วยงาน ขอให้ติดต่อ ประสานงานกับ บริษัทผู้ขาย (Vendor) แต่เนิ่นๆ โดยไม่ต้องรอให้ถึงเดือนที่สิ้นสุดสัญญา เพื่อขอให้บริษัท เตรียมการส่งของก่อนครบ กำหนดสัญญา และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ก่อนสิ้นสุดเดือน ก. ย. 50 กรณีสัญญาที่จะครบกำหนด เดือน ก. ย. 50 หรือล่วงเลยจากนี้ วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงบประมาณ และใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

4 พุธที่ 27/6/2550 13.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 พุธที่ 27/6/2550 13.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 4 รายการงบลงทุนเงินงบประมาณ ปี 2550 รายการงบลงทุนเงินงบประมาณ ปี 2550

5 พุธที่ 27/6/2550 13.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 พุธที่ 27/6/2550 13.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 5 29-Jun -50 27-Jul -50 31-Aug-50 - - - 14-Sep-50 10-Sep-50-

6 พุธที่ 27/6/2550 13.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 พุธที่ 27/6/2550 13.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 6 http://www.si.mahidol.ac.th/ project/bacx/

7 พุธที่ 27/6/2550 13.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 พุธที่ 27/6/2550 13.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 7 การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่มี ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน ภาควิชา / หน่วยงานเร่งสำรวจ ค่าใช้จ่ายที่มีใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงินของปีงบประมาณ 2550 จัดทำบันทึก เพื่อรีบทำการเบิก ค่าใช้จ่าย โดย ไม่ต้องรอ ให้จบโครงการ หากดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ปีงบประมาณ 2550 หากดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ปีงบประมาณ 2550 จะมีผลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายไม่ตรงตาม ปีงบประมาณ ต้องใช้งบปีงบประมาณ 2551 ซึ่งไม่ เหมาะสม สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดในเดือนกันยายน 2550 ขอให้ภาควิชา / หน่วยงานจัดทำ หลักการส่งหน่วยงบประมาณ เพื่อทำการ กันเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดในเดือนกันยายน 2550 ขอให้ภาควิชา / หน่วยงานจัดทำ หลักการส่งหน่วยงบประมาณ เพื่อทำการ กันเงิน

8 พุธที่ 27/6/2550 13.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 พุธที่ 27/6/2550 13.30 น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 8 การจัดซื้อ รับของ / ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยว เนื่องกับการปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง ขอให้พิจารณาให้สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงแล้วเสร็จ ก่อนที่จะทำการรับของ / ครุภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt แผนการใช้จ่าย งบประมาณปี 2550 หน่วยงบประมาณร่วมกับงานนโยบายและ แผน งานพัสดุ เพื่อขอความร่วมมือภาควิชา / หน่วยงาน เนื่องจากใกล้ปิดปีงบประมาณ เพื่อขอความร่วมมือภาควิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google