งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550
หน่วยงบประมาณร่วมกับงานนโยบายและแผน งานพัสดุ เพื่อขอความร่วมมือภาควิชา / หน่วยงานเนื่องจากใกล้ปิดปีงบประมาณ พุธที่ 27/6/ น. ห้องตรีเพชร ตึก 100 ปี ชั้น 15 หน่วยงบประมาณ โทร ,

2 หัวข้อ รายการงบลงทุนเงินงบประมาณ ปี 2550 แผนการยกยอดข้ามปีประมาณ 2550
การเร่งรัดเบิกจ่ายปลายปีงบประมาณ การจัดซื้อ รับของ/ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

3 กรณีสัญญาที่จะครบกำหนด เดือน ก.ย. 50 หรือล่วงเลยจากนี้
กรณีสัญญาที่จะครบกำหนด เดือน ก.ย. 50 หรือล่วงเลยจากนี้ งานคลังใคร่ขอความร่วมมือ ภาควิชา/หน่วยงาน ขอให้ติดต่อประสานงานกับ บริษัทผู้ขาย (Vendor) แต่เนิ่นๆ โดยไม่ต้องรอให้ถึงเดือนที่สิ้นสุดสัญญา เพื่อขอให้บริษัท เตรียมการส่งของก่อนครบกำหนดสัญญา และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ก่อนสิ้นสุดเดือน ก.ย. 50 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงบประมาณ และใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

4 รายการงบลงทุนเงินงบประมาณ ปี 2550

5 29-Jun -50 29-Jun -50 27-Jul -50 27-Jul -50 31-Aug-50 31-Aug-50 - - 14-Sep-50 - - 10-Sep-50

6 project/bacx/

7 การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่มีใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน
ภาควิชา / หน่วยงานเร่งสำรวจค่าใช้จ่ายที่มีใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงินของปีงบประมาณ 2550 จัดทำบันทึก เพื่อรีบทำการเบิกค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องรอให้จบโครงการ หากดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ 2550 จะมีผลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายไม่ตรงตามปีงบประมาณ ต้องใช้งบปีงบประมาณ 2551 ซึ่งไม่เหมาะสม สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดในเดือนกันยายน 2550 ขอให้ภาควิชา /หน่วยงานจัดทำหลักการส่งหน่วยงบประมาณ เพื่อทำการกันเงิน

8 การจัดซื้อ รับของ / ครุภัณฑ์ที่เกี่ยว เนื่องกับการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ขอให้พิจารณาให้สิ่งก่อสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จ ก่อนที่จะทำการรับของ / ครุภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google